Walne zebranie sprawozdawcze

Walne zebranie sprawozdawcze

20 marca 2017 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

W dniu 18 marca na hali sportowej w Lotyniu odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu podsumowujące rok 2016

Gośćmi zebrania byli m.in. : Komendant Powiatowy PSP w Złotowie – kpt. mgr inż. Jarosław Kołak,   wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego –  dh Andrzej Kacprzak, Opiekun jednostek OSP Gminy Okonek –  mł.kpt Przemysław Jasiłek, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP – Grzegorz Mikołajczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Okonek – Małgorzata Sameć, Naczelnik Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Bornym Sulinowie – bryg. mgr inż. Jacek Jagodzki

Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Lotyń dh Waldemar Sochacki, przekazując następnie głos prowadzącemu uroczystość dh Włodzimierzowi Choroszewskiemu, który powitał serdecznie zaproszone władze, wszystkich gości, przyjaciół, sponsorów oraz druhów i druhny OSP.

Następnie ślubowanie na sztandar OSP złożył wchodzący w skład czynnych druhów Krystian Kwiatkowski . A po tym obrzędzie przystąpiono do dekoracji odznaczonych druhów, którzy otrzymali wyróżnienia za wysługę lat oraz inną działalność na rzecz jednostki. Tego dnia wystąpili:

Łukasz Rzadkiewicz – odznaczenie za wysługę lat 15

Agnieszka Chwieduk – odznaczenie za wysługę lat 15

Edyta Ciesielska – odznaczenie za wysługę lat 15

Mieczysław Kowal – odznaczenie za wysługę lat 20

Mariusz Ciesielski – odznaczenie za wysługę lat 25

Zdzisław Gocałek – odznaczenie za wysługę lat 55

W dalszej części przystąpiono do Walnego Zebrania, podczas którego przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP, a także sprawozdanie finansowe i projekt planu działalności i planu finansowego na rok bieżący. Przedstawione sprawozdania zostały jednomyślnie przyjęte przez członków wlanego zebrania i uzyskały absolutorium. 

Wielokrotnie naczelnik w swoich sprawozdaniach dziękował wszystkim druhom za zaangażowanie, poświęcenie wolnego czasu i sił dla naszej jednostki. Podziękowania kierowane był również pod adresy naszych gości i instytucji z którymi bardzo prężnie jednostka współpracuje. Wiele miłych słów otrzymaliśmy również od władz i zaproszonych gości, którzy przemawiali na zakończenie zebrania. Komendant Powiatowy dziękował za ciągłą gotowość jednostki  i nadmienił publicznie statystki udziału OSP Lotyń w akcji (był to rekordowy rok w ilości wyjazdów do zdarzeń). Dh Andrzej Kacprzak oświadczył że w Województwie wiedzą doskonale, która jednostka wita wszystkich w od północy Wielkopolski i wiedzą że jest tam bezpiecznie. Ciepłe słowa dopowiedziała jeszcze Burmistrz Gminy, Dyrekcja ZS w Lotyniu czy też przyjaciele jednostki.

Zebranie, które przebiegło pod miłą ,ciepłą i rodziną atmosferą zakończył, krótki film prezentujący działalność OSP Lotyń w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz odśpiewaniem „STO LAT” dla naczelnika OSP – Konrada Kopkiewicz, który następnego dnia obchodził swoje urodziny.

Zdjęcia: W. Piotrowska