Walne zebranie sprawozdawcze OSP

Walne zebranie sprawozdawcze OSP

18 lutego 2019 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

W dniu 16 lutego na hali sportowej w Lotyniu odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu podsumowujące rok 2018

 

Gośćmi zebrania byli m.in

 • st. asp. Kazimierz Wiebskowski
 • Burmistrz Miasta i Gminy Okonek – Andrzej Jasiłek
 • Komendant Miejsko-Gminny – Marek Mikietyński 
 • Radni oraz Sołtysi z Lotynia i okolicznych miejscowości
 • Delegacji zaprzyjaźnionych jednostek: OSP Morii (Niemcy), OSP Łubowo, OSP Miasto Borne Sulinowo 

Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Lotyń dh Waldemar Sochacki, przekazując następnie głos prowadzącemu uroczystość dh Włodzimierzowi Choroszewskiemu, który powitał serdecznie zaproszone władze, wszystkich gości, przyjaciół, sponsorów oraz druhów i druhny OSP.

Następnie ślubowanie na sztandar OSP złożyli Marzena Chareńska, Weronika Bakuła oraz Łukasz Rakowski . Po tym obrzędzie przystąpiono do dekoracji odznaczonych druhów, którzy otrzymali wyróżnienia za wysługę lat oraz inną działalność na rzecz jednostki i polskiego pożarnictwa. Tego dnia wystąpili:

 • Patryk Morgiel – za wysługę lat 15
 • Karolina Jażewicz  – za wysługę lat 15
 • Jarosław Pabian – za wysługę lat 30
 • Michał Błaszkiewicz – Brązowy medal „za zasługi dla pożarnictwa”
 • Łukasz Rzadkiewicz – Brązowy medal „za zasługi dla pożarnictwa”
 • Mieczysław Kowal – Srebrny medal „za zasługi dla pożarnictwa”
 • Mariusz Ciesielski – Złoty medal „za zasługi dla pożarnictwa”
 • Konrad Kopkiewicz – Złoty medal „za zasługi dla pożarnictwa” , Działacz Roku
 • Ireneusz Wiese – imiennik mundurowy

W dalszej części przystąpiono do Walnego Zebrania, podczas którego przedstawiono sprawozdanie grupy tanecznej Strażackie Iskierki oraz wspólne sprawozdanie z działalności OSP i finansowe.  Zaprezentowano projekt planu działalności i planu finansowego na rok bieżący. Przedstawione sprawozdania zostały jednomyślnie przyjęte przez członków wlanego zebrania i uzyskały absolutorium. 

W końcowej części zebrania głos zabierali zaproszeni goście, odbywały się wolne wioski i zapytania. Podjęto uchwały, przyjęto wnioski, udzielono absolutorium zarządowi, a po wyprowadzeniu sztandaru zakończono zebranie