W Sołectwie Lotyń bezpieczniej

W Sołectwie Lotyń bezpieczniej

20 czerwca 2024 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

W Gminie Okonek będzie bezpieczniej! Zakupimy AED i będziemy uczyć pierwszej pomocy! A

To wszystko za sprawą Zespołu Szkół w Lotyniu, który jest jednym z laureatów VI edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki grantowi przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zrealizujemy projekt w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. 

Kupiony zostanie  Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny, który umieszczony na budynku szkoły będzie służył mieszkańcom w razie zagrożenia życia i zdrowia! 
Aby wiedzieć, kiedy i jak go użyć zorganizujemy kursy pierwszej pomocy dla pracowników szkoły oraz mieszkańców gminy, a także warsztaty edukacyjne dla uczniów. Dodatkowo zakupimy torby ratownicze z wyposażeniem do naszej szkoły oraz do Parafii pw. WNMP w Lotyniu, Koła Gospodyń Wiejskich w Lotyniu, Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku oraz Świetlicy Wiejskiej w Lotyniu. Natomiast uczniowie naszej szkoły otrzymają odblaski, a szkoła wyposażona zostanie w plakaty i naklejki utrwalające wiedzę z zakresu pierwszej pomocy.

Program #wzmocnijswojeotoczenie to ogólnopolski program grantowy realizowany przez @Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., którego celem jest wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego, bezpieczeństwem, edukacją i ochroną środowiska.

Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijswojeotoczenie.pl oraz http://www.energetycznykompas.pl.