Statoil = CircleK

Statoil = CircleK

20 grudnia 2017 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

Dnia 7 grudnia 2017 roku druhny i druhowie z lotyńskiej OSP zaangażowani byli w działania prewencyjne i zabawy dla uczestników na stacji paliw CircleK w Szczecinku. Akcja ta zorganizowana została w związku ze zmianą nazwy z dotychczas stosowanej Statoil na CircleK. Dla uczestników zorganizowaliśmy kilka zabaw oraz przeprowadziliśmy pogadankę na temat obsługi gaśnic i każdy z przybyłych uczestników mógł zgasić symulowany pożar.