Spotkanie z członkami honorowymi

Spotkanie z członkami honorowymi

8 października 2022 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

W piątek 30 września w remizie OSP Lotyń zorganizowane zostało spotkanie integracyjne członków honorowych lotyńskiej jednostki OSP wraz z obecnym zarządem. Celem spotkania była chęć wykazania wdzięczności za długoletnią służbę w szeregach naszego stowarzyszenia.

Podczas wspólnej kolacji integracyjnej zarząd OSP Lotyń wyraził ogromne wyrazy wdzięczności członkom honorowym za ich dotychczasową działalność na rzecz jednostki oraz lokalnego społeczeństwa. W trakcie spotkania nasi starsi koledzy – członkowie honorowi dzielili się swoimi spostrzeżeniami jak zmieniała się jednostka oraz wspominali minione lata, swoje sukcesy i porażki. W miłej atmosferze dekady pokoleń chętnie dyskontowały o funkcjonowaniu i życiu lotyńskiej strażnicy. Podczas wydarzenia wykonano pamiątkowe fotografie, które w pięknych oprawach trafią do honorowych druhów.