Przegląd techniczny jednostki

Przegląd techniczny jednostki

1 października 2023 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

Dnia 28 września w naszej jednostce odbył się coroczny przegląd techniczny pojazdów, sprzętu silnikowego oraz ratowniczo-gaśniczego, zaplecza technicznego i warunków BHP w jednostce.

Kontrolę przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie w składzie: st.kpt Krzysztof Olczak, asp. Mateusz Wiebskowski, st.str Piotr Żurek. 

  • Sprawność techniczną wykazanych pojazdów i sprzętu silnikowego
  • Stan utrzymania konserwacji i kompletacji wyposażenia pojazdów oraz pozostałego sprzętu silnikowego
  • Stanu utrzymania garaży oraz magazynów
  • Dokumentacje eksploatacyjną pojazdów i sprzętu silnikowego
  • Posiadane dokumenty uprawniające kierowców do prowadzenia pojazdów oraz do pracy z sprzętem specjalistycznym
  • Aktualność badań lekarskich
  • Stan utrzymania konserwacji i kompletności sprzętu ODO
  • Ewidencję eksploatowanego sprzętu

Komisja po weryfikacji w/w aspektów przyznała jednostce łączną ocenę 6,0 / 6,0. Przegląd techniczny nałożył się również z wyjazdem do wypadku drogowego.