Kolejny żołnierz w szeregach OSP

Brak komentarzy

Dnia 15.06.2019 roku w jednostce wojskowej – 52 batalion remontowy Czarne odbyła się przysięga wojskowa żołnierzy służby przygotowawczej. Tego dnia uroczyste ślubowanie złożył nasz dh Piotr Nowak. 

Uroczysty akt przyrzeczenia składanego według określonej roty na sztandar, banderę lub działo, po ukończeniu przez żołnierzy szkolenia unitarnego tego dnia złożyło ponad 20 żołnierzy. Przysięga jest najwyższym zobowiązaniem żołnierza wobec państwa i narodu. W tej odświętnej chwili naszemu strażakowi towarzyszyli koledzy z jednostki oraz rodzina.