II Manewry Ratownictwa Medycznego

II Manewry Ratownictwa Medycznego

20 września 2014 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie była w sobotę 20 września organizatorem „Manewrów medycznych”. Celem ćwiczeń organizowanych dla jednostek OSP i JRG powiatu złotowskiego oraz jednostki gościnnej OSP Debrzno było doskonalenie działań medycznych w kontekście występowania różnych sytuacji związanych z zagrożeniem życia osób poszkodowanych.

Ponad 50 strażaków z dziesięciu jednostek OSP działało na czterech stanowiskach, na których instruktorzy przedstawiali informację o tym co się stało i przystępowali do akcji.

Były to epizody związane  z wypadkiem drogowym z kilkoma osobami poszkodowanymi, wypadkami w gospodarstwie rolnym, atakami serca, w których obrażenia poszkodowanych i ich funkcje życiowe odgrywały zmienne role.  W ćwiczeniach rolę pozorantów pełniła młodzież z drużyny harcerskiej. Zadania były oceniane przez instruktorów. Rezultatem ćwiczeń jest wiedza o przygotowaniu poszczególnych jednostek do tego typu działań, oraz co należy poprawić w każdej dziedzinie ratownictwa. Przydatna okazała się również weryfikacja posiadanego sprzętu. Ćwiczenia zakończono podsumowaniem na którym wyróżniono najlepsze jednostki oraz zachęcano do dalszego szkolenia w macierzystych jednostkach, w tym do realizacji wniosków jakie po weryfikacji zostały przedstawione.

W manewrach z naszej jednostki uczestniczyli: P. Jaskółka-Stanisz, M.Wasilewski, T i M Błaszkiewicz, K. Jędrzejowski, M. Ciesielski oraz obserwatorzy: K. Jażewicz i P.Padło.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54