Goście ze Stocklesdorf w naszej remizie

Goście ze Stocklesdorf w naszej remizie

12 maja 2014 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

W dniach od 6 do 9. kwietnia Gminę Okonek odwiedziła grupa sześciu urzędników z partnerskiej gminy Stockelsdorf. W ramach wizyty odbyło się między innymi zwiedzanie naszej remizy i zapoznanie się z naszą działalnością.

Przedstawione zostały dane ilościowe dotyczące osób środków z zewnątrz a także co udało się zrealizować i jakie są plany na przyszłość. Jeden z uczestników – gości kilkakrotnie podniósł sztangę z całym obciążeniem jakie jest u nas w siłowni. Inny próbował swoich sił na sprzęcie grającym, pozostali na zadawane pytania otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi. Wizyta trwała około 40 minut i zakończyła się zaproszeniem na poczęstunek podczas następnego pobytu. A należy dodać iż w latach poprzednich i na początku współpracy z gminą Stockelsdorf to właśnie w lotyńskiej remizie odbywały się spotkania przedstawicieli obu społeczeństw.

lotyn02 (1) lotyn03 (1) lotyn04 lotyn05 lotyn06 lotyn11 lotyn12 lotyn13 lotyn15 lotyn16 lotyn17 lotyn19