Erasmus+ Doświadczenie i wiedza

Erasmus+ Doświadczenie i wiedza

7 maja 2020 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

W wtorek 5 maja, czyli z okazji Dnia Strażaka otrzymaliśmy informację, iż nasz projekt – „Doświadczenie i wiedza” został sklasyfikowany na 4 miejscu listy rankingowej.

W ramach konkursu wniosków złożonych w programie Erasmus + Akcji 2 – Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa Strategiczne, otrzymamy dofinansowanie w pełnej wnioskowanej kwocie. Jest to 36 867 Euro na wspólne ćwiczenia ze strażakami z Niemiec. Głównym celem projektu jest wymiana praktyk a w ramach realizacji przewidujemy realizację zajęć i ćwiczeń w zakresie m.in:

– kwalifikowanej pierwszej pomocy;

– obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego;

– ratownictwa wysokościowego oraz węzłów;

– szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego;

– zapoznanie z nowymi technikami ratowniczymi – udział w targach i warsztatach;

– działań na wodzie i lodzie – skoki ratownicze, holowanie podtopionych;

– walki z pożarami i ćwiczenia w zakresie ratowania osób poszkodowanych;

– jazdy samochodem w warunkach poślizgu dla osób mających prawo jazdy;

– cięcia drewna, które jest powyginane, poskręcane z wykorzystaniem specjalnego symulatora;

– naukę 5 piosenek po polsku i niemiecku w zależności od grupy;

– poznanie historii i kultury krajów uczestniczących poprzez zwiedzanie ciekawych miejsc.

Realizacja projektu rozpocznie się we wrześniu i trwać będzie 15 miesięcy. Autorem projektu jest naczelnik OSP Lotyń – dh Konrad Kopkiewicz, dzięki któremu strażacy z Lotynia i przyjaciele z Niemiec mogą szkolić się w zadaniach współfinansowanych z Erasmus+. Dziękujemy Naczelniku!