Dofinansowania dla OSP Lotyń w 2018 roku oraz realizacja projektów.

Dofinansowania dla OSP Lotyń w 2018 roku oraz realizacja projektów.

10 sierpnia 2018 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

Miło jest nam poinformować, iż kolejne pieniądze m.in. podatników będziemy mogli wydać w ramach naszej statutowej działalności. Co jakiś czas pisany był projekt na dofinansowanie do jakiegoś przedsięwzięcia i na dzień 8 sierpnia 2018 roku łączna kwota planowanych do otrzymania dofinansowań wynosi 172 000 zł. Część pieniędzy już jest u nas a na pozostałe jeszcze czekamy, jednak dalej działamy, naczelnik pisze projekty i szukamy środków na nasze działania.

Dwa dofinansowania otrzymaliśmy z gminy Okonek. Pierwsze na zadanie pod nazwą „Wakacyjne szkolenie MDP”, w kwocie 3500 zł dobiegło już do końca gdyż w lipcu w Bornem Sulinowie odbył się wakacyjny biwak. Zadanie polegało na organizacji letniego wypoczynku, gier i zabaw w różnych warunkach terenowych i lokalowych. Obejmowało także zajęcia rekreacyjno – ruchowe, podchody, ćwiczenia strażackie oraz wiele innych przedsięwzięć.

 

Drugie na zadanie o nazwie „Biegamy w nartach”, w kwocie 3500 zł. Jest to projekt który właśnie trwa. Chętni mogą pojeździć na nartach wodnych w Szczecinku. Dodatkowo mieszkańcy z terenu gminy Okonek biorą udział w różnych imprezach biegowych na terenie kraju. My jako stowarzyszenie zapewniamy refundację kosztów przejazdu czy też opłat startowych. Trzecią częścią zadania był udział naszych druhów w imprezie w Białogardzie. Więcej o tej imprezie w artykule: Hosso Thoughest Firefighter Challenge. A do promocji naszej jednostki podczas różnych imprez wykonany został baner – flaga.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych także nas wsparło w organizacji letniego , szkoleniowego wypoczynku kwotą 20 000 zł. 10 dni spędzonych w Bornem Sulinowie, hektolitry przelanej i przepompowanej wody, zabawa w pianie, cięcie pojazdów oraz wiele innych atrakcji i zabaw powodowało iż czas bardzo szybko płynął. Spanie w namiotach, codzienne ogniska i karaoke, wspólne przygotowywanie posiłków to działania zmierzające do integracji uczestników. Nadmienić należy iż opiekunowie nie pobierali środków finansowych a działali w ramach wolontariatu.

 

Prewencja pożarowa i zabawy dla mieszkańców, głównie dzieci, to kolejny nasz pomysł, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2000 zł. „Wesołe zabawy z profilaktyką pożarową” docenione zostały przez Fundację Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy realizującą Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Projekt polega na organizacji gier i zabaw związanych z szeroko pojętym pożarnictwem. Nauka gaszenia pożarów w zarodku przy użyciu gaśnic o masie ładunku do 6 kg. Dzięki zastosowaniu „żywego” ognia szkoleni uczą się w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Pokaz z użyciem kuchenki gazowej i palącego się oleju w garnku. Pokaz prawidłowego i nieprawidłowego zachowania się podczas takiego zdarzenia w domu i prawidłowego gaszenia. Zdjęcia z naszych wizyt w różnych miejscach w artykule: Prewencja na zabawach – Pokazy, nauka, zabawa [HARMONOGRAM].

Dwie umowy, które już zostały podpisane zakładają również ciekawe zadania. W ramach funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego otrzymaliśmy kwotę 5000 zł na remont remizie na parterze oraz 2911 zł na zakup rękawic specjalnych. Remont obejmować będzie obróbkę okien, malowanie pomieszczeń, modernizację centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji do mycia pojazdów i montaż nowych wieszaków na mundury bojowe. Zakup rękawic specjalnych jest już koniecznością, gdyż obecnie użytkowane (zakupione w 2011) są już dość mocno zużyte i chcąc zapewnić najlepszą ochronę dla naszych strażaków trzeba kupić nowe. Oczywiście do tych zadań przeznaczymy też nasze środki finansowe.

 

Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży to kolejna instytucja, która od wielu lat pomaga nam w rozwijaniu się współpracy na linii Lotyń – Stockelsdorf. Wyjazd do Niemiec na wspólne „Ćwiczenia gaśnicze” dofinansowany został kwotą 3700 zł. Już w przyszłym tygodniu grupa 20 osób uda się do partnerskiej gminy aby się szkolić, wypoczywać i miło spędzać czas.

Kultura i obyczaje na straży dobytku lokalnego” zostało docenione przez Lokalną Grupę Działania – Krajna Złotowska i zaplanowane jest dofinansowanie nas kwotą 11 999 zł. Czekamy na podpisanie umowy i będziemy realizować projekt.

I ostatnia w tym czasie wspaniała wiadomość iż otrzymaliśmy 30 tysięcy. Euro. Czyli skromnie licząc 120 000 zł. Będzie to największe do tej pory dofinansowanie, które sami pozyskaliśmy. Projekt pod nazwą „Wymiana praktyk” w ramach Erasmus+, umożliwi rozwój naszych druhów i druhen poprzez wspólne polsko-niemieckie ćwiczenia na niwie ratownictwa technicznego, pożarów wewnętrznych oraz wspólnego działania podczas innych różnych zdarzeń i akcji. Realizacja tego projektu rozpocznie się już we wrześniu i trwać będzie 12 miesięcy.

 

Dodatkowo dziękujemy tym wszystkim osobom, które przekazują nam darowizny rzeczowe i finansowe oraz tym, którzy przekazali nam swój 1% podatku. W tym roku jest to kwota 5659 zł, która stanowić będzie nasz wkład w realizację niektórych z w/w projektów.