Ćwiczenia PL/DE w kontenerach – Bydgoszcz

Ćwiczenia PL/DE w kontenerach – Bydgoszcz

18 października 2017 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

W dniach od 13 do 15 października 2017 odbyły się kolejne wspólne ćwiczenia strażaków z jednostek OSP Lotyń (gm. Okonek) i OSP Mori (gm. Stockelsdorf/Niemcy), w ramach realizowanego przez nas projektu, dofinansowanego ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Ćwiczenia w głównej mierze ukierunkowane były na pożary wewnętrzne. W piątek omówione zostały zagadnienia teoretyczne, ćwiczono przygotowywanie sprzętu do wejścia do strefy zagrożonej oraz pracę w sprzęcie ODO w strefie zadymionej. Głównym punktem jednak była wizyta w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy gdzie uczestnicy ćwiczeń mogli wspólnie już w bardziej realnych warunkach sprawdzić swoje umiejętności. W wielokontenerowym symulatorze gaszenia pożarów wewnętrznych uczestnicy przećwiczyli wiele założeń. Wentylacja taktyczna, z wykorzystaniem wentylatora oddymiającego i  rozproszonego prądu wody pozwoliła zaobserwować zjawiska występujące w czasie pożaru i w szybkości wentylacji pomieszczeń a w konsekwencji łatwiejszego poszukiwania osób zagrożonych. Sekwencyjne oddymianie pomieszczeń przećwiczyliśmy kilka razy, w różnych wariantach. Następnie przyszedł czas na ćwiczenia z zakresu ratowania strażaków przez strażaków i sens przygotowania do akcji roty zabezpieczającej. Uczestnicy sprawdzili różne metody ewakuacji z wykorzystaniem posiadanego sprzętu oraz porównane zostały sposoby sprawiania drabin w Polsce i Niemczech. Celem tego było sprawdzenie bezpiecznego wyjścia z okna na drabinę a także samo ratowania się z wykorzystaniem drabiny ustawionej pod parapetem. Wszyscy uczestnicy ewakuowali się z zagrożonego pomieszczenia przez okno po drabinie. Następnie w ćwiczeniach zostały sprawdzone wszystkie przećwiczone do tej pory elementy oraz dodano element budowy i wejścia z linią gaśniczą do pomieszczeń objętych pożarem. Zajęcia zakończyły się wieczorem, cel taktyczny został osiągnięty. W niedzielę do obiadu trwały rozmowy dotyczące sposobów szkoleń i rozwinięć taktycznych stosowanych w straży w Polsce i Niemczech. Po obiedzie strażacy z Mori wyruszyli w drogę powrotną. Członkowie OSP Lotyń, skompletowali sprzęt, zrobili porządki po ćwiczeniach. Wszyscy uczestnicy zgodnie uznali że ćwiczenia były bardzo udane. Następne wspólne spotkanie odbędzie się w listopadzie.