Ćwiczenia na obiekcje produkcyjnym

Ćwiczenia na obiekcje produkcyjnym

20 sierpnia 2021 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

Dnia 19 sierpnia na terenie zakładu produkującego pieczarki przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające dla jednostek OSP i PSP połączone z kontrolą gotowości operacyjnej.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie stanu zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych, w tym możliwości jego skutecznego poboru, sprawdzenie dróg dojazdowych oraz pożarowych, sprawdzenie organizacji łączności. Natomiast założeniem taktycznym dla przybyłych na miejsce jednostek straży pożarnych było odszukanie osób poszkodowanych w strefie pożaru  i udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy, podanie prądów wody do wnętrza hali produkcyjnej jak i na zewnątrz obiektu z wykorzystaniem podnośników oraz zbudowanie zaopatrzenia wodnego na potrzeby działań gaśniczych.

Łącznie w ćwiczeniach wzięło udział 6 zastępów z jednostek ochrony ppoż.:  OSP Lotyń, OSP Lędyczek, OSP Podgaje, OSP Okonek, OSP Pniewo, OSP Złotów, OSP Osówka, OSP Blękwit, JRG Złotów.