Aparaty powietrzne dla OSP

Aparaty powietrzne dla OSP

18 kwietnia 2024 Wyłączono przez Paweł Jaskółka-Stanisz

16 kwietnia 2024 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Pile, zostały przekazane dla jednostek z terenu gminy Okonek aparaty oddechowe firmy Drager.

Nasza jednostka otrzymała 5 aparatów PSS 5000 wraz z 5 maskami FPS 7000 i 9 butlami kompozytowymi. OSP Lędyczek – 4 komplety i OSP Pniewo 2 komplety. Dotychczas ten sprzęt był wykorzystywany podczas ćwiczeń w komorze dymowej i w JRG 2 Piła. Obecnie wykorzystywany będzie w gminie Okonek. Przekazania dla przedstawicieli jednostek OSP dokonał dowódca JRG 2 Piła mł. bryg. Michał Warykasz.

Serdecznie dziękujemy Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – st. bryg. Jackowi Strużyńskiemu za wyrażenie zgody na przekazanie nam tego sprzętu.