Agresywne owady

Brak komentarzy

11 sierpnia zastęp GBARt uczestniczył w zdarzeniu związanym z likwidacją agresywnych owadów błonkoskrzydłych.

Działania prowadzone były w Lotyniu przy ul. Pocztowej. Szerszenie stwarzały realne zagrożenie życia i zdrowia, w tym celu podjęto działania w celu ich zlikwidowania.