Agresywne owady x5

Brak komentarzy

W okresie wiosennym oraz letnim występuje bardzo duża aktywność owadów błonkoskrzydłych (szerszenie, osy, pszczoły). Jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżają do likwidacji takowych działań bardzo często.

Procedury postępowania, są bardzo proste i ujednolicone. Strażacy z lotyńskiej OSP również podejmują działania związane z owadami błonkoskrzydłymi, ale przypominamy: 

Jednostki ratownicze Straży Pożarnej zgodnie z obowiązującą procedurą podejmują działania wyłącznie w przypadkach zaistnienia zagrożenia życia i zdrowia. 
Tylko w takim przypadku należy zgłosić zaistniałą sytuację na numer alarmowy Państwowej Straży Pożarnej 998 

Akcje związane z agresywnymi owadami, przy których interweniował zastęp OSP Lotyń

  • 10.07. – Lotyń, ul. Pocztowa (budynek magazynowy)
  • 10.07 – Przybysław (poddasze, budynek mieszkalny) 
  • 16.07 – Lotyń, ul. Pocztowa (budynek magazynowy)
  • 16.07 – Lotyń, ul. Dworcowa (altanka letniskowa)
  • 16.07 – Przybysław, (budynek mieszkalny)