27.04 28.04 Niedziela 29 04 2007r, dzień trzeci. 30.04 1.05

Dziś po śniadaniu pojechaliśmy do centrum miasta Stockelsdorf, aby pomóc w organizacji biegu przyjaźni. Miejsca nie były w nim więc ważne, a udział mógł wziąć każdy, wystarczyło się wpisać na listę. Z tej możliwości skorzystało troje naszych uczestników: Łukasz Kabieda Charko, Karolina Bolek Jażewicz i Adam Rudy Kaleta. Oprócz nas w biegu wzięło udział także kilku strażaków z gminy Stockelsdorf oraz uczestnicy delegacji z Okonka. Pozostała część uczestników naszego spotkania wraz z czynnymi strażakami ze Stockelsdorf i Mori zabezpieczała trasę biegu. Podzieliliśmy się na polsko-niemieckie zastępy i udaliśmy się na trasę biegu. Na poszczególnych punktach, tj. skrzyżowaniach, placach i w parkach, musieliśmy pokazywać uczestnikom trasę, aby się nie zgubili. Nie było problemów.
Potem uczestniczyliśmy w imprezie z okazji 5-lecia współpracy partnerskiej trzech miejscowości: polskiego Okonka, francuskiego La Portel i niemieckiego Stockelsdorfu.
Bardzo przydał się nam poobiedni wolny czas. Spędziliśmy go na odpoczynku. Jedni z brali udział w zorganizowanych przez gospodarzy grach i zabawach, inni po prostu odsypiali noc.
Po kolacji pojechaliśmy obejrzeć sprzęt oraz strażnicę w pobliskim Bad Schwartau. Pytań o sposób jej funkcjonowania było sporo. Mogliśmy też w koszu drabiny SD-23 pooglądać miejscowość z góry.
Wieczorem w remizie – standard, czyli dyskoteka dla chętnych – czytaj - przyjechałeś tu to jesteś chętny.

Uczestnicy biegu Uczestnicy biegu z Lotynia. Członkowie MDP wraz z delegacją z gminy Okonek. Delegacja z Okonka z burmistrz Brigidą.
Hudy przy kamieniu. Władze. Podczas uroczystości. Porządki po obiedzie.
Podczas wizyty w OSP Bad Schwartau. Podczas wizyty w OSP Bad Schwartau. Podczas wizyty w OSP Bad Schwartau. Podczas wizyty w OSP Bad Schwartau.