Menu strony
Dane kontaktowe

Administrator strony: Paweł Jaskółka Kontakt: pawelstrazak@o2.pl lub osplotyn@o2.pl

Wydarzenia dziejące się w straży oraz lokalnym społeczeństwie

Pasterka 2013

Uroczysta msza odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia pierwsza w Boże Narodzenie "przyniosła" do kościoła w Lotyniu dużą ilość wiernych. Przybyliśmy i My w ilości dużej bo aż 30 osób, by nadać wagę tej wielkiej uroczystości. Po Mszy Świętej pozostaliśmy w kościele w wspólnie z ks. Leszkiem Kuśmierzak wykonać pamiątkowe zdjęcie. Tego dnia, a właściwie w nocy nie mogło zabraknąć wigilii strażackiej, która odbyła się w remizie po powrocie z kościoła. Wszyscy obecni przełamali się wzajemnie opłatkiem, naczelnik Konrad i były prezes Waldemar zabrali głos składając wszystkim życzenia świąteczne. Następnie wszyscy zasiedli do stołu wigilijnego. Nową tradycją, która się wpisała w szeregi to wspólne śpiewanie kolęd. W uroczystości uczestniczyli:

MDP - E. Popowicz, K. Kaczyński, M. Pokusa, D. Kaleta, K. Kwiatkowski

Poczet Sztandarowy: T. Błaszkiewicz, P. Jaskółka-Stanisz, M. Stefański

Druhny: A. Ciesielska, P. Tyl, K. Popowicz, E. Klamka, P. Padło.

Druhowie: W. Kopkiewicz, K. Kopkiewicz, R. Tyl, R. Chwieduk, P. Morgiel, M. Jonak, K. Bronakowski, M. Kowal, M. Wasilewski, M. Ciesielski, Ł. Rzadkiewicz, K. Jędrzejowski, M. Jędrzejowski, P. Nowak, K. Wąchała, B. Kaleta, J. Jakubowski, M. Andruszkiewicz.

 


      Akcja Jemioła

Jak co roku w dniu wigilii z samego rana nasi druhowie wspinają się na wybrane wcześniej drzewa w celu cięcia jemioły. W tym roku roślinę zrywaliśmy w miej. Wojnowo. Druh Adam Świrski działania wykonywał na wysokości a na dole pomagali:          K .Kopkiewicz, M. Ciesielski, M. Błaszkiewicz, K i M Jędrzejowscy, P. Jaskółka-Stanisz, K. Kwiatkowski, Ł. Rzadkiewicz,  I Walczak. Po zdobyciu wymaganej ilości rozpoczęliśmy rozprowadzania po mieszkańcach, którzy wcześniej wyrazili chęć otrzymania rośliny.  


      Zakupy 2013

Zakupy Anno Domini 2013

 

W roku 2013 dzięki środkom z:

- 1% podatku za rok 2012,

- Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG),

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW)

- Festynu strażackiego,

- Akcji „Kalendarz”,

- Darowizn od mieszkańców i przyjaciół,

- a także składek członkowskich druhen i druhów z OSP Lotyń

udało się zakupić do naszej jednostki umundurowanie i sprzęt o wartości ponad 50 000 zł. Zakupy obejmowały m.in.(wartości w zaokrągleniu do pełnych złotych):

1.    Tor przeszkód – 10 600 zł;

2.    Sprzęt na zawody strażackie – 1700 zł;

3.    Umundurowanie wyjściowe (24 komplety wraz z butami i pasami) – 18 800 zł;

4.    Latarki do hełmów strażackich – 2700 zł;

5.    Termosy i naczynia do świetlicy – 1600 zł;

6.    Sprężarka – 2800 zł

7.    Wysokociśnieniowy moduł gaśniczy – 2300 zł;

8.    Zestaw kluczy warsztatowych – 1200 zł

9.    Hełmy strażackie wraz z uchwytami do latarek (12 szt.) – 8600 zł

 

Nie udało się wszystkich planów i zamierzeń zrealizować w tym roku ale w roku przyszłym będziemy te działania kontynuować. Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom za wsparcie udzielone dla naszej jednostki. Działamy dla wspólnego dobra i bezpieczeństwa.


      Świetlica i kapela

W dniu 28 listopada przedstawiciele lotyńskiej OSP – Konrad Kopkiewicz i Łukasz Krawcewicz w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku podpisali kolejne 2 umowy o przyznanie pomocy. Dwa projekty będą dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie objętego PROW na lata 2007-2013.

Wyjazd do Gdańska, jako do stolicy sąsiedniego województwa, spowodowany jest tym iż na naszym obszarze działa i funkcjonuj „Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy”  z siedzibą w Debrznie, a to już jest województwo pomorskie.

Pierwszy z projektów: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lotyniu” dofinansowany kwotą 17 900 zł zakłada m.in. wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, modernizację centralnego ogrzewania, remont wejścia na piętro wraz z modernizacją posadzki w pomieszczeniu. Prace, które będziemy wykonywać mają na celu podniesienie walorów estetycznych i użytkowych budynku. Obecnie świetlica w remizie jest wykorzystywana dosyć mocno przez różne osoby i grupy co powoduje iż po 19 latach można modernizację wykonać.

Drugi projekt to urzeczywistnienie pomysłu „ukrytych talentów” zamieszkujących naszą okolicę. Operacja zatytułowana: Uczymy się grać i śpiewać  - utworzenie kapeli muzycznej oraz zakup instrumentów i organizację warsztatów szkoleniowych” ma na celu rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez utworzenie kapeli muzycznej w Lotyniu. Dofinansowanie do tego przedsięwzięcia to 13 500 zł a przeznaczone będzie na zakup gitar, perkusji oraz niezbędnego oprzyrządowania.

Realizacja obu projektów rozpocznie się w styczniu 2014. Obecnie trwają przygotowania do ich właściwego przeprowadzenia. Wszelkie informacje na ten temat obu projektów będą zamieszczane na stronie OSP Lotyń. Planowane zakończenie realizacji projektów przewidziane jest na czerwiec i sierpień 2014 roku. Dofinansowanie do w/w obu projektów stanowi około 80% kosztów całości zadań. Przy wsparciu z budżetu gminy (ok 7 000 zł) to naszymi siłami zmodernizujemy świetlicę, dodamy trochę (ok 2000 zł) do kapeli i wszyscy powinni być zadowoleni.       Ćwiczenia 10/2013

Dnia 13.12. (Piątek) przy remizie OSP Lotyń odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze. Tym razem nasi druhowie zostali zadysponowani do pożaru budynku mieszkalnego. Zadaniem strażaków było ugaszenie pozorowanego pożaru oraz odnalezienie i ewakuacja poszkodowanych w warunkach dużego zadymienia. Po dotarciu na miejsce zdarzenia i określeniu sytuacji, dowódca wyznaczył rotę gaśniczą, która w sprzęcie ochrony dróg oddechowym została wysłana do środka budynku w celu wydostania rannych. W tym samym czasie na zewnątrz rozstawiano drabinę DW-10 i gaszono pożar . W dalszej części akcji okazało się ze rota wewnątrz budynku mogła zostać poszkodowana , więc dowodzący musiał jak najszybciej wysłać do mieszkania rotę zabezpieczającą aby ich wydostać. Po wykonaniu wszystkich etapów i wyczyszczeniu sprzętu nadzorujący przekazał uwagi, a następnie zakończono zbiórkę .

Celem ćwiczeń było: - sprawne przeprowadzenie ewakuacji rannych ze środka budynku, - zlokalizowanie źródła pożaru oraz jego likwidacja, - rozstawienie drabiny , aby ugasić pożar na piętrze, - udzielenie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym

Pod czujnym okiem ćwiczenia nadzorowali i przygotowywali : - Konrad Kopkiewicz - Mariusz Ciesielski

 Uczestniczyli : Ratownicy JOT - Błaszkiewicz M, Jędrzejowski K, Jędrzejowski M, Nowak P, Wąchała K, Błaszkiewicz T, Padło P, Chwieduk R, Wasilewski M, Ewelina K, Członkowie MDP - Jażewicz K, Kwiatkowski K, Popowicz E, Bronakowski K, Szewczyk P


      Wizyta w Mori

Podczas październikowego spotkania MDP w Stockelsdorf naczelnik z naszej jednostki otrzymał zaproszenie na uroczystość „Matjesessen”. W Mikołajki około godziny 11.30 ekipa w składzie: Iwona Kopkiewicz, Konrad Kopkiewicz, Katarzyna Popowicz, Michał Błaszkiewicz i Ilona Walczak ruszyła w podróż do zaprzyjaźnionej gminy Stockelsdorf, a dokładnie do jednej z jednostek na terenie miasta– Mori. Planowaliśmy wyjechać prędzej, ale „Ksawery” nam to trochę utrudnił. Najpierw naczelnik brał udział w działaniach ratowniczych a już po akcji droga do Szczecina była zaśnieżona i śliska. Po przyjeździe na miejsce i rozpakowaniu rzeczy, udaliśmy się na wycieczkę do Lubeki. W okresie świątecznym odbywają się tam słynne jarmarki bożonarodzeniowe - Weihnachtsmarkt . Przez prawie dwie godziny wędrowaliśmy między stoiskami ze świątecznymi ozdobami, piernikami itp. Udaliśmy się w między czasie na wielką karuzelę, z której podziwialiśmy widoki Lubeki . Po powrocie do remizy, zjedliśmy kolację i udaliśmy się na wypoczynek. Zaraz po śniadaniu udaliśmy się na kolejną wycieczkę, tym razem do centrum handlowego. Gdy wróciliśmy do miejsca zakwaterowania, udaliśmy się na posiłek. Po obiedzie pełni energii udaliśmy na Weihnachtsmarkt, koło kościoła w Stockelsdorf. Odbywało się tam przedstawienie świąteczne. Zaraz po nim, druhowie z Mori zaprezentowali nam możliwości podnośnika hydraulicznego, który miał wysokość około 30 m. Po pokazie przebraliśmy się w mundury galowe i czekaliśmy na rozpoczęcie uroczystości. Około godziny 19 rozpoczął spotkanie szef tutejszych strażaków Ralf Paasch, który wszystkich powitał i życzył smacznego. Po nim na krótko wystąpiła pani Burmistrz Stockelsdorf – Brigitte Rahlf-Behrmann. Ogółem wszystkich uczestników było prawie 70 osób. Nawiązaliśmy kolejne znajomości , poruszony został temat 9 osobowego busa, którego chcielibyśmy pozyskać do naszej jednostki. Zabawa była przednia i trwała do godziny 5 rano. W niedzielę (8.12) po śniadaniu około 11:30 opuściliśmy jednostkę Mori i udaliśmy się w podróż do domu. Mimo huraganu ‘Ksawerego’ nie mieliśmy kłopotów podczas podróży. Szczęśliwie i w dobrych nastrojach wróciliśmy do Lotynia. Kolejne nasze wspólne spotkanie odbędzie się 15 marca 2014 podczas zebrania sprawozdawczego w naszej OSP.Ćwiczenia zgrywające na obiekcie PZZ

25 listopada odbyły się ćwiczenia zgrywające dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu gminy Okonek. Akcja ćwiczeniowa rozgrywała się na terenie firmy Polskie Zakłady Zbożowe w Okonku przy ulicy Kolejowej. Magazyny zbożowe w Okonku są w stanie pomieścić do 7 tysięcy ton zbóż, do tego dodając silosy, taśmociągi transportowe i inne maszyny młynowe, stwarza to wszystko bardzo wysokie zagrożenie pożarowe. Plan manewrów obejmował pożar kompleksów magazynowych oraz ewakuację osób poszkodowanych.

O godzinie 16:30 (warunki nocne) rozpoczęto manewry. Działania strażaków polegały na przeszukaniu magazynów pod kątem ewentualnych osób pozostałych w budynkach. Równocześnie z tymi działaniami ratownicy wprowadzili do budynku rotę gaśniczą uzbrojoną w sprzęt ochrony dróg oddechowych. Dodatkowo zbudowano jeszcze dwie linie gaśnicze, a strażacy ustawili się na zewnątrz budynku z dwóch stron, by ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia ścielącego się po zewnętrznych ścianach obiektu. Wobec odnalezionej osoby poszkodowanej, ratownicy wdrożyli działania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Kolejne przybywające jednostki straży pożarnej wspomagały działania strażaków pracujących wewnątrz magazynu, wykonano zasilanie wodne ze zbiornika przeciwpożarowego znajdującego się na terenie zakładu oraz dodatkowe zaopatrzenie wodne usytuowane było na rzece Czarnej, skąd zastępy dowoziły wodę na miejsce działań. Po zrealizowaniu planu zakończono manewry.

Po zakończeniu ćwiczeń wszystkie zastępy spotkały się w remizie w Okonku. Tutaj odbył się poczęstunek, a po nim omówiono działania. Za główne cele szkoleniowe w ćwiczeniu przyjęto: doskonalenie współdziałania organów i sił gminnych jednostek ochrony przeciwpożarowych oraz doskonalenie umiejętności działań w zakresie organizacji i prowadzenia akcji gaśniczych. Obserwujący manewry funkcjonariusze JRG w Złotowie ocenili działania pozytywnie. Dla sprostowania informujemy, iż ćwiczenia odbyły się bez użycia ognia i dymu, a osobą poszkodowaną był manekin. W manewrach udział wzięły OSP Okonek, OSP Pniewo, OSP Podgaje, OSP Lotyń (Waldi, Hudy, Wasyl, Pętko, Julo, Błażej) 


      

foto by Kamil Wąchała                    foto by Kacper Kaluta

Ćwiczenia 9/2013

22.11 (piątek) przy remizie OSP Lotyń odbyły się kolejne ćwiczenia gaśnicze, które mają na celu poprawę wiedzy i sprawności naszych strażaków. Ratownicy JOT oraz młodzież (16-18 lat) przystąpili do pierwszego ćwiczenia jakim było "zadymienie mieszkania" a do tego wykorzystano nasz strych. Aby w pełni oddać realizm zdarzenia wejście było możliwe tylko przez jedno okienko. W tym celu roty sprawiły drabinę DW-10 by następnie wprowadzić do środka rotę gaśniczą, która w sprzęcie ochrony dróg oddechowych miała opanować sytuację i zabezpieczyć poszkodowanych. A następnie wydostać ich bez pomocy podnośnika, aby w jak najszybszym czasie zajęli się nimi ratownicy. Drugim ćwiczeniem był „pożar samochodu” z osobą ranną znajdującą się w pobliżu. Oczywiście z braku pojazdu przeznaczonego do tego ćwiczenia rozpalono ognisko, które miało przypominać płonące auto. Ćwiczenia stale nadzorował naczelnik - Konrad Kopkiewicz, który wychwytywał błędy oraz szykował tzw. "niespodzianki" jak np. dodatkowy poszkodowany. Po zakończeniu i sprawdzeniu sprzętu nasz naczelnik przekazał uwagi dotyczące poszczególnych elementów i wszyscy w dobrych nastrojach udali się do domu . :)

Uczestnicy ćwiczeń : Błaszkiewicz M, Ciesielski M, Nowak P, Kopkiewicz K, Walczak I, Popowicz E, Bronakowski K, Wąchała K, Rzadkiewicz Ł,


      65 lat OSP Przelewice

10 listopada delegacja z naszej jednostki w składzie: Konrad i Iwona Kopkiewicz, Mariusz Ciesielski, Michał Błaszkiewicz i Łukasz Krawcewicz brała udział w uroczystości jubileuszowej 65-lecia OSP Przelewice (powiat pyrzycki). Udaliśmy się tam na zaproszenie prezesa tamtejszej jednostki – druha Henryka Nawój. Na miejscu byliśmy o godzinie 9 i po zjedzeniu śniadania u naszych znajomych udaliśmy się do remizy. Tu odbyło się uformowania szyku i wymarsz do kościoła. O godzinie 11 rozpoczęła się msza prowadzona przez kapelana druha ks. Romana Dutko. Po mszy na hali sportowej w Przelewicach odbyła się dalsza część uroczystości. Wręczone zostały odznaczenia, wyróżnienia i podziękowania. Po części oficjalnej w ramach V Biesiady Przelewickiej odbyły się konkursy i zabawy oraz kwesta na rzecz potrzebującej dziewczynki. Około godziny 17 udaliśmy się do remizy na mniej oficjalną część. Tu zabawa trwała do godziny 24. Po zakończeniu udaliśmy się do pałacu- http://ogrodprzelewice.pl/ na nocleg. Warunki noclegowe mieliśmy eleganckie. Do domu wyruszyliśmy po obiedzie u naszego kolegi. Dziękujemy druhom i druhnom za gościnność i fajną zabawę.


      Przegląd techniczny

30 października w bramy naszej jednostki zawitali funkcjonariusze KP PSP ze Złotowa. Celem wizyty była kontrola jednostki pod względem technicznym. Komisja oceniała stan techniczny pojazdów, dbałość i działalność sprzętu, czystość i schludność w strażnicy oraz prowadzenie dokumentacji. Ogólna ocena na jaką wypadliśmy to 5,75 pkt. na 6,0 możliwych. 


      Wycieczka do Kołobrzegu

W sobotę, 19 października, 6 – osobowa ekipa z naszej OSP brała udział w wycieczce do Kołobrzegu organizowanej przez Zarząd OP ZOSP RP w Złotowie i OSP Krajenka. Takie wypady stały się już tradycją w naszym powiecie. Tym razem w wycieczce wzięły udział: Katarzyna i Elżbieta Popowicz,  p.Pabian z córeczką Amelką oraz nasi zakochani: Łukasz Rzadkiewicz i Jennifer Kendziorra, która przybyła do naszej miejscowości dzień wcześniej z zaprzyjaźnionej OSP w Stockelsdorf. W sobotę około 7:45 zebraliśmy się w remizie i tam wspólnie czekaliśmy na przyjazd autokaru (należącego do OSP Krajenka) z resztą uczestników. O godzinie 8 wyruszyliśmy z Lotynia w podróż do Kołobrzegu. Do celu jechaliśmy około 3 godzin. Po przybyciu na miejsce całą grupą udaliśmy się do Bazyliki Konkatedralnej, a następnie do Muzeum Wojska Polskiego. Na podziwianiu starego umundurowanie polskich wojsk, broni, starych odznaczeń, sztandarów, samolotów, czołgów i innych pojazdów militarnych spędziliśmy około 2 godzin. Następnie spacerując po mieście dotarliśmy do wybrzeża. Tam rozdzieliliśmy się na mniejsze grupki, robiliśmy zdjęcia i przechadzaliśmy się po tutejszym molo. Idąc brzegiem morza doszliśmy do latarni morskiej. Po pokonaniu około 100 schodów weszliśmy na górę i stamtąd podziwialiśmy panoramę miasta oraz widok na Bałtyk. Głodni i nieco zmarznięci znaleźliśmy bardzo przyjemną restaurację, gdzie zjedliśmy pyszny obiad. Niestety trochę się tam zasiedzieliśmy i później prawie biegiem szukaliśmy miejsca zbiórki. Oczywiście nieco pobłądziliśmy… Ale wskazówki dh Kacprzaka doprowadziły nas do parkingu, gdzie już wszyscy od 15 minut na nas czekali. Kilkoro osób z grupy chciało jeszcze zakupić świeżo łowione ryby, więc zahaczyliśmy o port. Około godziny 18:30 wyjechaliśmy z Kołobrzegu. W drodze powrotnej wszyscy miło spędziliśmy czas. I na koniec wspólnej podróży stwierdziliśmy jednogłośnie, że za rok spotykamy się na takim wypadzie w podobnym składzie. Dokąd następna wycieczka? Okaże się za rok…


      Narada operacyjna

W piątek 11 października w Jastrowiu odbyło się spotkanie władz wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej znajdujących się na powiecie złotowskim z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz z przedstawicielem dyspozytorów z Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego. Za nim zebranie się rozpoczęło, przybyli strażacy mogli wysłuchać oferty firmy "Szybicki", która handluje sprzętem ratowniczym i przeciwpożarowym. Po wystawie rozpoczęła się coroczna narada, która miała charakter ogólnikowy, poruszono w niej sporne tematy, wyświetlono materiały szkoleniowe na temat akcji z LPR, omówiono kwestie finansowe i szkoleniowe na przyszły rok. Odbyła się również ogólna dyskusja podsumowująca kończący się powoli rok. Na zakończenie wszyscy zjedli wspólny posiłek i rozjechali się po swoich miejscowościach. Z spotkaniu uczestniczyli K. Kopkiewicz, P. Jaskółka-Stanisz.


      Ćwiczenia 8/2013r

Powakacyjne ćwiczenia ratowników JOT oraz młodzieży z sekcji 16-18 powili ruszają z "kopyta". W piątek 11 października przybyli druhowie udali się do miejscowości Przybysław gdzie odbyła się zbiórka szkoląca z operowania pilarkami spalinowymi. Po krótkiej teorii dh Mariusza Ciesielskiego przystąpiono do praktyki. I tak każdy miała okazję popracować z pilarką, tnąc drzewo. W między czasie rozpalono ognisko by usmażyć kiełbaski na kolację.


      Pieczony ziemniak z przedszkolakami

W dniu 25 września odwiedziła naszą jednostkę grupa przedszkolaków z lotyńskiego oddziału przedszkolnego. Wszystko za sprawą Święta Pieczonego Ziemniaka. Przedszkolaki wraz z nauczycielką przyszły, aby właśnie u nas zjeść pieczonego ziemniaka. Przy szkole nie ma za wiele miejsca na to, aby obecnie rozpalić tam ognisko a u nas jest. Dlatego też za remizą w godzinach porannych rozpalone zostało ognisko z drewna sosnowego. Dzieci zjawiły się około godziny 8:30 i przystąpiliśmy do wrzucenia ziemniaków do ogniska. W trakcie ich pieczenia nauczycielka organizowała gry i zabawy. Po upieczeniu i wyjęciu z ogniska kartofli udaliśmy się do świetlicy gdzie dzieci zjadły przygotowane ziemniaki. Dodatkowo podana została ciepła herbata z sokiem z aronii. Wizyta zorganizowana została przez Konrada i Iwonę Kopkiewicz oraz Pawła Jaskółkę-Stanisz


      Ćwiczenia w Stockelsdorf

Podczas wspólnego spotkania we wrześniu br (13-15.09.2013) otrzymaliśmy zaproszenie od naszych przyjaciół ze Stockelsdorf na wspólne ćwiczenia. 4 października ok. godziny 8:30 ekipa w składzie: Konrad Kopkiewicz, Łukasz Rzadkiewicz, Ela Popowicz Krystian Kwiatkowski i Kuba Kaczyński ruszyła w podróż do Stocklesdorf. Spotkanie nasze to efekt organizacji przez MDP z Gminy Stockelsdorf - „jednego dnia zawodowej straży pożarnej”. Projekt ten zakładał wspólne przebywanie w remizie, posiłki i wyjazdy do zdarzeń tak jak ma to miejsce w zawodowej straży pożarnej Na miejsce dotarliśmy około 15. Po przywitaniu rozgościliśmy się w jednostce ochotniczej straży pożarnej w Stockelsdorf - Mori. Oprócz nas było jeszcze 15 osób z MDP Stockelsdorf i członkowie czynni z jednostek z terenu gminy. Już o 17 usłyszeliśmy pierwszy dźwięk alarmu. Podzieleni wcześniej na zastępy dotarliśmy na miejsce zdarzenia. W jednym z gospodarstw doszło do pożaru. Tam podjęliśmy działania i wspólnymi siłami zgasiliśmy palące się stogi słomy. Po powrocie do jednostki musieliśmy posprzątać samochody i umyć sprzęt. Na zbiórce przed kolacją wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe poduszki z herbami partnerskich gmin i napisem koleżeństwo w obu językach. Po posiłku kolejny wyjazd tym razem – kot (maskotka) na drzewie. Sprawnie rozłożyliśmy drabinę nasadkową, zdjęliśmy kota i oddaliśmy go w bezpieczne ręce. W trakcie powrotu do bazy zastanawialiśmy się, czy jeszcze dzisiaj będzie jakiś wyjazd. Przeczucia nas nie myliły, bowiem kilka minut po przyjeździe, kolejny raz alarmy dały nam sygnał do wyjazdu. Na polu golfowym zaginęły 3 osoby. Po dotarciu na miejsce okazało się, że będziemy prowadzić działania poszukiwawcze. Każdy otrzymał latarkę, dowódca dokonał podziału na mniejsze grupy i rozpoczęły się poszukiwania na ponad 3 hektarowym polu. Poszkodowani zostali sprawnie odnalezieni i przekazani dla zespołu karetki. Dzień zakończył się ciekawą akcją i z uśmiechami poszliśmy spać. Dodać należy iż oprócz kierowców w samochodach była sama młodzież i na miejscu działań pod nadzorem starszych strażaków młodzi adepci sami wypracowywali zamiary taktyczne oraz podejmowali decyzje. Sobota zaczęła się bardzo szybko, bo już o 6 zostaliśmy zadysponowani do pierwszej w tym dniu akcji. Oprócz nas przez niewiedzę dyspozytora zaalarmowani zostali czynni strażacy. Przybywając do remizy byli oni informowani o tym iż wystąpiła mała pomyłka. Pożar słomy między budynkami w gospodarstwie rolnym sprawnie ugasiliśmy. Gdy wróciliśmy do remizy, standardowo mycie sprzętu. Następnie zjedliśmy śniadanie i znowu wyruszyliśmy do działań. Palił się budynek gospodarczy, w którym uwieziona była jedna osoba. Wspólnie wykonaliśmy swoje zadanie. Po obiedzie braliśmy udział w ratowaniu poszkodowanego z wypadku samochodowego. Tu w rolę tą wcielił się Konrad. Nasi koledzy zabrali się za uwolnienie go, a osoby z Deutsches Rotes Kreuz (w tłumaczeniu nasze PCK) za udzielenie pierwszej pomocy. Zaraz po zdarzeniu mieliśmy chwilę czasu wolnego i auto które zostało pocięcie zostało podpalone a strażacy z Curau przeprowadzili działania gaśnicze. Po godzinie 15 pojechaliśmy na ostatnią akcję. To już była raczej zabawa, niż akcja. Rozłożyliśmy węże wkoło stawu i podaliśmy wodę z kilku stanowisk. Po 30 minutach lania wody, wspólnie zwinęliśmy sprzęt i wróciliśmy do koszar. Węże trzeba było zmienić, samochody umyć i posprzątać. O godzinie 17 rozpoczęliśmy kolację przy grillu wraz ze wszystkimi strażakami, którzy byli zaangażowani w nasze zajęcia. O godzinie 21 byliśmy na pokazie fajerwerków w Bad Schwartau. Pozostałą część wieczoru spędziliśmy w remizie na wspólnych zabawach i rozmowach. W niedzielę po śniadaniu około 11 udaliśmy się w podróż powrotną. W Lotyniu byliśmy o godzinie 18. Wszyscy zadowoleni udaliśmy się do domów. Podsumowując wyjazd był bardzo udany, a następny dla członków czynnych już w grudniu.


      I Manewry Medyczne w Zakrzewie

28 września w Zakrzewie miały miejsce I Manewry Medyczne. Organizatorem imprezy byli miejscowi druhowie strażacy przy pomocy lokalnych władz.. W ćwiczeniach udział wzięło 9 na 11 jednostek straży pożarnej z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz strażacy z JRG Złotów czyli łącznie 10 zastępów. Każdy zastęp pojedynczo wyjeżdżał do pięciu innych zdarzeń, rozmieszczonych na terenie miasta Zakrzewo. Przy każdej ze scenek obserwatorem był wykwalifikowany ratownik medyczny, który na koniec oceniał, wyjaśniał i reasumował postępowania wdrożone przez strażaków do osoby poszkodowanej. Scenki jakie organizatorzy przygotowali na manewry to: 1. osoba podtopiona 2. wypadek dziecka, i zachłyśnięcie niemowlęcia na placu zabaw 3. wypadek strażaka podczas pożaru w budynku gospodarczym 4. wypadek masowy 5. upadek z wysokości. Po wykonaniu wszystkich zadań jednostki wracały do remizy OSP Zakrzewo, gdzie odbywał się poczęstunek, oraz wystaw sprzętu firmy system-plus, a dodatkowo strażacy z PSP przywieźli przyczepkę ze sprzętem do ratownictwa chemicznego. Na zakończenie organizatorzy, władze i zaproszeni goście zabrali głos, ratownicy medyczni wypowiedzieli się na temat działań - Pozytywnie i po wykonaniu wspólnego zdjęcia wszyscy rozjechali się do swoich baz. Z naszej jednostki na ćwiczenia wyjechał wóz GBA w obsadzie: Hudy, Pętko, Kabet, Wampir Krzysiek, Dzik oraz Kwiatek.


      Pogrzeb dh Sylwestra Frehilich

dh Sylwester Frehlich był jednym z najstarszych strażaków w szeregach naszej OSP ponieważ swoją działalność rozpoczął wraz z powstaniem naszej jednostki czyli w roku 1949. Jego pamięć sięgała jeszcze do czasów gdy do akcji jeżdżono wozami konnymi. Wśród medali jakie otrzymał znajdował się nadany przez Zarząd Wojewódzki " Za Współzawodnictwo", a tym ostatnim jaki mógł sobie doczepić na swym mundurze był " Za Wysługę Lat 60 ", który otrzymała w tym roku na zebraniu sprawozdawczym. Jego karta  ewidencja po 64 latach, niestety musiała zostać zniszczona.

Uroczystość pogrzebowa ś.p Sylwestra odbyła się na lotynśkim cmentarzu 26 września. Delegacja z naszej jednostki uczestniczyła w ostatniej drodze dh Frehlicha oraz złożyła kwiaty na grobie. Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia .

      Wizyta przyjaciół z Niemiec

W dniach od 13 do 15 września br przebywała na terenie naszej gminy 4 -osobowa delegacja z gminy Stockelsdorf. Spotkanie udało się przeprowadzić dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, a także środków własnych OSP i prywatnych. Członkowie jednostek OSP z terenu partnerskiej gminy przybyli na zaproszenie naczelnika OSP – Konrada. W piątek 13 września delegacja została podzielona na pół i zakwaterowana u rodziny Popowicz i Kopkiewicz. Następnie odbyło się wspólne spotkanie w remizie celem omówienia i podsumowania tegorocznego spotkania młodzieży w lipcu w Bornem Sulinowie. Przed kolacją pomagaliśmy wspólnie w przygotowaniach do dożynek parafialnych. W trakcie kolacji i po niej omówione zostały inne dodatkowe sprawy związane z takimi spotkaniami. Sobotę rozpoczęliśmy od śniadania po którym to udaliśmy się do Szczecinka. Tu odwiedziliśmy ciekawe miejsca, zjedliśmy razem lody, goście zrobili zakupy. Po powrocie do Lotynia i zjedzeniu obiadu udaliśmy się razem do Kłomina i Brzeźnicy Kolonii aby zobaczyć co zostało po 2 armiach – niemieckiej i radzieckiej. Wieczorem zaś pojawiliśmy się na dożynkach parafialnych i pogłębialiśmy integrację. W niedzielę po śniadaniach spotkaliśmy się wszyscy u naczelnika w domu aby w świetle dziennym omówić sprawy, które „pojawiły się” w nocy. Przy kawie i cieście ustaliliśmy iż: - pojedziemy do Stockelsdorf w październiku br; - poszerzymy współpracę o spotkania strażaków, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczo-gaśniczych i będziemy się raz w roku spotykać; - będziemy dążyć do organizacji spotkania MDP w roku przyszłym. Podsumowując należy stwierdzić iż spotkanie przebiegło w bardzo miłej domowo-strażacko-rodzinnej atmosferze, goście byli bardzo zadowoleni a Łukasz i Jenny jakoś tak się do siebie mocno zbliżyli…


      Dożynki parafialne w Lotyniu

W miniona sobotę tj. 15 września na stadionie wiejskim w Lotyniu miały miejsce dożynki parafialne organizowane przez Caritas, Radę Parafialną, Koło Gospodyń Wiejskich oraz  Ochotniczą Straż Pożarną. Impreza rozpoczęła się uroczystą mszą świętą odprawioną przez Proboszcza Leszka, następnie rozpoczęła się inauguracja festynu i związane z tą zabawą atrakcje. W planie każdej takiej imprezy znajduje się również czas na rywalizację między sołectwami. Te "zawody" poprowadziły nasze druhny i druhowie. Konkurencje były typowo rolnicze: 1. Obieranie jabłek na czas 2. Przeniesienie jajka przy użyciu sprzętu hydraulicznego 3. Rzut snopkiem siana 4. Rzuty kolbami kukurydzy do koszyka oraz 5. zbieranie ziemniaków.  Wszystkie zmagania odbywały się na czas i ilość. Po podsumowaniu wszystko było jasne i tegoroczne zawody sołectw wygrała ekipa z Węgorzewa.  Po zakończeniu jeszcze do godziny 21 możliwość była korzystania z atrakcji, a po zmroku rozpoczęła się zabawa plenerowa, która trwała do 1 w nocy.

      Dożynki powiatowe w Okonku

8 września w Okonku odbywały się Dożynki powiatu Złotowskiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą świata w kościele, po niej odbył się przemarsz władz, gości, delegacji sołectw oraz mieszkańców na stadion miejski. Tutaj odbywała się dalsza cześć imprezy, a m.in. atrakcje dla dzieci i młodzieży, występy grup artystycznych, pokazy konne, szerokie zaplecze gastronomiczne oraz wiele innych stoisk z wszelkiego rodzaju atrybutami. Na te obchody przybyła również delegacja z naszej OSP w składzie: K. Kopkiewicz, M. Jędrzejowski,  M Kowal, K. Jędrzejowski, Ł. Rzadkiewicz, K. Kwiatkowski P. Padło, I. Walczak, I. Kopkieiwcz oraz F. Kopkiewicz. ich głównych zadaniem było przeniesienie wieńca w procesji.


      30 lat PLASTROL

27 sierpnia władze naszej jednostki - prezes z naczelnikiem udali się do firmy Plast-rol na ulicę Pocztową 14. Powodem wizyty było/jest 30 lecie działalności firmy. Dla właścicieli wręczony został upominek w postaci modelu zabytkowego pojazdu pożarniczego Star-25, oraz kwiaty. Firma ta wspiera nas w różnych działaniach zarówno finansowych jak i logistycznych. To tu możemy ćwiczyć do woli na różnych obiektach, a dh Julian Kałuża jest członkiem honorowym naszej OSP. Życzymy dalszego rozwoju firmy i owocnej współpracy.


      Wesele Małgorzaty i Sebastiana

W dniu 24 sierpnia uczestniczyliśmy w uroczystości weselnej naszej druhny Małgorzaty Jażewicz. Zbiórką w remizie o godzinie 15 rozpoczęliśmy przygotowania do imprezy. Samochody zostały udekorowane balonami, które napełnił powietrzem i powiązał ze sobą Adam Świrski. Następnie naczelnik ustawił ponad połowę kompanii wg wzrostu i poinformował o przebiegu uroczystości. Przećwiczyliśmy szpaler i śpiew życzeń i wyruszyliśmy do domu Małgorzaty do miejscowości Przybysław. Tu wraz z nią i jej partnerem Sebastianem Kuchenbekerem zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie i alarmowo wraz z całym orszakiem udaliśmy się do kościoła. Para młoda miała inne auto weselne niż większość nowożeńców gdyż przemieszczali się ciągnikiem siodłowym renault magnum (w sumie były 3 auta tego typu – udekorowane i prezentujące się bardzo ładnie). W trakcie mszy standardowo zajęliśmy miejsce przy ławkach a po komunii opuściliśmy kościół aby ustawić się do szpaleru. Niestety dziś nie poszło wszystko równo, gdyż kamerzysta i fotograf stanęli w środku szpaleru i utrudnili nam to zadanie. Po odśpiewaniu życzeń, wręczeniu kwiatów i prezentu udaliśmy się alarmowo na salę weselną. Po rozstaniu się z nowożeńcami wróciliśmy do remizy. W uroczystości tej, oprócz członków OSP Lotyń brał również udział druh z OSP Okonek - Krawcewicz Łukasz, udział wzięli: Błaszkiewicz Tobiasz, Ciesielski Mariusz, Jaskółka – Stanisz Paweł, Jaskółka –Tyl Paulina, Jędrzejowski Krzysztof, Jędrzejowski Mateusz, Klamka Ewelina, Kopkiewicz Konrad, Kopkiewicz Filip, Kowal Mieczysław, , Kwiatkowski Krystian, Nowak Jarosław, Padło Patrycja, Rzadkiewicz Szymon, Świrski Adam, Tyl Radosław, Walczak Ilona, Wasilewski Marcin.


      Tomar dla OSP

W sobotę 24 sierpnia odebraliśmy z rąk prezesa firmy Tomar – Tomasza Wrzeszcz, koszulki dla członków naszej jednostki. Firma Tomar od kilku lat pomaga nam w różnych działaniach a i my czynimy to samo. Taka współpraca służy obu stronom. Nasze druhny i nasi druhowie pomagali w organizacji imprezy firmowej w dniu 28 czerwca. W ramach podziękowania prezes firmy zamówił i ufundował, dla osób biorących udział w tym wydarzeniu, koszulki z naszym logo. 13 koszulek z indywidualnym imieniem lub pseudonimem z dobrej jakości materiałów przydadzą się nam, gdyż poprawia to nasz wizerunek a i członkowie OSP ładniej wyglądają. Panie Tomku dziękujemy za pomoc.


      Dożynki w Węgorzewie

Tego samego dnia braliśmy także udział w festynie dożynkowym w sołectwie Węgorzewo. Nasze działania polegały na częściowej pomocy w przygotowaniu i organizacji imprezy. Wypożyczony został namiot, ławki, lampy a także przekazaliśmy 20 karnetów na basen. Dodatkowo już w trakcie trwania zabawy woziliśmy dzieci jednym z naszych aut po miejscowości oraz podaliśmy pianę lekką na przyległy teren. Cały dochód z dzisiejszych dożynek przeznaczony będzie na remont kościoła filialnego w Węgorzewie a dożynki parafialne w Lotyniu odbędą się 14 września na stadionie wiejskim.


      Pogrzeb druha z OSP Lędyczek

6 sierpnia odprowadziliśmy na wieczną służbę wieloletniego naczelnika jednostki OSP Lędyczek – druha Zygmunta Murawskiego. Uroczystości w lędyczkowskim kościele rozpoczęły się od różańca, następnie msza w intencji zmarłego i przemarsz na cmentarz. W trakcie mszy dwa poczty sztandarowe – OSP Lotyń i OSP Okonek znajdowały się w kościele a przy trumnie stała warta honorowa złożona z członków miejscowej jednostki. W uroczystości pogrzebowej udział wzięli druhny i druhowie ze wszystkich jednostek z terenu gminy a także prezes ZOP ZOSP RP w Złotowie i przedstawiciele KP PSP Złotów. Po zakończeniu mszy kondukt żałobny przeszedł ulicami Lędyczka na cmentarz, gdzie ciało zmarłego złożone zostało przy dźwiękach syren wozów bojowych do grobu.


      Druhowie z uprawnieniami.

W dniach od 2 do 10 sierpnia trwał w Kirach kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Z naszej jednostki na ten kurs pojechał Mariusz Ciesielski i Krzysztof Jędrzejowski. Wyjazd nastąpił pierwszego sierpnia rano do Poznania, stamtąd cała grupa pociągiem pojechała do Zakopanego a na miejscu wszyscy uczestnicy byli wieczorem. Od piątku do niedzieli były wykłady teoretyczne a od poniedziałku do piątku zajęcia praktyczne. Był podział na 5 grup i każda miała swojego instruktora. Zajęcia trwały od 8:30 do 17:00, jedynie w niedzielę i w środę zajęcia były do 13:00. W niedzielę Mariusz pojechał do Zakopanego i nad Morskie Oko a Krzysztof był w Tatrzańskim Parku Narodowym i w Jaskini Mroźnej. W środę było odwrotnie. Dodatkowo we wtorek o 19:00 na terenie ośrodka odbyło się ognisko integracyjne. W sobotę 11 sierpnia od 8:30 trwał egzamin. Najpierw test 30 pytań (żeby zaliczyć trzeba było mieć poprawnych 27) 1 osoba z kursu nie zdała, następnie egzamin praktyczny. Aby zaliczyć praktykę druhowie musieli rozpoznać sytuację i działać według procedur. Zdali na piątki. Po egzaminie odbyło się podsumowanie kursu i rozdanie zaświadczeń. Wyjazd z Kir nastąpił po południu. Wracając do Krakowa grupa natrafiła w miejscowości Naprawa na wypadek: wypadek dwóch samochodów, jeden z samochodów w rowie na boku, 6 poszkodowanych. Pięciu zabrały karetki, byliśmy pierwsi na miejscu i do czasu przybycia pogotowia i straży udzielaliśmy pomocy i wsparcia psychicznego. Wyjazd z Krakowa w sobotę o 15:40 a w Lotyniu druhowie zawitali w niedzielę 12 sierpnia – rano. Atmosfera była bardzo fajna, w/w poznali wielu ciekawych ludzi a i sam ośrodek też bardzo piękny, położony w malowniczej dolinie.


      Odpust Wniebowzięcia NMP

Uroczysta msza święta odpustowa  rozpoczęła się o godz. 15. Przewodniczył jej wikariusz parafii Tarnówka ks. Grzegorz Jagodziński, oraz  ks. Jan Rataj, ks. Andrzej Dytko, ks. Antoni Wołoszyn i nasz duszpasterz ks. Leszek Kuśmierzak. Podczas nabożeństwa druhny i druhowie obecni byli w kościele, a po mszy zaangażowani byli w procesji, która skromnie obyła się wokół kościoła.

Strażacki ślub Wandy i Piotra

3 sierpnia jednostka nasza wsparła nowożeńców Wandę Sakowską i Piotra Paluch podczas ślubu i drodze do domu weselnego. Uroczystość obywała się w Szczecinku gdzie udaliśmy się dwoma wozami bojowym przystrojonymi w balony. Podczas przejazdu z kościoła do domu weselnego uruchomione zostały sygnały i trąby na pojazdach by z hukiem odprowadzić młodą parę do lokalu. Cały przejazd został zarejestrowany na kamerze więc zapraszamy do obejrzenia. Uroczystość ta była pierwszym "sprawdzianem" nowo powstałej kompani reprezentacyjnej.      
 

Kliknij również ! http://www.gawex.pl/wiadomosci/wydarzenia/4720/Strazacki-slub

Zabezpieczenie biegu

Jak co roku w Okonku odbywają się biegi. Wcześniej było to półmaraton lecz od tego roku dystans trasy został skrócony do 10km. Mimo tego nie mogło zabraknąć naszej pomocy w zabezpieczeniu trasy. Druhowie: Rzadkiewicz Ł, Kowal M, Klamka E, Świrski A, Jędrzejowski K oraz Jaskółka-Stanisz P ulokowani byli na trasie biegu wraz z zapasem wody, który jak zwykle podawali biegaczom. Warto dodać iż w biegu uczestniczyła nasza druhna Agnieszka Domke.      II Piknik Strażacki

20 lipca na terenie naszej jednostki odbył się Piknik Strażacki. Impreza ta składała się z dwóch części. Pierwsza, która rozpoczęła się po południu to w głównej mierze zaprezentowanie toru do zawodów, który został zakupiony w ramach projektu pt. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lotyniu oraz organizacja festynu promocyjnego”. Było to możliwe dzięki Naczelnikowi OSP, który koordynował projekt w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 dofinansowany kwotą 12 262,40 zł przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Dzieci jak i młodzież licznie korzystali z w/w toru, którego głównymi przeszkodami są tunel, ściana, kładka i zadania z wodą. Nie zabrakło również trochę rywalizacji gdyż dla najlepszych były ciekawe nagrody (bilety na basen i narty wodne). Dodatkowo najmłodsi mogli wyszaleć się na zamkach dmuchanych, trampolinie czy też pojeździć na gokartach. Dla dzieci rozdawane były lody. Przez cały czas trwania festynu prężnie działała kuchnia w której panie z Koła Gospodyń Wiejskich sprzedawały smakołyki. Tu korzystając z okazji pragniemy podziękowań wszystkich osobom, które przygotowywały posiłki na nas festyn. Na terenie remizy można było spotkać maskotkę "psa strażaka", który wszystkim rozdawał cukierki. Muzyka grała cały czas i pogoda była wspaniała. Wraz z godziną 19 rozpoczęła się część dla dorosłych. Spragnienie mogli napić się piwa zagryzając kiełbaską z grilla. Do tańca przygrywał zespół Old Boys z Okonka. Około godziny 21:15 odbyła się licytacja tortu oraz dwóch maskotek strażackich. W między czasie zabawy przeprowadzono również walczyk czekoladowy. Impreza została zakończona o 2 w nocy. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na zakup latarek do hełmów i rękawic bojowych.

Zapraszamy również do lektury opisującej piknik na portalu gazety złotowskiej --> KLIKNIJ

       Polsko - Niemieckie spotkanie MDP

W dniach od 1 do 7 lipca na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Bornym Sulinowie odbywał się obóz młodzieży z Polski i Niemiec. Działo się dużo więc zapraszamy na szczegółowy opis.

Obozowiczów odwiedziła również telewizja, a co nagrali --> KLIKNIJ


      


VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP powiatu złotowskiego odbyły się 15 czerwca 2013 r. na stadionie miejskim w Krajence. Nasza jednostka reprezentując gminę zaprezentowała się w składzie: Sochacki Waldek, Ciesielski Mariusz, Rzadkiewicz Łukasz, Jaskółka - Stanisz Paweł, Świrski Adam, Nowak Piotr, Jędrzejowski Krzysztof, Bronakowski Kamil oraz Błaszkiewicz Tobiasz. Rywalizacja przebiegała w dwóch konkurencjach - sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Sędziowie mieli do zgryzienia ciężki orzech gdyż czasy drużyn różniły się sekundami. W końcowej klasyfikacji okazało się iż nasza jednostka zajęła 5 miejsce na 7 drużyn w swojej grupie. Mimo słabego miejsca do Lotynia wróciliśmy z uśmiecham.

Szczegółowy opis, galeria i wyniki pozostałych drużyn można obejrzeć również na www.zlotow.psp.wlkp.pl/


      Nowy sprzęt

Na początku czerwca otrzymaliśmy środki finansowe pochodzące z rady sołeckiej wsi Lotyń - 3000zł, Węgorzewo - 500zł, Borki 400zł. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu do ratownictwa technicznego, a dokładnie: 3 osłony na poduszki powietrzne oraz najbardziej popularny na świecie urządzenie do wywarzania, przecinania, wyginania o nazwie HALLIGAN. Wkrótce do tego zostaną dokupione kliny do stabilizacji pojazdów.
Dni Dziecka z strażakami

Z okazji Dnia Dziecka zostaliśmy poproszeni do obstawienia imprezy i zorganizowania kilku strażackich konkurencji. Między innymi: rynienki, bojówka, kręgle, przetłocznie wody przez wąż do celu, hydronetki, rzut gumowcem. Dużym zainteresowaniem okazał sie strażacki strój bojowy, który dzieci ubierały na siebie chętnie. Też wielkim zainteresowaniem okazała się przejażdżka wozem strażackim. Niżej prezentujemy zdjęcia z poszczególnych wyjazdów.


FOTO-RELACJE z poszczególnych imprez

LUBNICA - 1.06

LOTYŃ - 7.06

BORKI - 8.06

KRUSZKA - 8.06

WĘGORZEWO - 15.06

LOTYŃ OSIEDLE - 14.07

 Boże Ciało

30 maja nasi druhowie brali udział w uroczystości Ciała i Krwi Chrystusa czyli Bożym Ciele. Msza święta odprawiona została w kościele parafialnym o godzinie 12:30. Podczas niej standardowo druhowie mundurowi stali przy ławkach. Na mszy nie mogło zabraknąć pocztu sztandarowego w składzie Paweł Jaskółka-Stanisz, Mateusz Jonak, Tobiasz Błaszkiewicz. Po Eucharystii wszyscy wierni przeszli w procesji ulicami Lotynia. Trasa ze stacjami przebiegała ulicami Wiśniową - ołtarz przy posesji państwa Sochackich, Słoneczną - posesja państwa Wiese oraz Pocztową - przy lotyńskiej gorzelni. Czwarty ołtarz tradycyjnie ulokowany był przed kościołem, który został wykonany przez naszych druhów i druhenki. Po zakończeniu procesji ks. Leszek Kuśmierzak  wyraził pozytywną opinię tegorocznego święta i zakończył uroczystość.
Kompania Reprezentacyjna

Od niemal 2 miesięcy kilkudziesięciu druhów jak i druhenek spotyka się w trzy dni w tygodniu na musztrach. Spotkania odbywają się w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 18 w remizie. Musztra ma na celu wyszkolenie druhów, którzy uczestniczą w Kompani Reprezentacyjnej. Zajęcia prowadzi emerytowany żołnierz Janusz  Świercz, a w zastępie aktualny czynny żołnierz, a zaraz nasz druh Robert Chwieduk.  

Powiatowy dzień strażaka

17 maja, na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie, odbyła się uroczystość obchodów Powiatowego Dnia Strażaka. W obchodach wzięli udział strażacy zawodowi, delegacje wszystkich jednostek OSP z terenu powiatu oraz goście zaproszeni. Uroczystość została rozpoczęta Hymnem Państwowym poczym krótkie przemówienie wygłosił Komendant Powiatowy PSP w Złotowie st. bryg. Piotr Pierzyński, w którym dziękował wszystkim strażakom za trud włożony w swoją pracę. Dalsza część poświęcona była wręczeniu awansów na wyższe stanowiska służbowe, medali, wyróżnień i podziękowań. Srebrny Medal za zasługi dla Pożarnictwa otrzymał nasz naczelnik Konrad Kopkiewicz. Uroczysty apel został zakończony Hymnem Strażackim, po którego zakończeniu wszyscy przybyli zostali zaproszeni na poczęstunek za placem Komendy.
Dzieci nas odwiedziły

Tradycją lat ubiegłych w okolica dnia strażaka naszą  jednostkę odwiedzają być może za kilkanaście lat strażacy ale póki co przedszkolaki z oddziału  ZS w Lotyniu. Dzieci wraz z opiekunką przybyły na Szczecinecką około 9 rano i od tej pory przybrały na siebie hełm oraz pas więc będąc w strażnicy mogły również delikatnie wczuć się w klimat strażaka. Dzieci przywitał naczelnik Konrad, zastępca Łukasz, kierowca Waldek oraz dowódca Mariusz i to właśnie oni oprowadzali, pokazywali, tłumaczyli, wyjaśniali wszytko co interesowało dzieci. Nie zabrakło operowani prądem wody i na koniec przejażdżki wozem bojowym na sygnale.

Dzień otwarty strażnicy

W niedzielę 5 maja nasza jednostka po raz pierwszy odkąd pamiętam zorganizowała dzień otwartych drzwi strażnicy. Druhowie przygotowali na to wydarzenie pojazdy bojowe, kilka stanowisk do zwiedzania oraz poczęstunek w postaci kiełbaski z grilla.  Dopisała nawet pogoda, a więc była i możliwość polania wodą. Niestety nie było zbyt wiele chętnych do zwiedzania, a szkoda. Kolejna taka okazja być może dopiero za rok.  

Ćwiczenia 7/2013r

Z racji przypadającego piątku odbyły się kolejne ćwiczenia. Dzisiejszego dnia tj.( 10.05)  najstarsza sekcja oraz ratownicy opanowywali zasady podczas prowadzenia działań taktycznych związanych z wypadkami pojazdów silnikowych. Podczas manewrów chodziło głównie o zabezpieczenia miejsca akcji oraz pojazdu przed użyciem sprzętu hydraulicznego, przygotowanie zestawu do rozpoczęcia pracy oraz zbudowanie ewentualnego źródła gaśniczego. 4 pozorowane scenki zajęły prawie 2 godziny czasu ale w głowach niektórych powinno coś zostać. Obecni:

strażacy JOT: Rzadkiewicz Ł i Sz, Błaszkiewicz T, Jędrzejowski K i M, Ciesielski M, Jaskółka-Stanisz P, Morgiel P, Klamka E.

młodzież 16-18: Bronakowski K, Padło P, Jażewicz K, Walczak I

pozostali: Świrski A i Jonak M, nadzór Kopkiewicz KPomoc dla sołectwa Węgorzewo

Drugiego dnia maja na  prośbę sołtys wsi Węgorzewo wyjechaliśmy ściąć drzewo. Zadanie niby proste ale przyswoiło bardzo dużo pracy, Klon ulokowany było tuż przy kościele, a wokół niego znajdowały się napowietrzne linie energetyczne. Do pomocy przyjechał podnośnik hydrauliczny z jednej z pobliskich miejscowości. Strażacy z kosza wyciągniętego na 21 metrów wycinali gałęzie, a później pień tak by nic nie uszkodzić. Cała operacja była bardzo mozolna, a strażacy musieli dokonywać podmian. Po 6 godzinach udało się wyciąć główny pień. Operacja nie przyniosła żadnych wielkich strat.Pomoc dla sołectwa WęgorzewoKompania reprezentacyjna

Działania czas zacząć. „Kompania reprezentacyjna – promocja i rozwój kulturalny mieszkańców Lotynia poprzez zakup jednolitego umundurowania i organizację szkolenia” to tytuł projektu do którego trwa właśnie rekrutacja.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu zaprasza osoby chętne, które chciałyby rozpocząć przygodę z formacją mundurową, do tworzonej właśnie kompanii reprezentacyjnej OSP. Jeżeli masz skończone 16 lat, masz chęć nauczyć się musztry, chcesz uczestniczyć aktywnie w uroczystościach kulturalnych, kościelnych i strażackich zapraszamy Ciebie do nas. Zgłosić się można osobiście do jednostki OSP w Lotyniu przy ulicy Szczecineckiej 20, lub przez wysłanie maila na adres osplotyn@o2.pl Wszystkie informacje związane z projektem są też dostępne na stronie głównej naszej witryny.

W ramach projektu zaplanowane jest - zakup odzieży - umundurowania dla chętnych mieszkańców z gminy Okonek; - zakup butów i pasów; - zajęcia z musztry i zasad zachowania się w kościele oraz podczas uroczystości świeckich. Aby prawidłowo opanować sztukę prawidłowego chodzenia i zachowania się (tzw. musztra) zaplanowane zostały zajęcia z tego zakresu. Praca będzie świadczona przez osobę mającą duże doświadczenie w tym zakresie zatrudnioną w formie wolontariatu. Zakres prac obejmować będzie zajęcia z musztry, zwroty oraz zasady zachowania się w mundurze. Jedynym istotnym kryterium dostępu jest chęć zaangażowania się w tworzoną kompanię a decydować będzie kolejność zgłoszeń. Szkolenia będą bezpłatne. Zapraszam Naczelnik OSP Lotyń Konrad Kopkiewicz .

Kurs techniczny

24, 25 i 26 kwietnia w siedzibie KP PSP w Złotowie odbyło się szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego. Z naszej jednostki w kursie uczestniczyli druhowie Szymon Rzadkiewicz, Tobiasz Błaszkiewicz oraz Paweł Jaskółka-Stanisz. Szkolenie odbyło się w dwóch formach teoretycznej i praktycznej. Szkolenie miało na celu podwyższenie wiedzy z zakresu rat. technicznego oraz umiejętności w posługiwaniu się sprzętem hydraulicznym. Wszyscy kursanci ostatniego dnia otrzymali zaświadczenia o pozytywnym zakończeniu kursu.  


Kurs technicznyStrażak w przedszkolu

To cykl 7 spotkań naszych druhów z grupą 6-cio latków w Oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół w Lotyniu. Zajęcia prowadzone były od lutego do kwietnia po około 60 min. W tym czasie dzieci zapoznane zostały z zasadami, sprzętem gaśniczym, zasadami gaszenia i ewakuacji, mogły przymierzyć elementy uzbrojenia osobistego a także rysowały i odpowiadały na pytania strażaków. Kolejna taka akcja za rok. Poszczególne tematy były prowadzone przez:

1. Kim jest strażak? – Konrad Kopkiewicz

2. Samochód strażacki – Mariusz Ciesielski

3. Pali się – Karolina Jażewicz i Michał Błaszkiewicz

4. Numer alarmowy 112 – Karolina Jażewicz i Ilona Walczak

5. Co to jest gaśnica– Mariusz Ciesielski i Adam Świrski

6. Ewakuacja z przedszkola- Konrad Kopkiewicz i Łukasz Rzadkiewicz

7. Czujka dymu / tlenku węgla – Konrad Kopkiewicz i Łukasz Rzadkiewicz


Strażak w przedszkoluĆwiczenia 6/2013r.

26 kwietnia strażacy JOT oraz młodzież z sekcji 16-18 przeprowadzili swoje kolejne ćwiczenia tym razem nad jeziorem Brokęcino. Dwa zastępy ludzi ćwiczyły tego dnia rozwinięcia inni gaśniczych oraz podawanie wody. Podczas wykonywania zadań korzystano z jak największej ilości sprzętu by przypomnieć również obsługę i zastosowanie. W Brokęcinie "pobiegaliśmy" około półtora godziny  by po zwinięciu sprzętu udać się do Węgorzewa. Tutaj w ramach ćwiczeń pomogliśmy sołtysowej w udrożnieniu przewodu kominowego w świetlicy wiejskiej. Konieczne było rozłożenie drabiny D10W oraz oświetlenie miejsca więc młodzież miała też i zadania w których mogli się wykazać. Po zakończeniu działań w Węgorzewie, zastępy wróciły do remizy.  Obecni:

strażacy JOT: Rzadkiewicz Ł i Sz, Błaszkiewicz T i M, Jędrzejowski K, Ciesielski M, Jaskółka-Stanisz P, Morgiel P, Klamka E.

młodzież 16-18: Bronakowski K, Padło P, Jażewicz K, Walczak I

pozostali: Kopkiewicz F, Świrski A i Jonak M, nadzór Kopkiewicz K


Ćwiczenia 6/2013rOTWP Wojewódzkie

13 kwietnia w Gimnazjum nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się XXXVI eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Naszą jednostkę, gminę i powiat na tych eliminacjach reprezentowany był przez naszą druhnę z MDP Elę Popowicz. Organizacja jak i przebieg eliminacji był na bardzo wysokim poziomie, za co należą się ogromne brawa dla organizatorów. Każdy z uczestników po przyjeździe otrzymał dyplom uczestnictwa, materiały promujące Ostrów i książkę. Dla uczestników i opiekunów jeszcze przed rozpoczęciem eliminacji było śniadanie. Po eliminacjach pisemnych okazało się iż z naszego powiatu do finału ustnego dostali się: w grupie szkół gimnazjalnych Ela Popowicz i w grupie szkół średnich – Radosław Meller. W tej części uczestnicy musieli odpowiedzieć na 5 pytań. Po tej części okazało się iż Ela rozgromiła rywali i zaskakując komisję odpowiedziami ponad poziom. Zdobyła pierwsze miejsce w swojej grupie w będzie reprezentantem województwa na eliminacjach krajowych w Kołobrzegu w dniach 7-9 czerwca.


OTWP eliminacje wojewódzkieĆwiczenia 5/2013r.

12 kwietnia na terenie firmy PlastRol w Lotyniu odbyły się kolejne ćwiczenia szkolące dla naszych druhów. Dziś w planie  było sprawianie drabiny D10W oraz budowa linii ssawnej. Za nim to nastąpiło dla przypomnienia zastępy wykonał rozwinięcie bojowe z wszystkimi elementami. Następnie podzielenie na dwie grupy ćwiczyliśmy sprawianie drabiny oraz budowę linii. Zbiórka zakończyła się o 19:30 Obecni:

sekcja 16-18: Ilona Walczak, Patrycja Padło, Agnieszka Domke

JOT: , Błaszkiewicz Michał i Tobiasz,  Morgiel Patryk, Jaskółka-Stanisz Paweł, Jędrzejowski Krzysiek i Mateusz, Rzadkiewicz Szymon,

oraz Adam Świrski, Jonak Mateusz - Nadzór Ciesielski Mariusz, Rzadkiewicz ŁukaszĆwiczenia 4/2013Święta Zmartwychwstania Pańskiego

Tegoroczne święta Wielkanoce minęły w zimowej atmosferze mimo iż przypadły 29,30 i 31 marca , ale i to nie przeszkodziło w celebrowaniu największego świata kościelnego.

Wielki Piątek to dzień śmierci Jezusa na krzyżu. W kościele uroczyste obchody rozpoczęły się o godzinie 18:00. Po zakończeniu rozpoczęła sie adoracja Najświętszego Ciała Chrystusowego. Tego dnia strażacy adorowali przez 1,5 godziny. Było 19 osób, a więc warty trzymaliśmy w 6 osobowych zastępach.

Wielka Sobota. Tego dnia pierwsza warta do kościoła wyruszyła już o 9 rano. Z czasem przybywało nas coraz więcej, ogółem było 6 wart po 4 osoby - każda adorowała po 20 minut. W czasie wolnym można było iść do domu na posiłek, lub spędzać czas w remizie. O 18 wszyscy druhowie w mundurach udali się na mszę do kościoła, w tym czasie MDP miała wolne. Przed nabożeństwie Rzadkiewicz Szymon rozpalił ogień od którego kapłan odpalił nowy paschał. Następnie rozpoczęło się nabożeństwo, które trwało 2 godziny. Po tym kościół otwarty był do 20:30 więc jeszcze dwie grupy młodzieży adorowały przy grobie. Po powrocie wszystkich z kościoła, omówiliśmy jeszcze szczegóły dnia następnego i rozeszliśmy się do domostw.

Niedziela Zmartwychwstania. O godzinie 5:30 uruchomiona została syrena, którą jak tradycja mówi, włącza osoba która pierwsza zjawi się pod remizę rankiem. W tym roku mieszkańców obudziła Ilona Walczak. O 5:40 do kościoła weszła zmiana młodzieży, którą po 20 minutach zmienili starsi druhowie, którzy padali. Po tym jak ks. Leszek Kuśmierzak oznajmił pieśnią iż Chrystus Zmartwychwstał ruszyła uroczysta procesja ulicami Lotynia. Po powrocie rozpoczęło się nabożeństwo, w którym również wzięliśmy udział. Gdy celebracje kościele dobiegły końca wszyscy spotkaliśmy się jeszcze w remizie by zrobić pamiątkowe zdjęcie oraz wręczyć odznaczenia i podziękowania dla osób, które były nieobecne podczas zebrania sprawozdawczego. Członkowie MDP otrzymali również słodki upominek za wytrwałość podczas tych trzech dni.

Rozpiska kto co robił - Wejdź


Wielkanoc 2013  Filmik OSP LotyńPrezenty na zająca

W dniu 27 marca w siedzibie Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego odbyło się uroczyste przekazanie 71 nowych zestawów ochron osobistych strażaka (ubranie specjalne i buty specjalne) 18. Ochotniczym Strażom Pożarnym z Wielkopolski. Jedną z tych jednostek była nasza OSP. Na tą uroczystość pojechał Naczelnik Konrad Kopkiewicz. Ponadto udział wzięli:

• marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak,

 • prezes ZOW ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak

oraz wiceprezesi Krzysztof Grabowski, Andrzej Kacprzak, Ryszard Kamiński i Grzegorz Marszałek,

• dyrektor oddziału regionalnego TVP Poznań Lena Bretes-Dorożała,

• starosta Powiatu Poznańskiego Jan Grabkowski,

• wiceprezydent Poznania Tomasz Kayser,

• prezydent Towarzystwa imienia Hipolita Cegielskiego

oraz prezes ZOW ZOSP RP w Poznaniu w latach 1996-1998 Marian Król, 4

 mundury bojowe WUS 6S i 4 pary butów Brandbull o łącznej wartości prawie 10.000 zł został przekazany nam nieodpłatnie. Całkowity zakup dla jednostek został zrealizowany z dofinansowaniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach przyjętego przez Sejmik "Programu Rozwoju OSP Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2020". Mundury otrzymali: Konrad Kopkiewicz, Marcin Wasilewski, Michał Błaszkiewicz i Patryk Morgiel. Buty otrzymali: Konrad Kopkiewicz, Marcin Wasilewski, Michał Błaszkiewicz, Waldemar Sochacki.


Prezent na zającaTrzy razy OTWP

16 marca w remizie OSP Lotyń odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W trzech grupach wiekowych (podstawówka, gimnazjum, szkoła średnia) udział wzięło 8 osób. Eliminacje odbyły się w dwóch formach: pierwsza to test pisemny, zaś druga część do odpowiedzi ustne. Po podliczeniu punktacji uczestników okazało się iż na szczeblu powiatowym naszą gminę będą reprezentować: Podstawówka - Kaczyński Kuba, Pokusa Maciek; Gimnazjum -  Popowicz Ela, Kwiatkowski Krystian; Szkoła średnia - Klamka Ewelina, Walczak Ilona. 

19 marca w siedzibie KP PSP w Szczecinku przeprowadzono eliminacje tego samego turnieju lecz na szczeblu powiatowym woj. Zachodniopomorskie. Tego dnia swoją wiedzą pożarniczą mogli pochwalić się Tobiasz Błaszkiewicz i Paweł Jaskółka-Stanisz, którzy brali udział w turnieju. Reprezentowali oni głownie swoją szkołę ale i również macierzystą jednostkę OSP. Panowie startowali w najstarszym przedziale - szkoła średnia. Tobiaszowi zabrakło niewiele by dostał się do drugiego etapy, natomiast Paweł zajął w ogólnej klasyfikacji drugie miejsce w swojej grupie.

23 marca w auli Starostwa Powiatowego w Złotowie obył się finał OTWP - etap powiatowy. Naszą gminę reprezentowała lotyńska młodzież, która dostała się do tego etapu po eliminacjach z 16 marca. Przebieg konkursu był identyczny jak w poprzednich. Po teście pisemnym i dogrywce w grupie najstarszej do finały dostali się nasi reprezentanci: Podstawówka - Jakub Kaczyński, Gimnazjum - Elżbieta Popowicz, Szkoła Średnia - Ewelina Klamka. Po części ustnej wiadome już były miejsca na podium. W swoich grupach; Jakub - 3 miejsce, Ela - 1 miejsce, Ewelina - 3 miejsce.

W etapach wojewódzkich, której odbędą się pod koniec kwietnia naszą jednostkę reprezentować będą: Elżbieta Popowicz - woj. Wielkopolskie oraz Paweł Jaskółka - Stanisz woj. Zachodniopomorskie.


Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej


Walne zebranie sprawozdawcze.

2 marca, druhowie z lotyńskiej OSP podsumowali miniony rok 2012. W walnym zebraniu sprawozdawczym, które odbyło się w G.A Dana w Lotyniu uczestniczyło 49 członków naszej OSP oraz zaproszeni goście, w osobach:

Marek Miekietyński – Komendant Miejsko Gminny

Grzegorz Mikołajczyk – Vice przewodniczący ZOMG w Okonku 

Jacek Jagodzki – Naczelnik WOSZ Borne Sulinowo

Mieczysław Rapta – Burmistrz MiG Okonek

oraz: radny - Suchanowski W; dyrektor ZS w Lotyniu - Osojca C; sołtysi - Brodzicz E, Luksemburg K, Stępniak J; przewodnicząca KGW - Jaskółka K; prezes SM w Lotyniu - Kamińska M; sponsorzy - Kałuża J, Wiese D i I, Markiewicz Z, Furyk J, Perski D, Farynik R, Zięba A, Siemińska M; delegacje OSP Łubowo, Borne Sulinowo, Barwice oraz prasa - Mikietyński R.

Zebranie otworzył prezes Włodzimierz Choroszewski, który przywitał wszystkich przybyłych. Następnie przedstawiono plan zebrania i rozpoczęto jego realizację. Podczas uroczystości miało miejsce ślubowanie druhów, którzy stali się pełnoprawnymi czynnymi członkami OSP. Na sztandar, rotę ślubowania złożyli: Jaskółka-Stanisz Paweł, Jonak Mateusz, Błaszkiewicz Tobiasz, Krzysztof Jędrzejowski, Ewelina Niestój. Po tej uroczystości rozpoczęło się wręczanie podziękowań oraz odznaczeń.

Brązowa Odznaka „ Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”: Matusz Wąchała, Paulina Szewczyk, Szymon Sator, Agnieszka Domke

Srebrna Odznaka „ Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” Elżbieta Popowicz, Dawid Kaleta, Krystian Kwiatkowski

Za wysługę lat 5: Dawid Kaleta, Kamil Bronakowski, Mateusz Wąchała, Anna Ciesielska, Jarosław Uszak, Małgorzata Jażewicz, Katarzyna Popowicz, Krzysztof Polachowski, Robert Trzepałka

Za wysługę lat 10: Izabela Waśko, Szymon Rzadkiewicz, Michał Popowicz, Mateusz Jędrzejowski, Choroszewski Artur, Chwieduk Robert, Mariusz Grzyb, Marcin Wasilewski

Za wysługę lat 15: Wojciech Lech, Iwona Kopkiewicz, Marcin Stefański

Za wysługę lat 20: Rafał Ulatowski

Za wysługę lat 25: Włodzimierz Choroszewski, Konrad Kopkiewicz, Zbigniew Markiewicz, Jarosław Pabian

Za wysługę lat 35: Jerzy Sieradzki

Za wysługę lat 40: Waldemar Kopkiewicz , Ireneusz Ulatowski

Za wysługę lat 50: Stanisław Szymański

Za wysługę lat 55: Mikołaj Jaskółka, Józef Nowak

Za wysługę lat 60:  Sylwester Frehilch

Podziękowania otrzymali wszyscy sponsorzy, którzy udzielili wsparcia na rzecz jednostki. 

W dalszej części porządek zebrania obejmował przedstawienie Sprawozdania z dzielności ratowniczo-szkoleniowej w 2012 roku, Planu Działalności na obecny rok, Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Komisji Rewizyjnej. W między czasie odbyła się 10 minutowa przerwa. Następnie głos zabrali zaproszeni na tą uroczystość goście, którzy bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat funkcjonowania OSP w Lotyniu. Na zakończenie wręczono podziękowanie za długoletnią działalność na rzecz jednostki dla dh Łukasz Krawcewicz, który opuścił nasze szeregi z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Na tym zakończono część oficjalną i wszyscy udali się na kolację. A tu niespodziewanie wszystkich zaskoczył dh Łukasz Rzadkiewicz, który oświadczył się młodej druhnie Agnieszce Domke.


Walne zebranie OSP LotyńKolejni już mogą

W dniach 18 luty - 1 marca 2013r Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie zorganizowała jednoetapowe szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP powiatu złotowskiego. Szkolenie miało na celu przygotowanie do udziału w bezpośrednich działaniach ratowniczych druhów, którzy ukończyli 18 lat oraz uzupełnienie kwalifikacji ratowniczych strażaków nie posiadających przeszkolenia. Podczas szkolenia stażacy-ochotnicy uczestniczyli w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, profilaktyki pożarowej, taktyki działań ratowniczych i gaśniczych. Podczas zajęć praktycznych zapoznali się z parametrami podstawowego sprzętu pożarniczego, sprzętu łączności oraz z obsługą aparatów powietrznych. 1 marca w KP PSP w Złotowie odbyły się egzaminy końcowe, które każdy z uczestników zdał pozytywnie. W kursie z naszej jednostki uczestniczyli: Daniel Wąchała, Tobiasz Błaszkiewicz, Ewelina Niestój, Paweł Jaskółka-Stanisz.


Kurs podstawowy KP PSP ZłotówĆwiczenia 4/2013r.

22 lutego młodzież jak i ratownicy JOT spotkali się na kolejnych ćwiczeniach praktycznych. Na dzisiaj zaplanowana była obsługa i zastosowanie aparatów ochrony dróg oddechowych. Po przebraniu się, przygotowano garaż do ćwiczeń oraz zadymiono pomieszczenia. Następnie w rotach po dwie osoby, każdy z uczestników szkolenia wchodził do zadymionego garażu w celu odnalezienia danego przedmiotu. Po wyjściu każdy wykonywał jeszcze kilka ćwiczeń oraz 100 metrów biegu – wszystko oczywiście w pełnym wyposażeniu i podłączonym powietrzem. Zbiórka trwała ponad 2 godziny. Obecni:

sekcja 16-18: Ilona Walczak, Kamil Bronakowski, Patrycja Padło.

JOT: Wasilewski Marcin, Błaszkiewicz Michał, Rzadkiewicz Łukasz, Morgiel Patryk, Wąchała Kamil

oraz Adam Świrski, Jonak Mateusz - Nadzór Kopkiewicz KonradĆwiczenia 3/2013Ćwiczenia 3/2013r.

8 lutego na placu przed remizą nasi druhowie szkolili się z zakresu budowy linii gaśniczych opartych na różnych rozwinięciach z wykorzystaniem wszelakich atrybutów armatury wodno-pianowej. Podzieleni na 3 zastępy, każda musiała wykonać dwa zadania na czas ale gównie chodziło o dokładność. Ćwiczenia odbywały się bez użycia wody. Jak ocenił naczelnik, nie było źle ale nie było i świetnie. Na koniec przećwiczono jeszcze sprawianie drabiny D10W. Obecni: (jeśli kogoś pominąłem, przepraszam)

Zastęp I: Wasilewski M, Morgiel P, Jaskółka P, Jonak M, Błaszkiewicz T, Padło P

Zastęp II: Chwieduk R, Błaszkiewicz M, Walczak I, Wąchała K, Świrski A, Rzadkiewicz Ł

Zastęp III: Jędrzejowski M, Jędrzejowski K, Bronakowski K, Malec B

Nadzór: Kopkiewicz K 


Ćwiczenia 2/2013


Jedni chorują, a Ci się hartują.

W dniu 10.02.2013 r. trzech członków OSP Lotyń: Konrad Kopkiewicz, Łukasz Rzadkiewicz i Agnieszka Domke wzięli udział w X Międzynarodowym Zlocie Morsów w Mielnie. W imprezie wzięło udział rekordowo wielu uczestników bo na mieleńskiej plaży do Bałtyku wskoczyło 1725 osób. Zlot trwał od kilku dni jednak ze względu na inne obowiązki w/w byli tylko w niedzielę. Impreza rozpoczęła się ok. godziny 10:30 uformowaniem orszaku przy hali sportowej w Mielenie i przemarszem przez miasto na plażę. Tu odbyło się odśpiewanie Hymnu Morsów i wspólna rozgrzewka. Zdjęcia, tańce i o godzinie 12 wszyscy weszli do Bałtyku. Po kilku minutowej kąpieli wyjście z wody i mała rozgrzewka dla lepszego krążenia krwi. Następnie szklaneczka grzańca i powrót do domu. Impreza była bardzo dobrze zorganizowana, przyszło chyba drugie tyle obserwatorów co uczestników, a nam pozostaje czekać do przyszłego roku na kolejny taki zlot. Tym którzy chcieli by przestać chorować na grypę, zmagać się z katarem czy przeziębieniem polecam tą formę aktywności. Kontakt do nas: osplotyn@o2.pl My nie chorujemy już od roku a przy temperaturze +2 np. na podwórku można pracować w krótkim rękawku.


Jedni chorują, a Ci się hartują


Webmaster podwójnym laureatem

W dniu 30 stycznia br. w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie odbyło się podsumowanie XVII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Nasza Straż Pożarna”. Na tą uroczystość z naszej jednostki pojechał Naczelnik Konrad Kopkiewicz i laureat konkursu Paweł Jaskółka. W uroczystości udział wzięli znamienici goście m.in.:

Waldemar PAWLAK - Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP,

Andrzej SIEZIENIEWSKI - Prezes Zarządu Polskiego Radia SA,

 Stanisław KALEMBA - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Marian ZALEWSKI – Wiceprezes Zarządu Telewizji Polskiej,

gen. bryg. Wiesław LEŚNIAKIEWICZ - Komendant Główny PSP

st. bryg. Bogusław KOGUT - Komendant SA PSP w Krakowie

a także przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedstawiciele fundatorów nagród . Paweł jako zdobywca 2 i 3 miejsca odebrał w tym dniu nagrody pieniężne, upominki rzeczowe i książkowe od w/w osób. Uroczystość miała bardzo miły przebieg a po jej zakończeniu uczestnicy i goście udali się do Zamku Królewskiego na obiad.

To jeszcze nie koniec wygranych. W ubiegłym roku czasopismo "Strażak" ogłosiło konkurs na artykuł z okazji 1000 numeru swojego miesięcznika. Z naszej jednostki na ten konkurs wysłane zostały dwa artykuły Pawła i Konrada. Z pośród 30 prac wyłoniono trzech zwycięzców i dwóch wyróżnionych. Artykuł Pawła pt: "Pech i odwaga podczas pożaru" został wyróżniony. 15 stycznia w Warszawie odbędzie się podsumowanie konkursu i wręczenie nagród, na którym oczywiście nie zabraknie naszego Webmastera.

Webmaster podwójnym laureatem - Paweł Jaskółka


Jest strażakiem i wojakiem

W piątek, 1 lutego br. na placu apelowym Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce odbyła się uroczysta przysięga wojskowa marynarzy-elewów służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych. Przeszło 300 ochotników złożyło ślubowanie na sztandar jednostki w obecności swoich rodzin, znajomych i zaproszonych gości. Na obchodach obecna była również nasza liczna delegacja, ponieważ jednym z przyszłych wojskowych jest nasz dh Łukasz Rzadkiewicz. Po ceremonii wszyscy wraz z Łukaszem wróciliśmy do Lotynia, gdzie odbył się poczęstunek.  

Przysięga Łukasz Rzadkieiwcz - 01.02.2013r


Ćwiczenia 2/2013r

Dnia 25 stycznia br. odbyła się kolejna zbiórka sekcji MDP 16-18 wraz z JOT-ami. Zbiórka miała za zadnie przeszkolić druhów z zakresu gaszenia pożarów w pomieszczeniach gospodarczych jak i zabudowań mieszkalnych by przy takich działaniach nie wyrządzać większych szkód związanych z zalaniem pomieszczeń. Każdy zastęp miał za zadanie rozwinięcia linii głównej składającej się z dwóch odcinków W-75 zakończoną rozdzielaczem i dwóch rot gaśniczych z tym, że pierwsza składała się z dwóch odcinków węży W-25 zakończona prądownicą, natomiast druga składała się już z dwóch węży W-52 zakończona prądownicą i była linią broniącą. Oczywiście rota pierwsza w pełnym ubiorze bojowym i aparatami powietrznymi w maskach ODO wchodziła do zaciemnionego pomieszczenia. Pod koniec urozmaicenie ćwiczenia polegało na ewakuacji rannego na desce z zaciemnionego pomieszczenia. Ćwiczenia prowadził dh Łukasz Rzadkiewicz.  


Wyszkolonych kolejnych dwóch

W dniach od 10 do 19.01.13r druhowie Tobiasz Błaszkiewicz i Szymon Rzadkiewicz byli uczestnikami 72 godzinnego kursu z kwalifikowanej pierwszej pomocy w Ośrodku Szkoleniowo- Wypoczynkowym ZOSP RP w Kościelisku. Było to 3 dni teorii i 5 dni praktyki natomiast w ostatni dzień odbył sie test teoretyczny oraz praktyczny (w grupie 3 osobowej).W całym kursie uczestniczyło 34 osoby z województwa wielkopolskiego i 2 osoby z województwa opolskiego. Kurs ukończyła cała grupa 36 osobowa.

Kurs KPP - Styczeń 2013r


Ścinka drzew koło kościoła

19 stycznia od samego rano na terenie kościoła parafialnego w Lotyniu można było obserwować duże zmiany. Strażacy poproszeni o pomoc mieli za zadanie ściąć 5 drzew na które wcześniej otrzymano pozwolenie, a które zagrażały naruszeniu konstrukcji kościoła podczas silnych wiatrów lub były uschnięnte. A więc liczna załoga walczyła z tym zadaniem przez pięć godzin. Udało się się powalić 3 świerki 2 sosny  każde drzewo około 35 letnie i wysokie na mniej więcej 20 metrów. Zadanie było trudne do wykonania i niestety podczas działań ucierpiał płotek ogradzający pomnik. Pniaki i większe gałęzie  zostały wywiezione w tym samym dniu, natomiast reszta prac porządkowych będzie kontowana w najbliższych dniach. W pracy zaangażowani byli:

Druhowie OSP: Kopkiewicz K, Sochacki W, Wasilewski M, Uszak J, Błaszkiewicz M, Jędrzejowski K i M, Jaskółka P, Świrski A, Tyl R, Walczak I, Pietrzak P, Niestój E.

Mieszkańcy: p. Obertyn - drwal, p. Rakowski i Święciaszek - operatorzy sprzętów wywożących oraz p. Krystyna Jaskółka, która przygotowała dla wszystkich ciepły posiłek i herbatę.

Ścinka drzew koło kościoła -19.01.2012r


Choinka Kruszki

W dniu 12. stycznia 2013r. odbyła się impreza choinkowa zorganizowana przez sołtysa wsi Kruszka – Ryszarda Przybylskiego wraz z radą sołecką. Spotkanie zostało zorganizowane w remizie strażackiej. Dla dzieci uczestniczących zostały przygotowane prezenty rozdawane przez Mikołaja. Ponadto dla nich oraz ich rodziców przygotowany został mały poczęstunek i ciepłe napoje. Na imprezę zostali zaproszeni także członkowie rady miejskiej w osobach Konrada Kopkiewicza i Waldemara Suchanowskiego. Spotkanie przebiegało w miłej, rodzinnej atmosferze.

Choinka Kruszki


Ćwiczenia 1/2013

Pierwsze tegoroczne ćwiczenia sekcji 16-18 i JOT odbyły się na terenie naszej remizy dnia 11 stycznia. Licznie przybyli druhowie szkolili się z zakresu budowy linii gaśniczych wraz z wejściem do obiektów, sprawiania drabiny D10W i obsługi agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem oświetlającym. Kilka symulacji na pewno powiększyły wiedzę i umiejętności. Ćwiczenia utrudniała zimowa aura, ale to był również plus dzisiejszego szkolenia - bo trzeba mieć również doświadczenie w takich warunkach. W zbiórce uczestniczyli :

sekcja 16-18: Agnieszka Domke, Ilona Walczak, Ewelina Niestój, Patrycja Padło.

JOT: Chwieduk Robert, Błaszkiewicz Michał, Jędrzejowski Mateusz i Krzysiek,  Paweł Jaskółka, Kamil Wąchała

oraz Adam Świrski, Patryk Pietrzak i Bartek Malec


Ćwiczenia 1/2013


Pogrzeb Michała Lech

W piątek 11 stycznia na cmentarzu parafialnym w Lotyniu miała miejsce uroczystość pogrzebowa śp. Michała Lech. Zmarły do ojciec naszego honorowego druha Wojciecha Lech. W tej smutnej ceremonii uczestniczyła liczna delegacja z naszej OSP. 

 


Powitanie Nowego Roku.

Na stadionie wiejskim w Lotyniu tradycyjnie miało miejsce przywitanie Nowego Roku przez mieszkańców. Impreza rozpoczęła się o godzinie 23:00. Nasz "DJ Julo" zapodawał taneczną muzykę, przy której zgromadzeni ludzie bawili się wesoło. Reszta druhów rozpaliła wielkie ognisko i w miłej atmosferze wyczekiwano północy. Gdy za konsoli słychać było już odliczanie DJ-a, Wasyl i Pętko rozpoczęli odpalanie pirotechniki, która uświetniła przybycie nowego 2013 roku. Do godziny 1 można było jeszcze się pobawić i skosztować grzanego wina. Po zakończeniu imprezy organizatorzy stwierdzili iż prawdopodobnie jest to ostatnia taka zabawa dla mieszkańców, z racji ubogiej frekwencji. 


Powitanie Nowego Roku


Zakupy dotarły.

Pod koniec 2012  mogli państwo przeczytać artykuł podsumowujący zakupu naszej OSP w ubiegłym rok. Teraz oficjalnie zostały zakończone ponieważ dotarły do nas wszystkie zakupione hełmy Calisia Vulcan typ CV 102 ( 17 sztuk) oraz trzy mikrofony "gruszki" do radiostacji nasobnych Motorola.


Zakupy dotarły