Jak co roku druhny i druhowie zapoznali się z posiadanym przez jednostkę sprzętem. Dowiedzieli się co i gdzie znajduję się na wozie oraz do czego jest to wykorzystywane i jak działa. Po teorii młodzież miała zadawane pytania. Za dobre odpowiedzi dostawali słodką nagrodę.