Młodzież tego dnia zapoznała się z budową i zastosowaniem radiostacji nasobnych. Przedstawiono poprawne komunikowanie się oraz wyjaśniono budowę kryptonimów. Po wyżej opisanej teorii, młodzież udała się na ulice wsi oraz w praktyce wykorzystywali zdobytą wcześniej wiedzę, poprzez ćwiczenia komunikacyjne na odległość