Na dzisiejszej zbiórce członkowie sekcji 12-16 ćwiczyli praktycznie (na pozorancie) udzielanie pierwszej pomocy. Opiekun sekcji Łukasz Rzadkiewicz oraz Mariusz Ciesielski wyjaśnili co kiedy i jak się  robi, omówili wyposażenie torby PSP-R1 oraz pokazali jak pomóc poszkodowanym w różnych przypadkach. Następnie młodzi druhowie musieli zaliczyć praktyczny test w udzielania pomocy przedmedycznej.