Ociepliło się trochę i można było ćwiczenia znowu przeprowadzić na zewnątrz. Więc trzeba zacząć od podstaw członkowie sekcji ćwiczyli swoje umiejętności w zwijaniu i rozwijaniu odcinków węży. Na placu przed remizą każdy dostał swój odcinek i przez godzinę trwało "kulanie węży" Nadzór nad tymi ćwiczeniami pełnili Dariusz Mafia Domański i Mariusz Julo Ciesielski.  
.