R O K   2 0 1 1
Wigilia
Święta Bożego Narodzenie to oczywiście święta rodzinne, z racji tego iż strażacy to jedna wielka rodzina również obchodziliśmy wigilie. Jak co roku czynni druhowie przybyli do kościoła na pasterkę by uświetnić to wydarzenie. Msza zakończyła się o 1:20, i po niej udaliśmy się do remizy. Z nieobecności Prezesa i Naczelnika życzenia wszystkim przybyłym złożył Mariusz Ciesielski oraz Michał Popowicz, którzy życzyli zdrowia, szczęścia, miłości oraz tyle samo powrotów co wyjazdów do akcji. Następnie przełamaliśmy się opłatkiem by po tym zasiąść do stołu.
 

     Wigilia    


Akcja Jemioła
W poranek 24 grudnia druhowie nasi zebrali się jak co roku w remizie by tradycją lat ubiegłych rozwieść po stałych nabywcach jemiołę.  Za nim ją rozwieźliśmy oczywiście trzeba było ją ściąć. W tym celu udaliśmy się mercedesem do miejscowości Wojnowa gdzie na drzewach ścinaliśmy krzaki jemioły. Świr zgrabnie poruszał się po drzewach i ścinał roślinę, następnie podawał ją do Pętka który,  przekazywał ją reszcie załogi by ci umieszczali ją na podpinkach w skrytce. Po wycięciu potrzebnej ilości, wróciliśmy do Lotynia i rozwieźliśmy ją po mieszkańcach.   
 

     Akcja Jemioła    


Pogrzeb dh Aleksandra Hajduk
23 grudnia odprowadziliśmy na wieczną służbę członka honorowego naszej jednostki - dh Aleksandra Hajduk. Druh Aleksander wstąpił do straży w latach 80' i prężnie razem z innymi kolegami działał na rzecz straży i środowiska lokalnego. W latach 1986-1991 pełnił funkcje członka Komisji Rewizyjnej. 20 grudnia odszedł z tego świata w wieku 80 lat. Uroczystość pogrzebowa odbyła się na lotyńskim cmentarzu, gdzie odprawiona została masz pogrzebowa. Po mszy trumna z ciałem została przeniesiona przez strażaków z Lotynia i Okonka nad grób gdzie odbył się pochówek. W uroczystości nie zabrakło również pocztu sztandarowego. Po modlitwach księdza ciało przy dźwiękach syren zostało złożone w grobie. Po tym druhowie z OSP Okonek oraz my przekazaliśmy wieńce pogrzebowe na grób zmarłego.
 

     Pogrzeb dh Aleksandra Hajduk    


Pogrzeb dh Jana Łacinowskiego
Dnia 6 grudnia odszedł na wieczną służbę, zasłużony strażak OSP Okonek - dh Jan Łacinowski. Kilka miesięcy temu (17.Maja) odprowadzaliśmy na miejsce spoczynku żonę dh Janka, a 9 grudnia odbyła się uroczystość pochowania ciała jego samego. Msza pogrzebowa odbyła się okoneckim kościele, a następnie w procesji przemaszerowano na cmentarz. Tu odbyła się modlitwa nad trumną, głos zabrał również naczelnik OSP Okonek - dh Marek Mikietyński. Po tym trumna z ciałem została złożona w grobie przy dźwiękach syren oraz salucie strażaków. W tej że uroczystości z naszej jednostki brała udział delegacja w składzie: Konrad Kopkiewicz, Łukasz Rzadkiewicz, Łukasz Krawcewicz, Paweł Jaskółka. 
     Pogrzeb dh Jana Łacinowskiego    


Kurs dowódców OSP
W dniach 5-6 grudnia w siedzibie KP PSP w Złotowie odbyło się szkolenie dla strażaków ratowników z powiatu. Kurs miał na celu wyszkoleniu kilkunastu druhów na dowódców zastępów. W szkoleniu z naszej jednostki uczestniczyli: Łukasz Rzadkiewicz, Mariusz Ciesielski, Rafał Ulatowski, Łukasz Krawcewicz. Strażacy uczyli sie jak umiejętnie dokonywać oceny zagrożenia oraz jak podejmować decyzje w różnych zagrożeniach. Wszyscy uczestnicy kursu przeszli pozytywnie szkolenie i otrzymali zaświadczenia.   
     Kurs dowódców    


III Zjazd ZOP ZOSP RP w Złotowie
Tuż po godzinie dziesiątej 3 grudnia 2011 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Złotowie odbył się III Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Złotowie. W zjeździe uczestniczyło szerokie grono zaproszonych gości oraz delegaci z Zarządów Gminnych ZOSP RP, z których w trakcie zjazdu został wyłoniony nowy skład na kadencję (2011-2016). Aby otworzyć nowy rozdział społecznej działalności strażaków ochotników na kolejne lata zgromadzeni druhowie musieli się pokłonić na sprawozdaniami minionej kadencji i oczywiście udzielić absolutorium ustępującemu Zarządowi aby mógł być powołany nowy. Wszystkim przyjętym tezom zjazdu w mniejszym lub większym stopniu stała się zadość, która pozwoliła wyłonić nowy skład ZOP ZOSP RP w Złotowie, a który przedstawia się następująco:

Prezes – Kacprzak Andrzej, Wiceprezes – Goławski Ryszard, Wiceprezes – Martin Andrzej, Sekretarz – Kazimierz Wiebskowski, Skarbnik – Tomke Franciszek.

Prezydium Zarządu tworzą: Olczak Krzysztof, Kopkiewicz Konrad, Siemaszko Artur, Gierszewski Zygmunt.

Członkami Zarządu zostali: Głyżewski Roman, Muller Piotr, Baranowski Jacek, Ławniczak Andrzej, Mikietyński Marek, Kluska Eugeniusz.

Komisję rewizyjną tworzą: Cybulski Kazimierz, Mucha Jan, Łosoś Paweł, Kulpa Marian, Paszko Edward.

Tekst i foto: Kazimierz Wiebskowski - KP PSP Złotów

Z naszej jednostki na zjeździe obecni byli Konrad Kopkiewicz, który był przedstawicielem do zarządu oraz Agnieszka Chwieduk, która była delegatem na zjazd. 

     III Zjazd ZOP ZOSP RP w Złotowie      


Ćwiczenia 8/2011r
Dziś (26 listopad) odbyły się kolejne ćwiczenia o tematyce związanej z ratownictwem technicznym. Druhowie doskonalili swoje umiejętności na podstawionym wraku Renaulta 19. Pierwsze założenie wyglądało tak jak jest to przy prawdziwych zdarzeniach. Druhowie musieli zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz pojazd, utworzyć dojście do poszkodowanego (pozorant - Dawid Kaleta) przy użyciu narzędzi hydraulicznych oraz  wykonać zaopatrzenie medyczne. Po zakończeniu tego ćwiczenia, każdy z uczestników pociął fragment karoserii auta w celu doskonalenia umiejętności. Końcowym założeniem było podpalenia samochodu, a następnie akcja gaśnicza przy użyciu piany podawanej z PRO/paka. Szkolenie trwało ok. 3 godziny i uczestniczyli w niej druhowie z sekcji 16-18 oraz ratownicy JOT. 
     Ćwiczenia 8/2011r      Filmik OSP Lotyń


Pogrzeb Kazimierza Kowal
23 listopada pochowany na Lotyńskim cmentarzu został Kazimierz Kowal. Zmarły to ojciec naszego druha Mieczysława. Na uroczystość pogrzebową przybyła delegacja z naszej jednostki w składzie: Konrad Kopkiewicz, Łukasz Rzadkiewicz, Mariusz Ciesielski. Po złożeniu trumny w grobie, przekazaliśmy kondolencję rodzinie i wróciliśmy do remizy.
         


Wycinka drzew na cmentarzu
22 i 23 listopada ruszyły prace na cmentarzu, które mały na celu ścięciu kilku dużych, starych i zagrażających drzew. Prace zostały zlecone przez Radę Solecką, a wykonali ją pracownicy z firmy p. Krzysztofa Luksemburga pod okiem p. Waldemara Suchanowskiego. Ogromne kolosy z wielką ostrożnością zostały wycinane kawałek po kawałku. Przy użyciu ciężkiego sprzętu - dźwig, ogromne gałęzie były ściągane na ziemie. Nasza pomoc skupiała się na podstawieniu drabin. Prace które trwały dwa dni przyniosły zamierzały efekt. Warto dodać iż droga do cmentarz od strony ul. Słonecznej została utwardzona, a na wiosnę zostanie wykonany tam chodnik. 
     Wycinka drzew na cmentarzu    


Akcja kalendarz
Tradycją lat ubiegłych w naszej jednostce jest sprzedaż kalendarzy na nadchodzący nowy rok. Dziś (19 listopada) rozpoczęliśmy rozprowadzanie agend po okolicznych miejscowościach, a w następnych dniach będzie w pozostałych miejscowościach oraz w samym Lotyniu. Zachęcamy wszystkich do nabywania kalendarzy. Za przekazane wsparcie finansowe udzielone naszej jednostce przyczyniacie się do zakupu sprzętu ratowniczego. Dziękujemy również tym, którzy dokonali zakupu i już nas wspomogli.
     Akcja kalendarz     


Narada szkoleniowa
18 listopada w siedzibie OSP Jastrowie odbyła się narada szkoleniowa dla naczelników, prezesów i komendantów gminnych z terenu powiatu złotowskiego. Z naszej jednostki w spotkaniu uczestniczyli: Konrad Kopkiewicz, Łukasz Rzadkiewicz i gościnnie Paweł Jaskółka. Podczas narady poruszone zostały tematy szkoleń, ćwiczeń, udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych a także zakupów sprzętu z dofinansowaniem z różnych instytucji. Spotkanie trwało ponad 2 godziny a na zakończenie gospodarze narady przygotowali poczęstunek.

Narada szkoleniowa - 18.11.11r     


Spotkanie w Starostwie Powiatowym
W dniu 17 listopada z okazji przypadającej w tym roku 90 rocznicy działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Złotowie odbyło się spotkanie dla zasłużonych działaczy OSP – weteranów służby pożarniczej. Spotkanie miało charakter uroczysty i odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotowie w sali sesyjnej. Z naszej jednostki na spotkanie pojechali: Jerzy Jakubowski i Stanisław Szymański. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11 a przybyło na nią około 70 druhów i druhen z terenu powiatu, a także prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych. Uroczystość prowadził prezes ZOP w Złotowie – Andrzej Kacprzak. Na spotkaniu poruszono tematy związane z historią pożarnictwa na ziemiach polskich i ziemi złotowskiej oraz porównano to do stanu obecnego. Niektórzy z druhów, ci z bardzo długim stażem działalności przypomnieli pewne fakty z lat ubiegłych. Spotkanie zakończone zostało wręczeniem pamiątkowych małych hełmów dla przybyłych na spotkanie druhów.

Spotkanie w Starostwie Powiatowym    


Nowy zakup
W listopadzie do naszej jednostki dotarło kilka nowo zakupionych rzeczy. Ze środków od KSRG , sponsorów oraz własnych udało zakupić się do naszej jednostki 20 par nowych rękawic ochronnych RB-91 które zastąpią 4 lenie i już wysłużone poprzedniczki. Z w/w środków dokupiliśmy też 5 węży tłocznych w75 oraz 1 w52 firmy Bezalin. Nowym zakupem jest również 10 ubrań koszarowych oraz 5 mundurów dla MDP, a następne zostaną dokupione w przyszłym roku. Umundurowanie na pewno poprawi wygląd naszej młodzieży oraz zastąpi nie estetyczne ubranie dresowe. Pieniądze na zakup koszarek i mundurów otrzymaliśmy od MSWiA oraz z własnych środków. 

Nowy zakup    


Ćwiczenia 7/2011r
W sobotę 12 listopada odbyły się ćwiczenia sekcji 16-18 oraz JOT na której prowadzono praktykę z ratownictwa technicznego. O godzinie 13 spotkaliśmy się w remizie i po przebraniu udaliśmy się do Drzewicy po auto które dziś mieliśmy "zdemolować". Właścicielem samochodu jest nasz druh Michał Buczyński, który z przyczyn technicznych wyrejestrował samochód i dla celów szkoleniowych użyczył nam do ćwiczeń. Na miejscu Julo zamontował na szybko jedno koło, które wypadło z samochodu i po naprawie zaciągnęliśmy wrak pod remizę w Lotyniu. Tu Hudy wyjaśnił sposób postępowanie podczas wypadków drogowych, a następnie druhowie próbowali własnych sił przy użyciu sprzętu hydraulicznego. Każdy z uczestników powalczył z dowolną częścią karoserii przy użyciu rozpieracza, nożyc, a nawet siekierołoma. Po wycięciu wszystkiego co się dało, nakręciliśmy filmik szkoleniowo/zabawny który można obejrzeć niżej. Po uprzątnięciu placu manewrów zakończyliśmy spotkanie. Na kolejnych ćwiczeniach znów będziemy mieli do dyspozycji auto, a więc operowanie sprzętem hydraulicznym naszych strażaków będzie perfekcyjne. 

Ćwiczenia 7/2011r - 12.11.11r     Filmik OSP Lotyń


Szkolenie z ratownictwa technicznego/drogowego
Pod koniec października odbyło się szkolenie dla czynnych członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu złotowskiego. Nasi druhowie szkolenie rozpoczęli już w połowie miesiąca, ponieważ zbiórki odbywały się w tym temacie, więc teorię poznawaliśmy na spotkaniach w naszej remizie. 24 października przyszedł czas na praktykę, która odbyła się na szrocie w Szczecinku. Tutaj razem z kursantami OS PSP z Bornego Sulinowa uczestniczyliśmy w zajęciach praktycznych, które przeprowadził Instruktor z firmy Weber. Na początku instruktor opowiedział wszystko o sprzęcie hydraulicznym i zasadach postępowania przy wypadkach drogowych. Następnie pokazane zostały techniki cięcie by najszybciej dostać się do uwięzionego. Po tym każdy z uczestników szkolenia próbował własnymi siłami pozbawić auto karoserii. Po zniszczeniu jednego auta dostaliśmy jeszcze trzy, które leżały w innych pozycjach. Tu instruktor pokazał jak w miarę możliwości i sprzętu ustabilizować pojazd leżący na boku i dachu. Po tym strażacy zostali podzieleni na zastępy i przy użycia szerokiej gamy narzędzi hydraulicznych musieli pociąć wraki aut. Nasi strażacy mogli poćwiczyć na swoim sprzęcie (nożyce i rozpieracz) jak i również na narzędziach z którymi nie mieli jeszcze styczności. Po 7 godzinach spędzonych w Szczecinku, wróciliśmy do Lotynia by po chwili udać się do Okonka na kolejne spotkanie związane ze szkoleniem. Tu uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną i na tym zakończono szklenie w naszej gminie. Wszyscy uczestnicy, przeszli pozytywnie kurs, a doświadczenia zdobyte podczas szkoleń zapewne przełożą się na lepsze działania podczas zdarzeń ratowniczych.

Szkolenie z ratownictwa technicznego/drogowego - 24.10.11r    


Wycieczka do Szymbarku
16 października odbył się wyjazd do Centrum Edukacji i Promocji Regionów w Szymbarku. Organizatorem wycieczki był Zarząd OP ZOSP RP w ZŁotowie. Na tą wycieczkę z naszej jednostki pojechało 10 osób: Iwona Kopkiewicz, Lucyna Polachowska, Patryk Morgiel, Paweł Jaskółka, Paulina Morgiel z córeczką Nataszą , Radek i Paulina Tyl, Mateusz Jonak, Natalia Gudan. Na 7:00 dojechaliśmy do Złotowa, tu sprawdzona została obecność, następnie zajęliśmy miejsce w autobusie i ruszyliśmy w drogę. Podczas jazdy było kilka przystanków i tak około 11 dojechaliśmy na miejsce. Tu razem z przewodnikiem zwiedzaliśmy wiele atrakcji, a było to m.in. najdłuższa deska świata, bunkier gryfa pomorskiego, dom Sybiraka, pociąg do nikąd, browar oraz dom do góry nogami, który wzbudził największe zainteresowanie. Po zakończeniu oprowadzenia, mieliśmy czas wolny więc można było pozwiedzać inne obiekty znajdujące się na terenie skansenu. Na koniec odwiedziliśmy jeszcze 35 metrową wieżyce, która znajdowała się na podgórzu lasu. Około godziny 16 zakończyliśmy wycieczkę i udaliśmy się w drogę powrotną. Podczas podróży w autobusie było bardzo wesoło i sympatycznie. W miejscowości Człuchów zatrzymaliśmy się jeszcze na obiadokolacje. Do Złotowa dojechaliśmy na godzinę 20.

Wycieczka do Szymbarku - 16.10.11r    


Nowy zakup
14 października do naszej jednostki przybył przedstawiciel firmy Weber, który przywiózł nam nowo zakupione nożyce hydrauliczne. Zakupiony przez nas sprzęt to jak na razie najlepsze i najnowsze na rynku urządzenie hydrauliczne. Nożyce RSX 200-107 Plus firmy Weber bazują na jednym złączu typu singiel co cechuję się licznymi zaletami. Razem z nożycami dokupiliśmy 10m węża zasilającego oraz wymieniliśmy wszystkie stare podwójne złączki na mono-złącza. A więc sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego i technicznego w naszej jednostce podniósł standard co na pewno przyniesie korzyści podczas akcji ratowniczych. Pieniądze na zakup sprzętu pochodziły z dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, funduszu Sołeckiego oraz z wkładu własnego. Łączny koszt nowego zakupu to: 20tyś zł.

Nowy zakup    


Przegląd sprzętu silnikowego
11 Października do naszej jednostki przybyła komisja z Komedy Powiatowej PSP w Złotowie w składzie: asp. sztab. Tomasz Cieślik, mł, bryg. Adam Rzemykowski, mł. asp. Jacek Liwcza która przeprowadziła kontrolę sprzętu silnikowego oraz innych rzeczy. Druhowie ze Złotowa sumiennie sprawdzali każdy szczegół w naszej remizie. Na koniec jak zwykle usłyszeliśmy werdykt, który był bardzo wyskoki. A mianowicie otrzymaliśmy 0,5 pkt. karnego czyli otrzymaliśmy 89,5pkt. na 90pkt. możliwych, co dało ocenę wyróżniającą. Jest to najlepszy wynik jaki kiedy kol wiek dostaliśmy.
    


Remont i porządki w remizie
Od 1 do 8 października w naszej remizie odbył się mały remont powiązany z przygotowaniami do przeglądu silnikowego. Druhowie codziennie po kilka godzin pracowali w strażnicy by upiększyć i odświeżyć jej wygląd. Prace polegały na odświeżeniu i wyczyszczeniu sprzętu ratowniczo-gaśniczego, sprzątnięcie, umycie i zakonserwowaniu pojazdów, wysprzątanie pomieszczeń i garażu. Dodatkowo wykonano instalację do odprowadzania spalin z samochodu GBA, pomalowano bramę oraz magazyn sprzętu. Efekt końcowy prac zdecydowanie zwiększy poziom estetyczny naszej remizy. W prace zaangażowani byli: Konrad Kopkiewicz, Mariusz Ciesielski, Patryk Morgiel, Waldemar Sochacki, Paweł Jaskółka, Tobiasz Błaszkiewicz, Łukasz Krawcewicz, Michał Błaszkiewicz, Krzysiek Jędrzejowski, Mieczysław Kowal, Radosław Tyl, Marcin Wasilewski, Robert Chwieduk oraz członkowie MDP.   

Remont i prządki w remizie     


Szybkie ćwiczenia
Dnia 6 października jak zawsze druhowie porządkowali remizę gdy pracę przerwał im ogień wydobywający się z komina jednego z budynków na ul. Polnej. Nie czekając na nic: Hudy, Julo i Krawiec alarmowo udali się pod budynek w którym doszło do zdarzenia. Jak się okazało przy próbie oczyszczania przewodu kominowego doszło do zapalenia się sadzy zgromadzonej w kominie. Strażacy po dostaniu się na strych zagasili pożar przy użyciu gaśnicy proszkowej. Cała sytuacja została przekazana dyspozytorowi z PSK w Złotowie, który nakazał pouczyć właściciela i zaliczył nam te działania jako ćwiczenia.

Szybkie ćwiczenia - 06.10.11r    


Pomoc w kościele
21 września na prośbę sołtys Węgorzewa pani Jolanty Stępniak udaliśmy się wozem GBA do tej wsi. Celem naszego przyjazdu było rozstawienie drabiny D10W w celu dostania się na strych kościoła, ponieważ dach tego obiektu przecieka przy ulewach. Po rozstawieniu drabiny, strażacy razem z właścicielem firmy, która miała naprawić usterkę weszli na góry by rozpoznać sytuację. Jak się okazało przyczyną zalewania kościoła były dziury w dachu przez które woda wlewała się od środka, a następnie skapywała przez sufit do wnętrza budynku. Na tym nasza pomoc została zakończona i po złożeniu drabiny wróciliśmy do bazy. Po kilku dniach fachowcy usunęli usterkę. 

Pomoc w kościele - 21.09.11r     


Dożynki Gminne
W sobotę 10 września na stadionie wiejskim w Lotyniu odbyły się Dożynki Gminne powiązane z festynem Kościelnym. Jednostka nasza zaangażowana była podczas tej zabawy do przeprowadzenia konkurencji między sołectwami. Gminne święto plonów rozpoczął się o godzinie 14:00 uroczystą mszą odprawioną przez ks. Leszka Kuśmierzak. Następnie odbyły się obrzędy dożynkowe oraz przemówienia zaproszonych gości ze szczebla Powiatu i Gminy. Po tym odbyły się występny artystyczne w wykonaniu: "Morowych Teściowych" oraz "Kwiaty Jesieni". O godzinie 16:40 rozpoczęły się konkursy sołectw. Pierwsza konkurencja polegała na zebraniu ziemniaków z wyznaczonego miejsca do koszyka, tu najlepiej zaprezentowało się sołectwo Borki. Kolejna konkurencja polegała na wejściu na strych (górę dużego snopka) przy użyciu mniejszych snopków, tu zaś najlepszy czas osiągnęło sołectwo Lotyń. W dalszej konkurencji zaprezentowały się panie, które musiały w jak najlepszym czasie wybrać groch z pszenicy, w tej konkurencji pierwsze miejsce egzekwio zajęły sołectwa: Kruszka i Glinki Suche. Ostatnia konkurencja to przetaczanie beli słomy, i tu znów nastąpił podział pierwszym miejscem między sołectwami: Borki i Lubniczka. Po zawodach odbyło się liczenia punktów, a następnie przedstawienie wyników w konkursie sołectw oraz wieńców dożynkowych. Pierwsze miejsce w tym roku za najlepszy wieniec dożynkowy otrzymali gospodarze czyli sołectwo Lotyń. W dalszej części zabawy odbył się występ chóru "Sonata" oraz koncert kapeli "Sami Swoi". O godzinie 20 rozpoczęła się zabawa plenerowa, która trwała do godzin północnych. Cały zarobek z tej imprezy został przekazany na renowacje lotyńskiego kościoła. 

Dożynki Gminne - 10 września 2011    


Zabawa integracyjna
Dnia 4 września na terenie naszej remizy odbyła się pierwsza impreza integracyjna jednostek OSP z Gminy Okonek. Zabawa rozpęczała się o 17:00, a rozpoczął ją przywitaniem wszystkich gości prezes - Włodzimierz oraz Naczelnik Konrad. Ten drugi jako pomysłodawca oraz organizator imprezy podkreślił iż myśli że ten sposób poznania się z innymi strażakami wejdzie w tradycję i będzie powtarzany co roku. Po przemówieniach rozpoczęła się zabawa podczas, której strażacy bawili się i integrowali wzajemnie. Każdy z druhów mógł skosztować kiełbasy lub kaszanki z grilla oraz innych pyszności. Przy napojach wyskokowych strażacy spędzili miło wieczór, a w nocy pobawili się przy muzyce. Spotkanie zakończyło się po północy, a uczestniczyli w niej strażacy z jednostek OSP Lotyń, Okonek, Pniewo, Ciosaniec oraz gościnnie OSP Łubowo. 

Zabawa integracyjna - 04.10.2011r    


Odpust
Co roku 15 sierpnia, w naszej parafii pw. Najświętszej Maryi Panny odbywa się odpust. Podobnie jak w latach ubiegłych, w tą uroczystość zaangażowana była i nasza straż. O godz. 15:00 odbyła się uroczysta suma, którą poprowadził ks. Jan Rataj. Po zakończeniu Liturgii odbyła się procesja wokół kościoła, kończąca tego dniową uroczystość. Druhowie nasi uświetnili uroczystość pocztem sztandarowym.

Odpust - 15 sierpnia 2011    


Ślub Justyny i Roberta
Dnia 6 sierpnia 2011 r. w związek małżeński wstąpił Robert Chwieduk - strażak-ratownik, a także kierowca naszej OSP. Wybranką serca naszego kolegi jest Justyna Kabat. W ceremonii zaślubin Państwa Młodych nie mogło zabraknąć naszej obstawy. Uroczystość rozpoczęła się w miejscowości Turowo ponieważ tu mieszka Justyna. Przybyliśmy tam dwoma autami wystrojonymi w balony, a następnie na sygnale eskortowaliśmy nowożeńców i gości do kościoła w Lotyniu. Podczas mszy staliśmy przy ławkach, a po niej gdy para młoda wychodziła z kościała zrobiliśmy szpaler z toporków. Następnie Prezes - Włodzimierz i Sekretarz - Paulina złożyli życzenia Robertowi i Justynie oraz przekazali prezent i kwiaty. Następnie wszyscy druhowie odśpiewali piosenkę "Wszystkiego dobrego życzmy......  ". Na koniec eskortowaliśmy jeszcze nowożeńców na salę, dodatkowo gdy przejeżdżaliśmy koło remizy włączona została syrena. 

Ślub Justyny i Roberta     Filmik OSP Lotyń


XXIV Półmaraton Lipcowy
Dnia 17 lipca jak w poprzednich latach poproszeni zostaliśmy o pomoc w zabezpieczenie imprezy sportowej, która odbywała się w Okonku. Na obstawę biegu z naszej jednostki pojechali: Robert Chwieduk, Mariusz Ciesielski, Marcin Wasilewski, Jarosław Uszak, Paweł Jaskółka, Mieczysław Kowal, Łukasz Krawcewicz, Kamil Wąchała, Adam Świrski, Mateusz i Krzysiek Jędrzejowscy, Tobiasz i Michał Błaszkiewicz. Druhowie nasi stacjonowali w dwóch miejsca na trasie biegu, gdzie podawali wodę uczestnikom. Dodatkowo strażacy nasi udzieli pomocy przedmedycznej jednemu z uczestników biegu oraz przetransportowali go do ratowników z karetki, którzy odwieźli poszkodowanego do szpitala. Druhowie nasi dotrzymali również towarzystwa ostatniej zawodnicze biegu i razem z nią przekroczyli linie mety. Po zakończeniu biegu, zjedliśmy jeszcze grochówkę i wróciliśmy do Lotynia.

Półmaraton Lipcowy w Okonku    


Boże Ciało
23 czerwca nasi druhowie brali udział w uroczystości Ciała i Krwi Chrystusa czyli Bożym Ciele. Msza święta odprawiona została w kościele parafialnym o godzinie 12:30. Podczas niej standardowo druhowie mundurowi stali przy ławkach, a MDP pod chórem. Na mszy obecny był również poczet sztandarowy w składzie: Kamil Wąchała, Łukasz Krawcewicz, Marcin Wasilewski. Po Eucharystii wszyscy wierni przeszli w procesji ulicami Lotynia. Tegoroczna trasa procesji przebiegała z pod kościoła (ul. Szczecinecką  oraz ul. Słoneczną) na dej drugiej znajdował się pierwszy ołtarz. Kolejny ołtarz przygotowany był na cmentarzu. Z poda kaplicy procesja udała się ul. Wiśniową na której znajdował się trzeci ołtarz. Zaś czwarty standardowo był przed kościołem który został przygotowany przez naszych strażaków. Po zakończeniu procesji, ks. Leszek podziękował wszystkim wiernym za przybycie i na tym zakończył uroczystość. Po powrocie do remizy każdy z druhów otrzymał po lodzie.

Boże Ciało    


Święto Lotynia - Festyn
18 czerwca odbył się na stadionie wiejskim w Lotyniu festyn pod nazwą "Święto Lotynia". Organizatorami zabawy była Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Zespół Szkół w Lotyniu oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Festyn rozpoczął się o godzinie 14:00 i wraz z tą godziną ruszyły wszelkiego rodzaju atrakcje i konkurencje. Na scenie można było oglądać występy dzieci, a dalej: postrzelać z broni, pojeździć mini gokartami, pooglądać kroniki szkolne i strażackie, wziąć udział w loterii fantowej oraz cegiełkowej z nagrodami, zjeść: kiełbaskę z grilla, placki ziemniaczane, ciasto lub grochówkę. Nie zabrakło również konkurencji strażackich przygotowanych przez naszych druhów. Dzieciaki i dorośli mogli się sprawdzić w konkurencjach: rzut gumowcem, jazda rowerem z przebiciem balonu, zawodach z hydronetkami, rozbicie kręgli wężem strażackim oraz dorośli mogli sprawdzić swoje siły w konkurenci wyciskania sztangi. O godzinie 16 dodatkowo młodzież, głównie z sekcji 8-12 , oraz 12-16 zaprezentowała bojówkę z rozwinięciem z dwóch aut strażackich. Dalszymi atrakcjami festynu był mecz piłki nożnej, drużyn z zespołu szkół. O godzinie 20 rozpoczęła się zabawa plenerowa przy muzyce. Z powodu brzydkiej pogody nie było dużo chętnych do zabawy. Impreza zakończył się o godzinie 2 w nocy. Warto dodać iż końcówka zabawy nie wyglądała już imponująco z powodu niedoskonałego zachowania części uczestników. 

Festyn    


Dzień Strażaka - Zakrzewo

W sobotę 11 czerwca w Zakrzewie odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka oraz jubileusz 65-lecia tutejszej OSP. Na tą uroczystość z naszej jednostki wyjechała delegacja w składzie: Poczet Sztandarowy - Mariusz Ciesielski, Łukasz Krawcewicz, Kamil Wąchała oraz Konrad Kopkiewicz. Obchody rozpoczął przemarsz wszystkich uczestników z pod remizy do kościoła. Tu odbyła się uroczysta Mszą św. w intencji wszystkich strażaków pow. złotowskiego. Dalsza część imprezy odbywała się na boisku sportowym przy strażnicy OSP. W między czasie rozdawane były odznaczenia, wyróżnienia i podziękowania za wszelkiego rodzaju działalności. Następnie strażacy celebrowali swoje święto.

Dzień Strażaka - Zakrzewo    


Ćwiczenia dla klasy strażackiej

31 maja oraz 1 czerwca prowadziliśmy ćwiczenia dla klasy I i II  LO o profilu strażacki z ZSS w Krajence. Ćwiczenia tak jak rok temu odbywały się na stanicy harcerskiej w Podgaju iż tam w/w klasy miały biwak. Pierwszego dnia, oby dwie klasy przeszkolone zostały z zakresu budowania linia gaśniczych. Podzieleni na kilka zastępów musieli rozwinąć linię i podać wodę lub pianę. Dnia następnego zajęcia odbyły się głownie dla klasy starszej, podzieleni zostali na dwie grupy. Jedna ćwiczyła zasady udzielania pierwszej pomocy, zaś druga obsługę i pracę w aparatach ODO oraz sprawianie drabiny D10W. Gdy oby dwie grupy odbyły szkolenia na dwóch stanowiskach, mogli polać wodą z linii gaśniczej. Następnie swoje ćwiczenia miały klasy pierwsze. Najpierw zapoznali się ze sprzętem ratowniczym, a następnie poćwiczyli rozwijanie i zwijanie węży oraz budowali linie ssawną. Te dwudniowe ćwiczenia na pewno podszkoliły młodzież z wiedzy praktycznej.


Ćwiczenia dla klasy strażackiej    


Dzień dziecka w sołectwach

W dniu 28 i 29 maja, druhowie nasi uczestniczyli w obchodach dni dziecka które odbyły się w Kruszce, Lubniczce oraz Węgorzewie. Celem naszego uczestnictwa w tych zabawach było uświetlenie imprezy poprzez przeprowadzenie konkurencji strażackich dla najmłodszych oraz zaprezentowanie sprzętu ratowniczo - gaśniczego. W sobotę byliśmy na Kruszce gdzie strażacy zaprezentowali pokaz medyczny oraz podaliśmy pianę gaśniczą z PRO/pak. Dzieciaki mogły również polać przy asyście naszych strażaków pianą lub wodą z szybkiego natarcia. W niedziele zaś byliśmy na Lubniczce oraz Węgorzewie, tu przeprowadziliśmy konkurencje strażacki z hydronetkami oraz z rowerem. Podana została piana lekka z generatora oraz można było polać wodą i obejrzeć sprzęt ratowniczy.

Dnia 4 czerwca taka sama zabawa odbyła się również w miejscowości Borki. Tu również przeprowadziliśmy konkurencje dla najmłodszych. Poda została piana z generatora oraz woda z szybkiego natarcia. Dzieci mogły oglądać sprzęt ratowniczy oraz mogły posiedzieć w wozie strażackim.


Dzień dziecka w Sołectwach    


Pogrzeb druhny z Okonka

17 maja odbył się pogrzeb Heleny Łacinowskiej zasłużonej druhny z OSP Okonek. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w Okonku. Na uroczystość z naszej jednostki przybyła delegacja w składzie: Konrad Kopkiewicz, Łukasz Rzadkiewicz, Mieczysław Kowal, Mariusz Ciesielski oraz poczet sztandarowy - Patryk Morgiel, Paweł Jaskółka, Mateusz Jędrzejowski. Masza św. rozpoczęła się o godzinie 14, po jej zakończeniu trumna została przeniesiona przez strażaków z Lotynia i Okonka do karawanu, a następnie w procesji przewieziona na cmentarz. Tu po modlitwach księdza, głos zabrał dh Marek Mikietyński naczelnik tutejszej OSP, który w swoich słowach opowiedział o działaniach dh Heleny na rzecz ich jednostki oraz złożył kondolencje mężowi oraz najbliższej rodzinie. Po tym przy dźwiękach syren, trumna została złożona w grobie. W uroczystości brali również udział strażacy z Okonka, Lędyczka i Pniewa.


Pogrzeb druhny z Okonka    


Ćwiczenia 6/2011r

Dnia 13 maja odbyła się kolejna zbiórka ratowników JOT oraz sekcji 16-18. Standardowo druhowie przybyli na godzinę 18 do remizy, gdzie po przebraniu się wyjechaliśmy w teren. Tematem dzisiejszych ćwiczeń była - armatura pianowa. Pierwsza faza ćwiczeń odbyła się w miejscowości Glinki Mokre. Tu o zastosowaniu piany gaśniczej opowiedział Konrad Kopkiewicz. Po tz. części teoretycznej każdy sprawdził się w praktyce. Rozwinięte zostały węże i druhowie podawali piane średnią oraz ciężką z linii gaśniczych oraz z PRO/pak. Po wykonaniu ćwiczenia wróciliśmy do Lotynia. Tu (teoretycznie) palił się budynek, na który załoga auta GBA musiała podać prądy piany. Ćwiczeni to udało się wykonać sprawnie za drugim razem. Po omownie błędów druhowie zrobili sobie małą wojnę i pobawili się lejąc na siebie pianę. O godzinie 20 wróciliśmy do remizy, gdzie wyczyszczono sprzęt i podsumowano zbiórkę. 


Ćwiczenia 6/2011r - 13 maj 2011r    


Wizyta przedszkolaków w straży

4 maja - Międzynarodowy Dzień Strażaka. Przedszkolaki chcą poznać ciężko pracę strażaków przybyły tego dnia do remizy naszej OSP wraz ze swoją opiekunką p. Aliną Choroszewską. Maluchy przybyły do strażnicy o godzinie 9:30 tu na nich czekali już druhowie: Konrad Kopkiewicz, Patryk Morgiel, Łukasz Krawcewicz, Paweł Jaskółka, Mariusz Ciesielski. Strażacy otrzymali od dzieci kwiatki z okazji ich święta. By dzieciaki poczuły się również strażakami otrzymały hełmy i pasy. Następnie Konrad wyjaśnił to co najważniejsze o straży, pokazał jak jednostka zostaje wzywana do akcji oraz odpowiadał na pytania przedszkolaków. Po tym jeden z druhów ubrał się kompletnie oraz założył aparat ODO by pokazać jak wygląda i do czego służy. Jeden z chętnych przedszkolaków, również założył butle na plecy i maskę by przekonać się jak to jest. Dalej dzieci oglądały zastosowanie pilarki i przecinarki oraz sprzętu hydraulicznego ( nożyco - rozpieracz), Tu również jedne z chętnych maluchów mógł z naszą pomocą przeciąć metalową rurkę. Z uwagi na padający deszcz musieliśmy schować się do remizy, gdzie pokazaliśmy jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. Na koniec wizyty w remizie podana została piana gaśnicza. Na tym zakończona została wizyta gości z przedszkola, których alarmowo przez całą wieś odwieźliśmy do szkoły. Tu daliśmy jeszcze malucha oraz innym ucznia polać wodą. Po tym zadowoleni wróciliśmy do remizy.   


Wizyta przedszkolaków w straży - 04.05.2011r     


Adoracja 2011

W dniach 22,23 i 24 kwiecień druhowie z naszej jednostki brali czyny udział w adoracji przy Grobie Pańskim. Adoracje tradycyjnie rozpoczęliśmy w Wielki Piątek po mszy świętej. Tego dnia mieliśmy zaplanowane cztery zmiany po sześciu druhów. Ze względu na to iż kilkunastu druhów musiało pojechać na akcje sytuacja wyglądała trochę inaczej. Tego dnia czuwaliśmy do godziny 21. W sobotę już od godziny 9:00 druhowie zaczęli warty. Było pięć zmian po czterech druhów, każda zmiana adorowała 20 min. Jako nową tradycje zapoczątkowaliśmy święcenie święconki. O godzinie 12:25 druhowie Radek Tyl i Patryk Morgiel wraz z naszym koszykiem wielkanocnym przybyli pod kościół by poświęcić jego zawartość. Święconkę przygotowała dla nas p. Krystyna Jaskółka, a jego zawartość została zjedzona w niedzielę.  Po południu przybyło więcej druhów więc i przybyło więcej zmian. Służby zakończały się o 17:30 ponieważ do kościoła szykowali się mundurowi. Msza rozpoczęła się przed kościołem. Tu rozpalony przez naszych druhów (Tobiasza Błaszkiewicz i Patryka Pietrzak) ogień został poświęcony i odpalono od niego Paschał. Podczas nabożeństwa mundurowi stali przy ławkach. Po mszy dalej do godziny 22 pełniono warty.W tym czasie trwały również przygotowania do rezurekcji. Do padania w tym roku zgłosili się: Marcin Wasilewski, Mateusz Jędrzejowski, Mateusz Andruszkiewicz. W niedzielny poranek jak już tradycja nakazuje, kto pierwszy w remizie ten włącza syrenę. W tym roku uczynił to Krystian Kwiatkowski, który już od 3 rano czekał pod remizą. O godzinie 5:30 syrena oznajmiła Zmartwychwstanie Jezusa. W między czasie do remizy schodzili się druhowie. O 5:45 do kościoła wyszła zmiana młodych druhów, a po 20 min zmienili ich w/w druhowie którzy padali. Po usłyszeniu słów księdza Leszka - "wesoły nam dzień dziś nastał" upadli na podłogę. Następnie rozpoczęła się procesja ulicami Polną i Szczecinecką, a po niej uroczysta msza na której wszyscy nasi druhowie uczestniczyli. Po mszy spotkaliśmy się w remizie by podzielić się "jajeczkiem " i zjeść święconkę. Prezes podsumował całe 3 dni i podziękował wszystkim za wytrwałość. O godzinie 9 rozeszliśmy się do domów. 


Wielkanoc 2011r      Filmik OSP LotyńKurs podstawowy

W dniach od 11 do 15 kwietnia w miejscowości Okonek odbywał się kurs podstawowy strażaków OSP z gminy Okonek. Na szkolenie z naszej jednostki wysłano trzy osoby: Karolina Jażewicz, Kamil Wąchała oraz Łukasz Krawcewicz. W kursie uczestniczyło w sumie 36 druhów z jednostek z Okonka, Lotynia, Podgaj, Lędyczka, Pniewa. Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, profilaktyki pożarowej, taktyki działań ratowniczych i gaśniczych, parametrów sprzętu technicznego oraz środków gaśniczych. Zajęcia na kursie zakończyły się sprawdzianem praktycznym, który przeprowadzony został na terenie poligonu w Okonku, gdzie strażacy wykonywali zadania ustalone przez komisję egzaminacyjną. Komisja w składzie mł. bryg. Sławomir Rogut oraz st. aspirant Przemysław Jasiłek stwierdziła iż wszyscy uczestnicy zaliczyli pozytywnie szkolenie. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali świadectwa.


Kurs podstawowy w Okonku - 11-15  kwietnia 2011r    


Zjazd oddziału Miejsko-Gminnego

9 kwietnia w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku odbył się 3 zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Okonku. Na zjeździe oprócz delegatów z poszczególnych jednostek byli m.in.: członek Zarządu Głównego, vice prezes ZOW ZOSP RP w Poznaniu – Andrzej Kacprzak, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie - mł. bryg. Leszek Wójcik; Przewodnicząca Rady Miejskiej w Okonku - Lidia Sameć. Obrady otworzył i powitał zaproszonych gości Prezes Andrzej Jasiłek. Następnie wybrane zostały komisje niezbędne do prawidłowego przebiegu zebrania, oraz przedstawione zostały sprawozdania z działalności – osobno przez Prezesa osobno przez Komendanta gminnego i z działalności Komisji Rewizyjnej. Po krótkiej dyskusji przystąpiono do wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ponieważ z każdej jednostki były zgłoszone osoby jako kandydaci do Zarządu, w trakcie pierwszego posiedzenia ukonstytuował się następująco:

Komisję Rewizyjną wybrano w składzie:

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie będą: Kopkiewicz Konrad i Mikietyński Marek. Delegatami wybrani zostali: Chwieduk Agnieszka, Jasiłek Andrzej, Mikołajczyk Grzegorz, Szpura Patryk, Otocki Krzysztof, Węglowski Jan. Przed zakończeniem zebrania podjęte zostały uchwały, a wszyscy obecni udali się na obiad do baru „U Czesia”.


Zjazd Miejsko-Gminny w Okonku - 9 kwietnia 2011r    


Ćwiczenia 5/2011r

8 kwietnia na kolejnej zbiórce druhowie ćwiczyli rozwinięcia bojowe oraz omówiona została armatura pianowa. Na godzinę 18 do remizy przybyło 13 druhów z sekcji 16-18 oraz JOT. Po przepraniu się, Hudy jak organizator ćwiczeń omówił plan dzisiejszej zabawy. Druhowie zostali podzieleni na dwa wozy bojowe: GBA - Roman, Wampir, Jonak, Świr, Tobiasz, Myca oraz GLAM - Julo, Krawiec, Pętko, Błażej, Wampir Młody, Pietrek. Pierwszym założeniem był pożar zabudowania (wiaty) na stadionie wiejskim. Jako pierwszy na miejsce wyjechał zastęp GBA, na miejscu druhowie utworzyli linię główną, dwie gaśnicze oraz wezwali do pomocy zastęp GLAM. Drugie auto miało zadania zbudować linię zasilającą dla GBA. Po wykonaniu ćwiczenia Hudy omówił wszystkie błędy i można było zwinąć sprzęt. Jako drugi pozorowany pożar wybraliśmy suszarnie znajdującą się na posesji firmy PLASTROL. Zadanie było takie samo zbudować linię główną i gaśniczą oraz zasilić auto, lecz jako pierwszy na miejscu był GLAM. Po wykonaniu założenia, również omówiono błędy. Po zwinięciu sprzętu wróciliśmy do remizy, gdzie został omówiona armatura pianowa. O godzinie 20 zbiórka została zakończona.    


Ćwiczenia 5/2011r - 8 kwietnia 2011r    


OTWP - eliminacje powiatowe

W dniu 2 kwietnia br. w Zespole Szkół w Lotyniu odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". My jako organizator turniej przygotowania zaczęliśmy już od godziny 8 rano. Przed godziną 10 zaczęli zjeżdżać się uczestnicy oraz zaproszeni goście. Po dojechaniu wszystkich Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Złotowie Andrzej Kacprzak, przywitał młodych adeptów pożarnictwa, ich opiekunów oraz przedstawił zaproszonych gości jak i jury które czuwało nad prawidłowością turnieju (mł. bryg. Adam Rzemykowski, st. asp. Jacek Baranowski, asp. sztab. Tomasz Cieślik). Naszą gminę jaki jednostkę w tym roku reprezentowali:

Do testu pisemnego przystąpiło 44 uczestników w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych (17 osób) gimnazjalnych ( 17 osób) oraz ponadgimnazjalnych (10 osób). Po zakończeniu testu pisemnego jury sprawdzało pracę. W tym czasie na parkingu przed szkołą młodzież mogła oglądać sprzęt który zaprezentowali nasi strażacy oraz druhowie z OSP Okonek, którzy przyjechali do nas ciężkim MAN-em. Można było zadawać pytania, posiedzieć w autach, ubrać aparat ODO, zobaczyć jak działają urządzenia hydrauliczne oraz sprzęt spalinowy jak i również każdy mógł polać wodą w linii wysokiego ciśnienia oraz wytworzyć pianę średnią lub ciężką z urządzenia PRO-PAK. Podczas przerwy każdy mógł skosztować pysznego żurku, który przygotowały panie kucharki ze szkoły. Po sprawdzeniu prac wyniki przedstawiały się następująco. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 15 uczestników (po 5 z każdej grupy), którzy kolejno odpowiadali na pięć wylosowanych przez siebie pytań. W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę w postaci książki. Laureaci trzech pierwszych miejsc pojadą 16 kwietnia do miejscowości Wolsztyn reprezentować powiat Złotowski na szczeblu Wojewódzkim. Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć wszyscy rozjechali się do swoich miejscowości.

OTWP eliminacje powiatowe - 2 kwietnia 2011r    


Alarm przeciwpożarowy w szkole
W dniu 1 kwietnia br. na obiekcie Zespołu Szkół w Lotyniu w części użytkowanej przez gimnazjum, przeprowadzone zostały ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem naszej jednostki - OSP Lotyń. Głównym założeniem do realizacji podczas w/w ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie umiejętności i sprawności ewakuacji młodzieży szkolnej pod nadzorem kadry pedagogicznej na wypadek powstania zagrożenia w obrębie głównego budynku oświatowego. Podczas 4 lekcji, dwupiętrowa cześć budynku została zadymiona. Po zauważaniu "pożaru" przez konserwatora szkoły natychmiast uruchomiono alarm ewakuacyjny. Po ok. 40s od alarmu dyspozytor otrzymał informacje telefoniczną o zagrożeniu i od razu załączył syrenę w naszej jednostce. Zastęp po dojechaniu na miejsce natychmiast przystąpił do działań. Dowódca po zapoznaniu się ze stanem liczebnym uczniów oraz pracowników wywnioskował iż brakuje jednego ucznia. Natychmiast rota w aparatach ODO udała się w celu odnalezienia i ewakuacji poszkodowanego. Po odnalezieniu został wyprowadzony i przekazany ratownikom. Następnie rota weszła do budynku z szybkim natarciem w celu ugaszeniu "pożaru". Na tym zakończono ewakuację, a budynek został oddymiony. Przeprowadzone działania pozwoliły na praktyczne przećwiczenie wskazanego założenia do realizacji, doskonalenie współpracy pomiędzy osobami funkcyjnymi z kadry dydaktycznej placówki, a Kierującym Działaniem Ratowniczym. Na koniec uczniowie mogli polać wodą przy użyciu szybkiego natarcia.

Alarm przeciwpożarowy w szkole - 1 kwietnia 2011r     Filmik OSP LotyńPorządki wokół remizy

26 marca odbyło się sprzątanie placu wokół remizy. Kilku druhów zarówno młodych jaki starszych pracowało przez kilka godzin by po zimie doprowadzać do ładnego stanu teren przy remizie. Pomalowano krawężniki, przycięto świerki, wygrabiono trawniki, podcięto żywopłoty. Prace trwały około 4 godziny.


Alarm przeciwpożarowy w szkole - 1 kwietnia 2011r    


Ćwiczenia 4/2011r
Dnia dzisiejszego tj. ( 25 marca) odbyła się zbiórka sekcji 16-18 oraz JOT. Założeniem zbiórki było doskonalenie umiejętności obsługi sprzętu pożarniczego, sprawianie drabiny D10W oraz omówienie armatury wodnej. Ćwiczenia przeprowadzili Mariusz Ciesielski oraz Łukasz Rzadkiewicz. O godzinie 18:00 spotkaliśmy się w remizie, stamtąd po przebraniu udaliśmy się nad zbiornik ppoż. Tu podzieliliśmy się na dwie grupy by było sprawniej ćwiczyć. Zbiórka została zakończona około 21:00, a uczestniczyli w niej: Paweł Jaskółka, Łukasz Krawcewicz, Patryk Morgiel, Tobiasz Błaszkiewicz, Patryk Kaczyński, Kamil Wąchała, Mateusz Jonak, Patryk Pietrzak, Mateusz Jędrzejowski, Adam Świrski, Krzysztof Jędrzejowski, Michał Błaszkiewicz, Karolina Jażewicz.

Ćwiczenia 4/2011r - 25 marca 2011r    


Zabawa wiejska
19 marca na stadionie wiejskim w Lotyniu, a dokładniej pod wiatą odbyła się zabawa wiejska z okazji pierwszego dnia wiosny. Organizatorem zabawy była Rada Sołecka oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu. Impreza rozpoczęła się o godzinie 18:00 i trwała do północy. My jako straż zorganizowaliśmy ognisko oraz grilla przy którym nasi druhowie sprzedawali gorące kiełbaski. Można również było napić się grzańca. Główną atrakcją było spalenie marzanny w ognisku. Ludzie nie było za wiele lecz wszyscy przybyli mieszkańcy, bawili się wesoło przy muzyce, którą puszczał " DJ Julo". Zabawa minęła spokojnie, a kolejna taka odbędzie się w czerwcu.

Zabawa wiejska - 19. marca 2011r    


Wyróżnienie dla Pawła
W połowie marca, nasz druh Paweł Jaskółka otrzymał wyróżnienie w postaci dyplomów. Było to podziękowanie dla Pawła za popularyzowanie pożarnictwa polskiego oraz udział w XV Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym " Nasza Straż Pożarna - 2010". W/w konkurs organizowany był w 2010r przez SA PSP w Krakowie, niestety nie udało się zająć miejsca na podium. Oprócz wyróżnień otrzymał zaproszeni do udziału w kolejnej XIV edycji konkursu, która odbędzie się w tym roku. Nadawcami dyplomów byli: Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP - Waldemar Pawlak, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie - st. bryg. mgr inż. Bogusław Kogut oraz Prezes Zarządu Oddziału SITP - mgr inż. Andrzej Siekanka. 

Wyróżnienie dla Pawła    


Ćwiczenia 3/2011r
11 marca odbyła się kolejna zbiórka sekcji 16-18 i JOT. Oprócz naszych druhów na ćwiczenia przybyli również harcerze wraz ze swoją opiekunką dh Stanisławą Neugebauer. Druhowie pokazali harcerza, a właściwie harcerką zasady udzielania pierwszej pomocy. Najpierw wyjaśniono wszystko teoretycznie, a następnie pokazaliśmy na pozorancie jak prawidłowo udziela się pierwszą pomocy w różnych przypadkach. W między czasie odpowiadaliśmy na zadawane pytania. Po omówieniu medyki, w ramach naszych ćwiczeń harcerze mogli zobaczyć jak podawana jest piana na samochód oraz jak działa nożyco-rozpieracz. Tu każdy mógł spróbować swoich sił przecinając metalową rurkę. Po zakończeniu ćwiczeń z harcerzami, druhowie przygotowali kuchnie do wymiany mebli oraz omówili co kiedy będzie robione i jak będzie robione, ponieważ odbędzie się małe przemeblowanie w najbliższym czasie. Około 19 zbiórka została zakończona.

Ćwiczenia 3/2011 - 11.03.11    


Zebranie sprawozdawczo - wyborcze
Dnia 26 lutego w Gospodarstwie Agroturystycznym "Dana" w Lotyniu odbyło się Zebranie sprawozdawczo - wyborcze naszej jednostki. Otwarcia zebrania dokonał prezes dh Waldemar Kopkiewicz, wydając komendę sztandar OSP wprowadzić. Powitał on serdecznie zebranych oraz zaproszonych gości przybyłych na zebranie: Po przywitaniu przybyłych gości, wszyscy uczcili minutą ciszy zmarłych w ostatniej kadencji strażaków. Przewodniczący zebrania został dh Włodzimierz Choroszewski, a protokolantem Paulina Tyl. Wszyscy zebrani głosując jawnie poprzez podniesienie ręki, jednogłośnie przegłosowali przewodniczącego i protokolanta, a także wybrano Komisje Uchwał i Wniosków w składzie: Agnieszka Chwieduk, Łukasz Rzadkiewisz, Jarosław Pabian. Następnie przewodniczący przedstawił porządek zebrania i przystąpiono do ślubowania nowych członków OSP Lotyń którymi byli: Błaszkiewicz Michał, Buczyński Michał, Kornaś Marek, Morgiel Patryk, Pietrzak Patryk, Świrski Adam, Tyl Radosław, Tyl Paulina, Wąchała Kamil. Po uroczystości ślubowania, Konrad Kopkiewicz przedstawił w formie elektronicznej sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe w zastępstwie za dh Waldemara Sochackiego przedstawił Łukasz Krawcewicz. W następnym punkcie zebrania było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - druhna Jadwiga Burzyńska przedstawiła stan środków finansowych, a plan działalności na rok 2011 przedstawił Konrad Kopkiewicz. Po tym zarządzoną przerwę, podczas której każdy mógł posilić się pysznym jedzeniem oraz napić ciepłego barszczu lub herbaty które znajdowały się na tz „szwedzkim stole”. Po przerwie przewodniczący poddał pod przegłosowanie udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu, następnie przedstawił kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po tym odbyło się bezpośrednie głosowanie na wszystkich proponowanych członków. Druhowie jednogłośnie przegłosowali zarówno członów Zarządu jak i skład Komisji Rewizyjnej. Po ogłoszeniu wyników wyborów nastąpiło pożegnanie byłego Prezesa dh Waldemara Kopkiewcza. Wszyscy zebrani obejrzeli prezentację multimedialną, która przedstawiała zdjęcia z działalności dh Waldemara. Wręczone zostały podziękowania, kwiaty i upominek od strażaków oraz odśpiewano "sto lat...". Po chwili wzruszenia, głos zabrali zaproszeni goście oraz w tym momencie Andrzej Kacprzak – zabierając głos wręczył nagrodę i podziękowania dh Łukaszowi Rzadkiewiczowi za zaangażowaną pracę z młodzieżą w realizacji programu wychowawczego. Po tym odczytano protokół Komisji Mandatowej oraz jednogłośnie podjęto uchwały i przyjęto wnioski do realizacji. Na tym obrady i zebranie zostało zakończone.

Nowe władze można zobaczyć w dziale: Zarząd


Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze. 26.02.2011r    


Ćwiczenia 2/2011r
11 lutego odbyła się zbiórka sekcji 16-18 oraz JOT. Druhowie przybyli na ćwiczenia sprawdzili wydolność swojego organizmu metodą harwardzką. Każdy wchodził na 40cm stopień w tempie 30 wejść na minutę w ciągu 5 minut. Następnie po zakończeniu próby Marcin Wasilewski wykonywał każdemu zawodnikowi trzy pomiary tętna w odcinkach 30 sekundowych. Gdy każdy wykonał ćwiczenie liczby zostały podstawione do wzoru i każdy wiedział już jaką ocenę dostał.
Imię i nazwisko Pomiar w 1 min. Pomiar w 2 min. Pomiar w 3 min. Wynik po podstawieniu do wzoru Ocena
Michał Błaszkiewicz 70 57 60 80,2 4
Patryk Morgiel 78 64 60 74,2 3
Łukasz Krawcewicz 68 58 55 82,8 4
Mariusz Ciesielski 64 57 52 86,7 + 10pkt. premiowanych 5
Adam Świrski 73 62 54 79,3 3
Paweł Jaskółka 72 58 56 80,6 4
Patryk Kaczyński 62 58 54 85,2 4
Tobiasz Błaszkiewicz 82 69 64 69,7 3
Radosław Tyl 68 60 56 81,5 4
Kamil Wąchała 70 61 56 80,2 4
Patryk Pietrzak 65 54 52 87,7 4
Krzysztof Jędrzejowski 80 68 57 73,1 3
Konrad Kopkiewicz 66 58 54 84,2 + 10pkt. premiowanych 5

   


Ćwiczenia 2/2011 - 11.02.11    


Nowy a jednak "stary"
9 lutego w Zespole Szkół w Lotyniu odbyło się zebranie wyborcze mieszkańców Sołectwa Lotyń. Celem spotkania był wybór nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz Komisji Rewizyjnej. Na samym początku, przeczytane zostało sprawozdanie działalności Sołectwa w minionej kadencji. Po tym przystąpiono do najważniejszego punktu spotkania, a mianowicie wyboru nowego sołtysa sołectwa Lotyń. Prowadzący spotkanie Włodzimierz Choroszewski poprosił o zgłaszanie kandydatur, które odbyło się bardzo szybko ponieważ zgłosiła się tylko nasza "stara" pani sołtys czyli Eugenia Brodzicz. Następnie mieszkańcy poprzez tajne głosowanie potwierdzili kandydaturę p. Eugenii. Po krótkiej przerwie przystąpiono do wyboru rady sołeckiej (5 członków) oraz komisji rewizyjnej (3 członków). Tu również zgłoszone zostały kandydatury, a następnie mieszkańcy tajnie głosowali. Po przedstawieniu wyników głos zabrali Burmistrz Miasta i Gminy Okonek p. Andrzej Jasiłek, który podziękował pani sołtys oraz byłej radzie sołeckiej za prace w minionych latach oraz życzył owocnej pracy w nowej kadencji. W spotkaniu uczestniczyli również Janusz Milczak - Z-ca Burmistrza, Bronisława Ćwikła - sekretarz MiG Okonek, Leokadia Sameć - przewodnicząca rady, Krystyna Kamińska - członek oraz 107 mieszkańców.

A więc podsumowując:

Rada Sołecka:

Komisja rewizyjna:

    


Ćwiczenia 1/2011r
Dnia 29 stycznia odbyły się pierwsze praktyczne ćwiczenia w tym roku. O godzinie 11 spotkaliśmy się w remizie, po przebraniu się i zapakowaniu sprzętu udaliśmy się naszym GLAM do miejscowości Brzozówka do naszej druhny Jadzi. Tu czekały na nas dwa drzewa do pocięcia. Przyjechaliśmy z dwoma pilarkami więc szybko pocięte zostało drzewo które już leżało. Następnym zadaniem było powalenie ok. 60m brzozy. To zadanie można powiedzieć fachowo wykonali Patryk Pietrzak i Adam Świrski, dla których nie było to nic nowego. Gdy drzewo już leżało przystąpiliśmy do cięcia go na mniejsze części. Około godziny 15 ćwiczenia zostały zakończone. W miedzy czasie pracy była przerwa na herbatkę i obiad. Ćwiczenia nie miały na celu tylko pocięcie drzewa, lecz doskonalenie pracy z pilarką oraz jej konserwacja. Pod fachowym okiem pana Ryszarda Burzyńskiego druhowie na pewno czegoś się nauczyli.   

Ćwiczenia 1/2011 - 29.01.11     Filmik OSP Lotyń


Powitanie Nowego Roku
Po raz pierwszy w Lotyniu zorganizowana została zabawa sylwestrowa. Impreza rozpoczęła sie o godzinie 23:00 i trwała do 1:20. Ludzi przybyło bardzo dużo. Przed północą wszyscy bawili się na placu przy kompleksie, grała muzyka można było zjeść kiełbaskę z grilla lub napić się ciepłego wina. Wszyscy wesoło i tanecznie oczekiwali przyjścia nowego roku. Było duże ognisko więc nikomu nie było zimno. 10 sekund przed północą wszyscy zgromadzeni zaczęli odliczać, a wraz z godziną 0:00 w niebo zostały wystrzelone fajerwerki. Następnie życzenia wszystkim złożył Włodzimierz Choroszewski, przemówiła również pani Sołtys Eugenia Brodzicz i dalej wszyscy bawili się wesoło. Po godzinie 1 impreza została zakończona i wszyscy rozeszli się do domów. Organizatorem zabawy była Rada Sołecka oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu.

Przywitanie Nowego Roku - 1 styczeń 2011     Filmik OSP Lotyń