R O K   2 0 1 0
Odśnieżanie dachu

Dnia 27 grudnia na polecenie Miasta i Gminy Okonek mieliśmy odśnieżyć dach przychodni w Lotyniu. Tą informacje telefonicznie otrzymał Konrad, który od razu udał się do remizy i załączył Alarm - Cichy. Do remizy przybyli druhowie, przebrali się i  przygotowali potrzebny sprzęt. Około godziny 12 załoga w składzie Konrad Kopkiewicz, Michał Błaszkiewicz, Mateusz Jędrzejowski, Paweł Jaskółka udała się pod wskazany adres. Po dojeździe i rozpoznaniu stwierdzono iż dach pokryty jest ok. 40cm warstwą mokrego śniegu i lody. Nie trzeba było rozstawiać drabiny ponieważ w dachu był właz, więc to ułatwiło działania. Miejsce zrzutu śniegu zostało zabezpieczone taśmą ostrzegawczą, i druhowie przystąpili do pracy. Michał ubrał na siebie szelki i został przywiązany do komina ponieważ jego zadaniem było zbicie sopli i lodu przy krawędziach dachu. Reszta załogi zwalała śnieg na dół. Około godziny 14 działania zostały zakończone.

Odśnieżanie dachu

Wigilia 2010

24 grudnia o 23:30 spotkaliśmy się w remizie aby wspólnie udać się na pasterkę. Do kościoła wyruszyliśmy o 23:50. Ustawiliśmy się przy ławkach i przed nimi. Ksiądz podzielił się z kilkoma wiernymi opłatkiem i rozpoczął msze. Po pasterce około godziny 1:30 udaliśmy się do remizie, gdzie naczelnik złożył wszystkim świąteczne życzenia, a następnie każdy wziął opłatek i przełamał sie nim z innym. Po tym porozmawialiśmy jeszcze o sprawach organizacyjnych i około godziny 3 rozeszliśmy sie do domów.

Wigilia 2010

Akcja - Jemioła

Tradycją lat ubiegłych w naszej OSP jest wyjazd po jemiołę dla chętnych strażaków i mieszkańców naszej wsi oraz sołectwa Lotyń. O 8:00 przybyli druhowie, wyruszyli mercedesem w poszukiwaniu jemioły. Po odnalezieniu drzew, jeden sprytny strażak wchodził po drabinie na drzewo, a następnie zrywał krzaczki i podawał na dół. Reszta załogi zawieszała rośline tak aby jej nie uszkodzić. Po zebraniu wystarczającej liczby rozwieźliśmy jemiołę dla ponad 20 osób.

Akcja - Kalendarz

Jak co roku na początku grudnia druhowie z naszej jednostki przeprowadzili akcje - kalendarz. W sobotę i niedziele (18 i 19 grudnia) odbyła się sprzedaż kalendarzy strażackich na nowy rok 2011. Druhowie pierwszego dnia rozprowadzali kalendarze w Lotyniu, a drugiego jeździli do pobliskich miejscowości. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na zakup nożyc hydraulicznych dla naszej jednostki. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za wsparcie naszej akcji.

Kalendarz strażacki 2011

Ćwiczenia 15/2010r

27 listopada odbyła się kolejna zbiórka sekcji 16-18 oraz JOT. W dniu dzisiejszym Konrad zaplanował bardziej spokojniejsze spotkanie. Druhowie przybyli na zbiórkę: Mariusz Ciesielski, Radosław Tyl, Marek Kornaś, Patryk Morgiel, Paweł Jaskółka, Michał Błaszkiewicz, Łukasz Krawcewicz, Karolina Jażewicz, Tobiasz Błaszkiewicz, Patryk Pietrzak, Kamil Wąchała, Adam Świrski, Patryk Kaczyński. obejrzeli prezentacje multimedialną. Przy herbatce i ciasteczkach oglądaliśmy prezentacje związaną z prawidłowym umundurowaniem strażaka. Każdy slajd był omawiany i tłumaczony przez Konrada. Po zakończeniu prezentacja, rozmawialiśmy jeszcze o sprawach organizacyjnych. O godzinie 20 zakończyliśmy spotkanie i można było rozejść się do domów.

    


Wycieczka do Rakoniewic

20 listopada odbył się wyjazd do wielkopolskiego muzeum pożarnictwa w Rakoniewicach. Organizatorem imprezy był Zarząd OP ZOSP RP w ZŁotowie i OSP Krajenka. Na tą wycieczkę z naszej jednostki pojechało 10 osób: Michał Błaszkiewicz, Mateusz Jędrzejowski, Patryk Pietrzak, Adma Świrski, Edyta Ciesielska, Radek i Paulina Tyl, Michał Buczyński, Monika Kowalska, Krzysztof Skoczylas. Własnymi samochodami musieliśmy dojechać na 6:00 do Złotowa. Tu sprawdzona została obecność, następnie zajęliśmy miejsce w autobusie i ruszyliśmy w drogę. Podczas jazdy było kilka przystanków i tak około 10 dojechaliśmy na miejsce. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, które zwiedzały z przewodnikami ciekawe eksponaty, dawne auta strażackie i symulacje. Po 2 godzinach zwiedzania muzeum pożarnictwa wszyscy udali się do autokaru, a nim dalej do muzeum rolnictwa w Szreniawie. Tu zwiedzaliśmy eksponaty związane z pracą na roli oraz maszyny rolnicze. Około godziny 16 zakończyliśmy wycieczkę i udaliśmy się w drogę powrotną. Podczas podróży w autobusie było bardzo wesoło i sympatycznie. W miejscowości Oborniki zatrzymaliśmy się jeszcze na obiadokolacje. Do Złotowa dojechaliśmy na godzinę 20.

Wycieczka do Rakoniewic - 20 listopad     


Ćwiczenie 14/2010r

W dniu 12 listopada około godziny 18 niektórzy druhowie czekali w „kafejce” lub schodzili się na zbiórkę, która miała odbyć się jak zawsze. Nagle dźwięksyreny zaalarmował ich do kolejnego zdarzenia. W remizie szybko był komplet ludzi. Po przebraniu się jeden z druhów radiowo skonsultował się z dyspozytorem. Komunikat brzmiał - zadymienie budynku gospodarczego Lotyń ul. Polna 2/2. Zdziwiliśmy się ponieważ to u naszych druhów (Pętka i Radka). Natychmiast alarmowo wyjechał zastęp GBA. Po dojeździe stwierdzono iż w obórce doszło do zapłonu, jest silne zadymienie, wewnątrz znajduje się butla z gazem. Witek który ubrał aparat podczas dojazdu, przygotowywał się już do wejścia z szybkim natarciem do środka. Wtedy z garażu, który jest obok wyszedł Hudy i oznajmił wszystkim że są to ćwiczenia, a pożar jest mały i kontrolowany. Od razu omówił on błędy które zostały uczynione przez załogę. Druhowie dla przypomnienia odpalili agregat i oświetlili teren ćwiczeń. Na tym zakończyliśmy zabawę na posesji państwa Jaskółka. Lecz to nie był koniec ćwiczeń. Po powrocie do remizy, starsi druhowie sprawili drabinę DW-10, a młodsi ćwiczyli ubieranie aparatów ODO. Najpierw zostało pokazane jak prawidłowo zmienia się butle i montuje je na stelażu, zakłada się aparat na plecy i odkręcać powietrze oraz jak zakładać maskę. Następnie wytypowano 3 roty. pierwsza - Pętko i Tobiasz, druga - Wampir Stary i Młody, trzecia - Kabet i Michał. Ubrali się oni kompletnie i musieli przejść w całym osprzęcie po Lotyniu. Gdy ci wyruszyli, zadymiony został garaż a 5 druhów schowało się jako pozoranci. Gdy roty wróciły musiały odszukać poszkodowanych i przenieś ich w bezpieczne miejsce. Po odnalezieniu wszystkich zakończyliśmy ćwiczenia, a garaż został oddymiony. Na koniec zrobiono jeszcze pamiątkowe zdjęcie.      

Ćwiczenia 14/2010    


Ślubowanie naszych druhów

Dnia 10 listopada 2010 roku w Zespole Szkół nr 6 w Szczecinku odbyła się ceremonia ślubowania klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego o specjalności ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo. W odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej 55 umundurowanych uczniów - adeptów pożarnictwa – w obecności zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli i młodzieży złożyło ślubowanie na sztandar szkoły. Wśród tej grupy było 3 naszych druhów. Paweł Jaskółka, Dawid Zacharzewski i Tobiasz Błaszkiewicz to członkowie naszej MDP, którzy zdecydowali się na naukę w tym kierunku. Paweł od 8 lat jest członkiem naszej MDP, Dawid 2 lata, a Tobiasz niespełna rok. Przedmioty typowo pożarnicze nie powinny być więc dla nich trudne. Jednak w szkole mogą zdobyć wiedzę, a w OSP doświadczenie. W uroczystości uczestniczyły m.in. Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis; Komendant Powiatowy PSP w Szczecinku mł. bryg. Adam Serafin oraz Naczelnik Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie mł. bryg. Jacek Jagodzki.

Ślubowanie naszych druhów     


Otwarcie drogi

8 listopada br. w budynku Szkoły Podstawowej w Lotyniu odbyła się uroczystość oddania nowo wyremontowanej drogi powiatowej nr 1004, która przebiega przez Lotyń. Przebudowa drogi odbywała się na długości 950m (ul. Szczecinecka od skrzyżowania z K-11 przez ul. Pocztową do zabudowań firmy Plastrol). Prace polegały na rozbiórce starych chodników i krawężników, a w ich miejsce położenie nowych większych wykonach z kostki polbrukowej, wykonanie zatoczki autobusowej, remont sieci kanalizacji deszczowej, modernizacja skrzyżowania (na wysokości posesji p. Hajduk), zainstalowanie nowych 6 lamp oświetleniowych, oznakowaniu pionowym i poziomym oraz pokrycie drogi nową wytrzymalszą nawierzchnią bitumiczną (asfalt). Łączny koszt prac to 1.183.228 zł. W tym wydarzeniu uczestniczyliśmy i my jako straż. Uroczystość tą poprowadził Włodzimierz Choroszewski, który na początku przywitał zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili m.in. Starosta powiatu złotowskiego - Mirosław Jaskólski, Burmistrz Miasta i Gminy Okonek - Romuald Duszara, Przewodniczący Radu Powiatu Złotowskiego - Andrzej Jasiłek. Po krótkim przypomnieniu historii prac jakie zastałe wykonane poproszono o przemówienie władz. Po tym wręczone zostały podziękowania i przystąpiono do drugiej części uroczystości. Wszyscy udali się na uroczyste przecięcie wstęgi, które odbyło się obok budynku gimnazjum. Po tym wszyscy przespacerowali się nowym chodnikiem. Na tym zakończono uroczystość. 

 

Otwarcie drogi    


Nowy płot wokół cmentarza

Na początku listopada można było zauważyć zmiany jakie nastąpiły wokół naszego cmentarza, a dokładnie od strony pola Pana Juliana Kałuży. Prace polegają na wycięciu drzew, niwelacji terenu, a przede wszystkim wykonanie nowego płotu. Pracami tymi kieruje Waldemar Suchanowski. W pracach przy płocie pomaga nasz druh Mateusz Jędrzejowski. Oprócz płotu wykonana została brama.

Nowy płot wokół cmętarza    


Pomoc przy kaplicy

W sobotę 30 października druhowie Konrad Kopkiewicz, Marcin Wasilewski, Łukasz Krawcewicz, Paweł Jaskółka, Michał Błaszkiewicz brali udział w prządkach terenu wokół kaplicy przed zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych. Najpierw przy pomocy drabiny D10W opartej o dach kaplicy oczyścili rynny z liści. Następnie pomogliśmy wynosić zgrabione i zamiecione liście. Na tym nasze działania zostały zakończone. 

Pomoc przy kaplicy    


Ćwiczenia 13/2010r

29 października na kolejnej zbiórce sekcji 16-18 oraz JOT odbyła się próba wydolnościowa – zmodyfikowana metoda harwardzka. Druhowie przybyli na zbiórkę Konrad Kopkiewicz, Marcin Wasilewski, Łukasz Krawcewicz, Paweł Jaskółka, Mateusz i Krzysztof Jędrzejowscy, Adam Świrski, Patryk Pietrzak, Michał i Tobiasz Błaszkiewicz, Kamil Grężlikowski, Mariusz Ciesielski, Michał Buczyński, Marek Kornaś) przygotowali prowizoryczny podest. Każdemu przez rozpoczęciem ćwiczenia zmierzono puls, następnie ćwiczący udawał się na podest i przez 5 min równym tempem wchodził i zachodził z podestu. Po wykonaniu ćwiczenia mierzony został puls w pierwszej, drugiej i trzeciej minucie po wykonaniu. I tak po kolei każdy z druhów przechodził próbę harwardzką. Na koniec podliczone zostały wyniki wszystkich uczestników. Wszyscy próbę zaliczyli

  

Ćwiczneia 13/2010    


Przegląd sprzętu silnikowego

W dniu 26 października przyjechała do naszej remizy komisja sprawdzająca ze Złotowa. Komisja bardzo szczegółowo sprawdzała jednostkę. Po podliczeniu punktów okazało się iż utrzymaliśmy 5 punktów karnych. Cały wynik dał rezultat 85 pkt na 90 możliwych. Dało to ocenę wyróżniającą.   

    


Remont w remizie

W dniach od 4 do 25 października w naszej remizie odbyło się wiele prac remontowych oraz konserwacyjnych związanych również z zbliżającym się przeglądem. Od poniedziałku do soboty druhowie po kilka godzin poświęcali swój czas by poprawić wygląd estetyczne naszej remizy. Prace przyniosły swój efekt. Odmalowane zostały ściany i sufit w garażu, przygotowane zostało pomieszczenie gdzie będzie siłowania, w pokoju zarządu (były warsztat) położona została struktura, wymalowano pasy ostrzegawcze, cały sprzęt został zakonserwowany i wyczyszczony, zamontowano stelaż na kolejne dwa aparaty w GBA oraz wiele innych rzeczy, które sprawiły że remiza jest schludniejsza.     

 

Remont w remizie    


Pogrzeb Stefana Olszewskiego

18 października odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku - Stefana Olszewskiego. Zmarł on 11-go października. Na uroczystość pogrzebową przybyliśmy i my ponieważ p. Stefan był również naszym honorowym członkiem. Przez ponad 40 lat był on sołtysem sołectwa Lotyń, członkiem wspierającym naszej OSP, a od ponad dziesięciu lat członkiem honorowym. Odznaczony był on m.in. Srebrny Krzyżem Kawalerskim, Srebrną Odznaką Honorową, Srebrną Odznaką NFOZ, Srebrnym Krzyżem Zasługi, oraz Złotym, Srebrnym, Brązowym Medalem " Za Zasługi dla Pożarnictwa". Msza święta odbyła się w kaplicy cmentarnej, którą odprawił ks. Leszek Kuśmierzak. Po niej druhowie Konrad Kopkiewicz, Łukasz Rzadkiewicz, Patryk Morgiel, Szymon Rzadkiewicz przenieśli trumnę z kaplicy do grobu. Tu odbyły się jeszcze modlitwy oraz przemówienia m.in. Burmistrza Miasta i Gminy Okonek p. Romualda Duszary. Następnie przy dźwiękach syrena oraz dzwonu, trumna została opuszczona do dołu, a następnie zasypana. W pogrzebie oprócz w/w uczestniczyli druhowie: Paweł Jaskółka, Łukasz Krawcewicz, Mieczysław Kowal, Jan Tarasewicz oraz Mateusz Jędrzejowski.

 

Pogrzeba S

tefana Olszewskiego    


Ćwiczenia 12/2010r

8 października odbyła się kolejna zbiórka sekcji 16-18 oraz JOT. W dniu dzisiejszym druhowie: Konrad Kopkiewicz, Mariusz Ciesielski, Łukasz Krawcewicz, Karolina Jażewicz, Michał Błaszkiewicz, Adam Świrski, Patryk Pietrzak, Mateusz Jędrzejowski pojechali na ćwiczenia do miejscowości Wojnówko. Tam ćwiczyli rozwinięcie bojowe na łąkach. Następnie druhowie sprawili drabinę DW-10 przy budynku gospodarczym. Na tym zakończyliśmy wizytę w w/w miejscowości. Podczas powrotu ustalono iż po przyjeździe pod remizę, załoga ma rozwinąć się bojowo. Wszystkie założenia przygotowane na dzisiejszą zbiórką zostały zrealizowane pozytywnie.


Zawody gminne w Jastrowiu

2 października na stadionie w Jastrowiu, odbyły się miedzy gminne zawody jednostek OSP z gmin Jastrowie, Okonek i Tarnówka. W sumie 8 sekcji. W naszej jednostce treningi trwały około 2 tygodni i na zawody pojechaliśmy w składzie: Mariusz Ciesielski, Łukasz Rzadkiewicz, Marcin Wasilewski, Szymon Rzadkiewicz, Patryk Morgiel, Adam Świrski, Patryk Pietrzak, Mateusz Jędrzejowski.  Po przyjeździe na boisko zapoznaliśmy się z rozmieszczeniem przeszkód, strefami zmian i torem do ćwiczenia bojowego. Przed rozpoczęciem zawodów odbyła się zbiórka dowódców sekcji z sędziami, aby ostatecznie wyjaśnić sprawy i przystąpić do zawodów. Prezes ZOP ZOSP RP w Złotowie, Andrzej Kacprzak wprowadził wszystkie sekcje na płytę boiska i zameldował gotowość do rozpoczęcia zawodów. Po uroczystym otwarciu rozeszliśmy się do samochodów, aby przygotować sprzęt do sztafety. Mięliśmy 8 numer startowy, co oznaczało tor biegu nr 2. Czas uzyskany w tej konkurencji wynosił 73,3s co dawało nam 3 miejsce. Niestety dostaliśmy 5 punktów karnych, co przyczyniło się iż spadliśmy na 5 miejsce. Bojówkę też wykonaliśmy szybko, lecz nie zauważona usterka w prądownicy (brak uszczelki) zwolniło zbicie pachołków. Czas uzyskany w tej konkurencji wynosił 58 sekund. Po podliczeniu wyników okazało się iż mamy 6 miejsca wśród 3 gmin oraz 3 miejsca w gminie Okonek. Zwycięzcami dzisiejszych zawodów, była drużyna z OSP Pniewo. Po wręczeniu pucharów i dyplomów udaliśmy się na obiad - grochówkę wojskową. Po obiedzie, na belce wyjechaliśmy z boiska i wróciliśmy do Lotynia.

 

Zawody gminne OSP     


Szkolenie w Złotowie

W dniach od 27 września do 1 października w KP PSP w Złotowie odbywało sie szkolenie kierowców i konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Z naszej jednostki na kurs jeździły cztery osoby: Mariusz Ciesielski, Waldemar Sochacki, Łukasz Rzadkiewicz oraz Wojciech Żydałowicz. Szkolenie było w wymiarze 31 godzin lekcyjnych (wykłady, ćwiczenia, egzamin). Wszyscy uczestnicy zdali pomyślnie egzamin i otrzymali świadectwo ukończenia kursu. 

 

Szkolenie w Złotowie    


Zabezpieczanie imprezy

Nasza jednostka została poproszona o zabezpieczenie imprezy na lotnisku w Wilczych laskach. Odbyła się ona w dniu 26 września, a organizatorem był klub SCS ze Szczecinka. Impreza skupiała się na pokazach driftingu oraz wyścigach aut i motorów. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu medycznym oraz w razie wypadku. Na miejsce przyjechaliśmy o godzinie 10:00, naszym GBA w składzie: Konrad Kopkiewicz, Patryk Morgiel, Paweł Jaskółka, Łukasz Krawcewicz, Radosław Tyl oraz Kamil Wąchała. W tym samym czasie Mariusz i Edyta Ciesielscy pojechali do miej. Borne Sulinowo, również zabezpieczać medycznie turniej karate. Po zakończeniu dojechali do nas. Cała impreza na lotnisku przebiegła spokojnie i nie musieliśmy interweniować w żaden sposób. Do remizy wróciliśmy o 17:00.  

 

Zabezpieczenie imprezy    


Dożynki w Ciosańcu

W dniu 18 wrześnie w miejscowości Ciosaniec odbyły się gminne dożynki. My jako straż, również pojechaliśmy na tą uroczystość. Wystawiliśmy poczet sztandarowy w składzie: Konrad Kopkiewicz, Kamil Wąchała, Łukasz Krawcewicz. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. na w której uczestniczyliśmy, a po niej odbył się przemarsz na plac gdzie odbywała się dalsza cześć zabawy. Nasi druhowie nieśli również lotyński wieniec dożynkowy. Następnie odbyły się przemówienia burmistrza miasta i gminy Okonek oraz zaproszonych gości. Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa plenerowa. My zjedliśmy posiekł i czekaliśmy na dalszy przebieg imprezy. O godzinie 17 odbyły się konkurencje sołectw w których braliśmy udział ( Konrad - bieg w worku, Radek - rzut snopkiem siana). Nasze sołectwo czyli Lotyń zajęło 4 miejsce. Następnie odbył się konkurs na najlepszy wieniec dożynkowy. Tu zajęliśmy 3 miejsce. Oprócz w/w na dożynki pojechali: Mariusz Ciesielski, Paweł Jaskółka, Radosław Tyl, Mieczysław Kowal, Krzysztof Jędrzejowski oraz Iwona i Filip Kopkiewicz. Do Lotynia wróciliśmy o godzinie 18:30.

Dożynki w Ciosańcu    

Konkurs kronik

Dnia 11 września w Zespole Szkół spożywczych w Krajence odbyło się spotkanie kronikarzy województwa wielkopolskiego. Powiat złotowski reprezentowało 5 kronikarzy. Nasz kronikarka dh Renata Żydałowicz również zaprezentowała naszą kronikę. Po ocenach przystąpiono do ogłoszenia werdyktu. Na przegląd centralny z naszego województwa zakalikowało się 8 osób, niestety nie znalazła się w tym nasza kronika. Wszyscy kronikarze otrzymali dyplomy oraz wydania książkowe. Po części oficjalnej, nastąpiło zwiedzanie autokarem miasta Krajenki i miejscowej OSP oraz muzeum w Złotowie. 

 

Konkurs kronik    


Festyn/Dożynki - Lotyń

4 września 2010r odbył się festyn dożynkowy sołectwa Lotyń. Głównym celem festynu było otwarcie kompleksu sportowo - rekreacyjnego powstałego na płycie stadionu. Uroczystego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Miasta i Gminy Okonek - Romuald Duszara, Prezes naszej OSP, a jednocześnie radny gminy Okonek - Waldemar Kopkiewicz, Sołtys - Eugenia Brodzicz oraz były sołtys - Stefan Olszewski. Następnie rozpoczęła się sprzedaż cegiełek gdzie do wygrania był rower, odkurzacz i kuchenka mikrofalowa. Ruszyła również loteria fantowa no i oczywiście mała gastronomia gdzie kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich sprzedawały pierogi, ciasto, chleb ze smalcem oraz inne artykuły spożywcze. Żydek oraz Ogi zaprezentowali sprzęt wojskowy i również sprzedawali grochówkę lub żurek. Można było też skosztować kiełbaski z grilla, którą piekli nasi druhowie. W między czasie rozegrany został mecz pomiędzy uczniami Lotyńskiego gimnazjum. Ksiądz Proboszcz Leszek Kuśmierzak, poświęcił tegoroczne plony oraz bocheny chleba. Odbyła się również licytacja tortu. Dorośli i dzieci mogli brać udział w konkurencjach sportowych i przeróżnych zawodach typu picie piwa ze słomki na czas. My jak straż zorganizowaliśmy trzy konkurencje typowo strażackie dla dzieci i dorosłych. Pierwsze polegała na przejechaniu rowerem odpowiedniego dystansu i przebiciem balon z wodą za pomocą hełmy który miał gwoździa. W drugiej, trzeba było zbić kręgle podczas rozwijania węża. A jako trzecia rzut gumowcem. Około godziny 21 wreszcie rozpoczęła się upragniona zabawa taneczna, która trwała do 2 w nocy, a przygrywał zespół muzyczny z Okonka. Organizatorami zabawy była Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Zyski będą podzielone na te trzy organizacje. Z naszej jednostki na tym festynie do zabezpieczania i innej pomoc przybyli: Mariusz Ciesielski, Marcin Wasilewski, Patryk Morgiel, Mateusz Jędrzejowski, Łukasz Rzadkiewicz, Michał Błaszkiewicz, Waldemar Sochacki, Jerzy Jakubowski, Bernard Kaleta, Paweł Jaskółka, Łukasz Krawcewicz, Kamil Wąchała, Mateusz Andruszkiewicz, Mieczysław Kowal, Jerzy Sieradzki.

Festyn/Dożynki - Lotyń    

Podziękowanie za pomoc

25 sierpnia do Lotynia przyszło podziękowanie za udzieloną pomoc dla miasta Sandomierz, podczas tegorocznej powodzi. 


Podziękowanie

 

Odpust

15 sierpnia, jak co roku w naszej parafii odbył się odpust. Na ta uroczystość przybyliśmy i my. Msza rozpoczęła się o 15:00, podczas niej staliśmy przy ławkach. Po mszy wzięliśmy udział w procesji dokoła kościoła. Nasze druhny niosły obraz, Konrad Kopkiewicz i Jan Tarasewicz prowadzili księdza, a reszta druhów szła w procesji. Całą uroczystość uświetniał jeszcze nasz poczet sztandarowy, w składzie Michał Błaszkiewicz, Łukasz Krawcewicz, Paweł Jaskółka. O godzinie 16:30 wróciliśmy do domów. 


Odpust - 15.08.2010r    
 

Spotkanie MDP

Od 2 do 8 sierpnia odbyło się polsko-niemieckie spotkanie młodzieży.


Spotkanie MDP    
 

Ćwiczenia OSP 11/2010r

30 lipca druhowie z OSP Lotyń spotkali się na kolejnych ćwiczeniach związanych z aparatami ODO. Druhowie przybyli na zbiórkę ćwiczyli ubieranie aparatu w samochodzie, wymienianie butli oraz praktykowali ewakuacje osób poszkodowanych z zadymianego budynku. Roty wchodziły do pomieszczeń i ich zadaniem było odnalezienie pozorantów. Zbiórka trwała 2 godziny i podobała się wszystkim. Wszystkie błędy i pomyłki zostały wyjaśnione by,nie przydarzały się podczas prawdziwych akcji ratowniczych.  


Ćwiczenia OSP 11/2010 - 30 lipca 2010    Ćwiczenia OSP 10/2010r

Na dzisiejszej zbiórce tj. (23.lipca) druhowie szkoli swoje umiejętności związane głownie z pracą w aparatach ODO. Z racji iż zakupiliśmy zadymiarkę ćwiczenia były ciekawsze, oraz bardziej przypominały prawdziwy pożar. Druhowie przybyli na zbiórkę przebrali się w nomexy i przystąpili do ćwiczeń. Sytuacje były różne lecz w każdej trzeba było zbudować linie gaśniczą, wprowadzić kompletnie ubraną rotę do budynku oraz najważniejsze wyprowadzić pozorowanych poszkodowanych. To założenie ćwiczyliśmy kilka razy. Na konie omówione zostały błędy, pomieszczenia oddymione i rozeszliśmy się do domów. Po dzisiejszej zbiórce każdy już powinien prawidłowo ubrać aparat, uruchomić sygnalizator oraz bezpiecznie poruszać się po zadymionym budynku.  


Ćwiczenia OSP 10/2010 - 23 lipca 2010    XXIII Półmaraton Lipcowy

18 lipca jak co roku pomagaliśmy w organizacji półmaratonu. Do Okonka pojechali: Robert Chwieduk; Anna, Edyta Ciesielscy; Jerzy Jakubowski; Bernard i Dawid Kaleta; Konrad, Iwona, Filip Kopkiewicz; Mieczysław Kowal, Łukasz Krawcewicz, Paweł Jaskółka, Waldemar Sochacki, Łukasz Rzadkiewicz, Jadzia Burzyńska, Marcin Wasilewski, Kamil Wąchała, Marek Kornaś, RadosławTyl. Na trasie biegu nasze druhny i druhowie podawali wodę dla uczestników półmaratonu. Po zakończeniu biegu wróciliśmy na stadion, gdzie zjedliśmy mały posiłek, a następnie wróciliśmy do remizy.

Półmaraton lipcowy - 18 lipca 2010rWesele Małgorzaty i Marcina

17 lipca nasz druh Marcin Stefański zawarł związek małżeński z Małgorzatą Sugak. Na dwa auta udaliśmy się do Szczecinka, ponieważ tam odbywała się cała uroczystość. Po dojeździe, ustawiliśmy się pod domem pani młodej. Nadmuchane zostały baloniki i poprzyczepiane do samochodów. O 16:40 wyruszyliśmy w stronę kościoła, by towarzyszyć Młodym w tej drodze cała jazda odbywała się alarmowo (na sygnałach). Podczas mszy druhowie stali przy ławkach w kościele. Po nabożeństwie zrobiliśmy szpaler, para młoda przeszła i Waldemar Sochacki w asyście Joanny i Jadzi złożył Nowożeńcom życzenia oraz wręczył prezent. Po gratulacjach i życzeniach od wszystkich gości, udaliśmy się w stronę domu weselnego. Droga przebiegała przez całe miasto, lecz teraz jechaliśmy już bez sygnałów. O godzinie 19 wróciliśmy do Lotynia.

Wesele Małgorzaty i Marcina - 17 lipca 2010r    Filmik OSP LotyńKontrola gotowości bojowej

30 czerwca funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP ze Złotowa dokonali sprawdzenia gotowości bojowej w naszej jednostce. Około 11:40 zawyła syrena. Na jej dźwięk w remizie zjawili się: Julo, Popay, Błażej, Waldi, Reniek, Witek. Inspekcję przeprowadzali: mł. asp. Kazimierz Wiebskowski i mł. bryg. Sławomir Rogut. W ramach kontroli druhowie musieli podać prąd wody z drabiny D-10W, uruchomić cały sprzęt mechaniczny będący na wyposażeniu jednostki oraz odpowiadali na pytania kontrolujących. Sprawdzone zostały także karty drogowe, karty sprzętu a także uprawnienia kierowców i aktualne badania wraz z wyszkoleniem.

Kontrola gotowości bojowej - 30 czerwca 2010r130-lecie OSP Jastrowie

Dnia 26 czerwca o godzinie 16 w amfiteatrze w Jastrowiu odbyła się uroczystość 130-lecia jednostki OSP Jastrowie. Na tą uroczystość z naszej jednostki pojechała delegacja w składzie: Konrad, Iwona, Filip Kopkiewiczowie, Radosław Tyl, Marcin Wasilewski, Łukasz Krawcewicz, Kamil Wąchała oraz Prezes - Waldemar Kopkiewicz. Uroczystość rozpoczęto przywitaniem wszystkich gości oraz wręczeniem nowego sztandaru dla jednostki. Następnie przystąpiono do wręczenia odznaczeń i wyróżnień Starosty Złotowskiego. Nasza jednostka otrzymała wyróżnienie za najlepsza jednostkę OSP na terenie powiatu w roku 2009. A nasz naczelnik Konrad otrzymała osobistą nagrodę za najlepszego strażaka 2009 roku. Po części oficjalnej można było skosztować grochówki, a całej zabawie przygrywała orkiestra dęta z OSP Krajenka. Do Lotynia wróciliśmy o godzinie 20.   

130-lecie OSP JastrowieĆwiczenia OSP 9/2010r

23 czerwca kolejne nasze ćwiczenia przeprowadziliśmy z druhami z OSP Borne Sulinowo. Druhowie z Bornego przyjechali do nas o godz. 18:00, przywitaliśmy ich mile i przystąpiliśmy do ćwiczeń. Druhowie ćwiczyli standardowe rozwinięcia, na placu za remizą. Załoga auta musiała zbudować linię główną, podać dwa prądy wody na symulowany pożar oraz zasilić auto. Po wykonaniu tego założenia omówione zostały błędne. Kolejne zadanie wymagała większej ilości ludzi. Zgłoszenie brzmiało pożar budynku mieszkalnego na ul. Szczecineckiej (biały dom z zielonym dachem). Załoga auta GLAM udała się pod zbiornik p-poż, rozwinęła linie z pod zbiornika do pożaru i tankowała GBA. Załoga GBA podała trzy prądy wody. Po zwinięciu sprzętu druhowie z Bornego  popracowali jeszcze w aparatach ODO. Na tym zakończyliśmy nasze ćwiczenia, a wspólną zbiórkę zakończyliśmy grillem.  


Ćwiczenia OSP 9/2010 - 27 czerwca2010    Kurs szeregowych OSP

Od 7 do 18 czerwca, druhowie: Sochacki Waldemar, Rzadkiewicz Łukasz, Wasilewski Marcin, Morgiel Patryk, Jędrzejowski Mateusz, Błaszkiewicz Michał i Rzadkiewicz Szymon uczestniczyli w szkoleniu podstawowym dla strażaków ratowników OSP. Szkolenie realizowane jest jedno etapowo w KP PSP w Złotowie. Przed rozpoczęciem kursu odbyło się 44 godzin lekcji teoretycznej w naszej remizie. Warunkiem przystąpienia do kursu było pozytywne zaliczenie testu pisemnego, który każdy z naszył druhów napisał bardzo dobrze. Dnia 18 czerwca odbył sie egzamin końcowy - praktyczny. Wszyscy uczestnicy szkolenia zdali pozytywnie kurs, po którym otrzymali zaświadczenia.  


Kurs szeregowych - 7-18 czerwca 2010    Ćwiczenia OSP 8/2010r

Kolejne ćwiczenia JOT odbyły się nietypowo w środę tj.(16.06). Przybyli druhowie: Konrad Kopkiewicz, Mariusz Ciesielski, Marcin Wasilewski, Waldemar Sochacki, Łukasz Rzadkiewicz, Mateusz Jędrzejowski, Marrek Kornaś, Łukasz Krawcewicz przebrali się w nomexy i wyruszyli na ulice Szczecinecką w Lotyniu. Tu nasz dh Andrzej Trzepałka poprosił nas abyśmy ścieli dwa drzewa które rosną na jego posesji. Najpierw Mariusz wyciął klina w drzewie, a następnie przy asekuracji liny zostały one powalone. Gdy drzewa leżały już na ziemi każdy mógł pociąć i je na mniejsze kawałki. Z racji iż 18 czerwca druhowie mają egzamin z kursu szeregowych przypomnieli sobie sobie wszystkie zasady bezpieczeństwa podczas działań z pilarką spalinową oraz potrenowali samo cięcie. Po zakończeniu działań na ul. Szczecineckiej podjechaliśmy pod posesję kolejnego naszego druha Pawła Jaskółki. Tu trzeba było wypompować wodę. Ćwiczenia zakończyliśmy o 19:30.


Ćwiczenia OSP 8/2010 - 17 czerwca2010    Szkolenie w Podgajach

W dniach 16-17 czerwca nasi druhowie prowadzili ćwiczenia dla klasy I LO o profilu strażackim z Krajenki.  Ćwiczenia odbywały się na stanicy w Podgajach iż tam w/w klasa miała biwak. W środę (16.06) uczniowie zapoznawali się ze sprzętem który jest na naszym GBA, uczyli się rozwijać i zwijać węże oraz łączyli końcówki. Dnia następnego w czwartek (17.06) już było trochę ciężej. Uczestnicy ćwiczeń przebrali się w nomexy które przywieźliśmy ze sobą i podzielili się na grupy 6 osobowe (załoga auta). Każda grupa dostawała inne założenie, lecz wszystkie miały na celu rozwinięcie i podanie wody. Rozwinięcie było standardowe, linia główna zakończona rozdzielaczem oraz dwie linie gaśnicze. O przeprowadzenie zajęć zostaliśmy poproszeni przez dyrektora tej że szkoły.


Szkolenie w Podgajach    

 

OSP Lotyń dla powodzian

W wyniku wielkiej powodzi która nawiedziła nasz kraj w maju i czerwcu, wiele ludzi poniosło znaczne straty materialne. Firma kurierska DPD ze Szczecinka której pracownikiem jest nasz dh Radosław Tyl, zorganizowała zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla ludzi których ta tragedia dotknęła najbardziej. 14 czerwca i my jako straż przekazaliśmy 10 zgrzewek wody pitnej w geście solidarności. Nie jest to nic takiego ale dla ludzi którzy stracili wszystko podczas "wielkiej  wody" jest to bardzo istotna rzecz.


OSP Lotyń dla powodzian     

 

Dzień dziecka w straży

Dnia 8 czerwca dla dzieci z przedszkola została zorganizowana impreza z okazji Dnia Dziecka.  Za remizą rozstawione zostały ławeczki, rozpalony został grill i przygotowana została konkurencje. Witek rozpalił grill, Roman i Rzadki Ł przygotowywali konkurencje. Dzieci przyszły do remizy i 9:00 wraz z opiekunką Anetą Świercz oraz rodzicami. Po przywitaniu się rozpoczęliśmy zabawę. Dzieci ścigały się w biegu w workach oraz rywalizowały w innych konkurencjach. W trakcie trwania zabaw była przerwa na posiłek a po nim dokończenie rozpoczętych wcześniej zajęć. Cała impreza bardzo podobała się przedszkolakom, a skończyła się o trzynastej.


Dzień dziecka dla przedszkolaków    

 

Wesele Izy i Krystiana

6 czerwca jedna z naszych byłych druhen Izabela Molenda zawarła związek małżeński z Krystianem Bałatowicz. Około godziny 17:00 druhowie w mundurach przybyli do remizy aby uczestniczyć w tej uroczystości. W asyście naszych wozów bojowych, po błogosławieństwie z pod domu pani młodej alarmowo jechaliśmy do kościoła na Mszę Św.  Podczas mszy druhowie stali przy ławkach. Po mszy został wykonany szpaler i prezes Waldemar w asyście Joanny i Edyty złożył nowożeńcom życzenia. A wszyscy odśpiewali wcześniej przygotowany fragment życzeń. Po gratulacjach i życzeniach od wszystkich gości, udaliśmy się alarmowo w stronę cmentarza, a następnie do domu weselnego. Na koniec zajechaliśmy jeszcze do kościoła by ściągnąć wiszącą donice z kwiatami. Tu wykazała się Edyta, która z małymi drgawkami weszła na drabinę i wykonała zadanie. O godz. 20 wróciliśmy do remizy. 
 

Wesele Izy i Krystiana -  05 czerwca 2010r.     Filmik OSP Lotyń


Boże Ciało

Święto Ciała i Krwi Pańskiej w tym roku odbyła się 3 czerwca. Uroczystość ta rozpoczęła się mszą w kościele o godzinie 12:30. Po niej procesja przeszła ulicami Lotynia: Szczecinecką przez skrzyżowanie z K11, następnie na ul. Wiśniową.Tu przy posesji państwa Sochackich, mieszkańcy z tej ulicy wykonali pierwszy ołtarz. Następnie szliśmy ulicą Słoneczną. Przy domu pana Kałuży, był drugi ołtarz, wykonany przez mieszkańców z tejże ulicy. Stąd wzdłuż parku przeszliśmy na ulicę Pocztową. I tu mieszkańcy przy parku wykonali ołtarz. Procesja kończyła się przy czwartym ołtarzu - strażackim- przy kościele. Do kościoła przyszliśmy w szyku dwójkowym i od razu ustawiliśmy się przy ławkach. Po mszy przygotowaliśmy do rozpoczęcia procesji. MDP w trakcje przemarszu niosła obraz, a na czas przejścia przez drogę krajową nr 11 ruch został na niej wstrzymany. Po uroczystości wróciliśmy do remizy, gdzie rozdane zostały lody dla członków MDP a dla druhów czynnych po piwku. Na zakończenie wykonane zostały jeszcze pamiątkowe zdjęcia.
 


Boże Ciało - 03 czerwca 2010    


Ćwiczenia OSP 7/2010r

W dniu 28 maja odbyły się kolejne ćwiczenia członków JOT. W tym dniu przybyli druhowie rozwiązywali testy pisemne, które potem sprawdzili. Temat zbiórki był tak, ponieważ od 7 czerwca ośmiu druhów z naszej jednostki będzie jeździć do Złotowa na kurs szeregowych. Kolejna taka zbiórka odbyła się również tydzień później 4 czerwca. Testy przygotował dla druhów Konrad Kopkiewicz.


Ćwiczenia OSP 7/2010 - 28 maj 2010    


Marcin na ogólnopolskim

W dniach 28-30 maja 2010r w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbył się finał XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wśród 96 uczestników znalazł się nasz  dh Marcin Wasilewski. Niestety nie zajął on wysoko punktowanego miejsc. Znalazł się w drugiej dziesiątce. Nie był to bardzo udany występ, lecz bardzo ciszymy sie z faktu że Marcin doszedł do części finałowej. Laureaci oraz uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Niestety w przyszłym roku będzie on już za stary by móc uczestniczyć w takim turnieju. Warto wspomnieć iż Marcin stara się o przyjęcie do szkoły aspirantów PSP w Poznaniu.   


Zaopatrzenie wodne

Pod koniec maja w Lotyniu zostały wymienione trzy stare hydranty na nowe. Jeden z nich zastąpił "wysłużony" już hydrant koło remizy. Wymiana była konieczna ponieważ stary, zardzewiały nie dawał już takiego ciśnienia i wylewała się z niego woda przez dziury. Teraz tankowanie auta lub podawanie wody będzie szybsze i bez utraty zbędnej wody. Wymianą zajął się p. Stanisław Niedźwiecki.


Wymiana hydrantów w Lotyniu    


145-lecie OSP Święta

22 maja w miejscowości Święta odbyła się uroczystość 145-lecia jednostki oraz wręczenie 4 sztandarów dla OSP z gminy Złotów. Na tą imprezę pojechali: Konrad Kopkiewicz, Mariusz Ciesielski, Radosław Tyl, Paweł Jaskółka, Anna Ciesielska, Paulina Tyl oraz poczet sztandarowy: Wasilewski Marcin, Krawcewicz Łukasz, Wąchała Kamil. O godz. 13:30 przy szkole w Świętej odbyła się zbiórka wszystkich delegacji oraz pocztów sztandarowych. Z pod szkoły odbył się uroczysty przemarsz, przy akompaniamencie orkiestry dętej OSP Krajenka, na miejsce uroczystości tj. plac przy budynku Domu Strażaka w Świętej. Tu odbyła się cześć oficjalna. Wręczone zostały sztandary, odznaczenia oraz były przemówienia zaproszonych gości. Po tym wszyscy zostali zaproszeni na część artystyczno - pokazową oraz festyn. Na świetlicy w remizie był poczęstunek dla wszystkich przybyłych delegacji i gości zaproszonych. Tu należą się duże słowa pochwały dla organizatorów. Bardzo dobry pomysł. Nie było podziału na lepszych i gorszych. W końcu to święto strażaków a nie gości zaproszonych. W trakcie posiłku (około 16:50) druhowie otrzymali sms-y z informacją iż w Lotyniu wyje syrena.Po telefonie od Roberta Chwieduka że w Podgajach jest powódź i każda para rąk jest potrzebna do pomocy, Konrad telefonicznie skontaktował się z CPR i poinformował dyspozytora iż sprzęt oraz ludzie są do dysozycji i jak będzie potrzeba możemy jechać. Nie minęło 15 minut i otrzymaliśmy polecenie wyjazdu do Podgaj. Alarmowo wraz z członkiem Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie – Andrzejem Kacprzakiem wyruszyliśmy do miejsca akcji.

 

145-lecie OSP Święta - 22 maj 2010    


Dzień strażaka - Borne Sulinowo

W dniu 21 maja druhowie: Waldemar Kopkiewicz, Mariusz Ciesielski, Szymon Rzadkiewicz, Marek Kornaś, Łukasz Krawcewicz, Kamil Wąchała, Paweł Jaskółka pojechali mercedesem na uroczystości gminne Dnia Strażaka w Bornem Sulinowie. Poczet sztandarowy tworzyli: Mariusz, Łukasz i Kamil. Po dojeździe wszystkich gości prezes OSP Borne Sulinowo zaprosiła wszystkich na plac, przy którym odbywała sie impreza. Tu odegrany został hymn narodowy oraz związku OSP RP. Następnie przemówili zaproszeni goście. Po części oficjalnej odbyła się ta luźniejsza: poczęstunek, zapoznanie się ze sprzętem przybyłych jednostek, towarzyskie rozmowy. My swój udział zakończyliśmy około 20 i wyruszyliśmy do Lotynia.


Dzień strażaka Borne Sulinowo - 21 maj 2010    


Ćwiczenia OSP 6/2010r
14 maja przeprowadzone zostały kolejne ćwiczenia. Tego dnia przed zbiórką druhowie prowadzili jeszcze prace porządkowe za remizą. Skoszona została trawa i pocięte drzewo zostało przewiezie do remizy. O godzinie 18:00 wszyscy przybyli druhowie (Hudy, Julo, Roman, Rzadki Ł, Witek, Andruszka, Krawiec, Burski, Kebet, Wampir) wyjechali dwoma autami do miejscowości Skoki. Tu na miejscowym stawku przeprowadziliśmy rozgrywki w piłkę wodno- prądową. Były dwie drużyny po 4 osoby a mecz trwał 2x5min. Celem gry było odpowiednie operowanie prądami wody, podawanymi przez motopompę w taki sposób, aby skierować piłkę do "bramki" przeciwnika. Po zakończeniu meczu przez nas swoje siły pokazał młodzież z tej że miejscowości, dla której była to duża atrakcja. Starsi i młodsi mieszkańcy mogli również polać wodą nie koniecznie celując w piłkę. Całą zabawę zakończyliśmy o godzinie 20. Po zwinięciu sprzętu wróciliśmy do remizy. Takie ćwiczenia podobała się wszystkim i na pewno w przyszłości zostaną powtórzone.

Ćwiczenia OSP 6/2010 - 14 maj 2010     Filmik OSP Lotyń


Wizyta przedszkolaków w straży
W dniu 7 maja jak co roku do naszej strażnicy przybyła grupa przedszkolaków wraz z nauczycielką - Anetą Świercz. Po dotarciu dzieci przywitali Konrad Kopkiewicz, Łukasz Rzadkiewicz, Marcin Wasilewski i Paweł Jaskółka. Każde dziecko otrzymało hełm oraz pas. Po tym Konrad wyjaśnił dzieciom co to jest straż pożarna i w jaki sposób mają się zachować podczas jakiegoś zdarzenia. Następnie Marcin omówił i pokazał ubranie osobiste strażaka, a po nim Łukasz ubrał się w aparat ODO. Z kolei Konrad powiedział co to jest i jakie ma zastosowanie. W następnej kolejności przyszedł czas na pomoc przedmedyczną. Tu jeden z przedszkolaków był pozorantem, a nasi druhowie pomału i z wytłumaczeniem wszystkiego opatrywali go. Po tym przyszedł czas na przerwę. Dzieci zjadły zupę która została przywieziona ze szkoły. Po posiłku przedszkolaki oglądały pokazy. Przygotowany wcześniej element pocięty został przy pomocy narzędzi hydraulicznych, Marcin pokazał jak tnie się pilarką spalinowa, a Łukasz zademonstrował użycie przecinarki. Na koniec przyszedł czas polanie wodą. W tym celu przygotowany został bus - do umycia. Najpierw wytworzona została piana średnia która została podana na busa. A następnie została spłukana wodą. To już uczyniły dzieci. Każde przez chwilę mogło polać wodą z szybkiego natarcia lub węża w-25. Na tym zakończyła się wizyta przedszkolaków które na sygnale przez całą wieś zostały odwiezione do szkoły.

Przedszkole w straży - 7 maj 2010    


Ćwiczenia OSP 5/2010r
Dnia 23 kwietnia członkowie MDP 12-16, 16-18 oraz ratownicy JOT uczestniczyli w ćwiczeniach. Całe ćwiczenia rozgrywały się na nieużywanej budowie przy blokach na ul. Słonecznej w Lotyniu. Po dojeździe na miejsce Hudy wyjaśnij zastosowanie i wytwarzanie pian, bo to był dzisiejszy temat zabawy. Po tym została wytworzona piana średnia i ciężka by pokazać czym się różnią. Następnie wszyscy zostali podzieleni na trzy zespoły które po kolei musiały wykonać zadanie. W każdej grupie było dwóch starszych i czterech członków MDP. Julo i Roman podpalili oponę wewnątrz budowy którą ugasiła pierwsza grupa a kolejne dwie ćwiczyły już bez pożaru. W ćwiczeniach chodziło bardziej o wykonanie niż o czas, a wszystkie błędy zostały wyjaśnione. Po zwinięciu sprzętu zaśpiewaliśmy sto lat Eli Popowicz, Szymonowi Sator i Paulinie Szewczyk którzy obchodzili tego dnia urodziny. Otrzymali oni od naczelnika mały upominek. O godz. 20 ćwiczenia zostały zakończone i wróciliśmy do remizy.

Ćwiczenia 5/2010r -23 kwietnia    


Marcin najlepszy
10 kwietnia br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryficach odbyły się Wojewódzkie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. W turnieju uczestniczył nasz druh Marcin Wasilewski. Po części pisemnej i odpowiedziach ustnych Marcin uzyskał I miejsce. Będzie mógł zaprezentować swoją wiedze na szczeblu ogólnopolskim w Częstochowie.

OTWP Eliminacje Wojewódzkie - Gryfice10 kwietnia 2010    

Porządki przed remizą
Przez dwa dni prowadzone zostały prace przed remizą. W czwartek 8 kwietnia został wycięty płoty. Dzień później czyli w piątek przystąpiliśmy do kolejnych prac modernizujących wjazd przed remizą. Sąsiad "Jerzyk" koparką wyrwał krawężniki a następnie przystąpił do wyrównania terenu. Ziemię ładował na przyczepę, a ciągnikiem wywoził ją Jerzy Grzyb. Jedna przyczepa ziemi została wysypana pod kościołem by wyrównać pozostałe doły po drzewkach. Zaś kolejne dwie przyczepy zostały wysypane na plac za remizą ponieważ tam też będziemy robić tor do zawodów. Po wywiezieniu ziemi wycięte zostały trzy choinki, cały teren został jeszcze wyrównany i zagrabiony oraz przycięte zostały gałęzie kasztanu. Prace trwały ok. 5 godziny i uczestniczyli w nich: Konrad Kopkiewicz, Mariusz Ciesielski, Łukasz Rzadkiewicz, Marcin Wasilewski, Patryk Morgiel, Paweł Jaskółka, Mateusz Jędrzejowski, Łukasz Krawcewicz, Kamil Wąchała, Karolina Jażewicz, Marek Kornaś. Prace miały na celu powiększenie placu i wyjazdu przed remizą.

Prace przed remizą - 8 i 9 kwietnia 2010    

Wielkanoc 2010
W dniach 2,3 i 4 kwietnia druhny i druhowie z naszej jednostki brali czyny udział w adoracji przy Grobie Pańskim. Adorację rozpoczęliśmy w Wielki Piątek po nabożeństwie około godziny 19:30. Tego dnia nasz udział zakończył się o 21:00. Następnego dnia warty zaczęły się od godziny 9:00. Było 7 zmian po 4 osoby. W każdej 2 w mundurach i 2 w dresach.  Przed godziną 18 Radek z Burskim rozpalili przed kościołem ogień, który został poświęcony i ksiądz Leszek zapalił od niego nowy paschał. Po tym wszystkim rozpoczęło się msza, podczas której "mundurowi" stali w kościele przy ławkach. Od 20 warty były ponownie pełnione. Dziś do godziny 22.  Niedzielny poranek rozpoczął Szymon Sator, który włączył syrenę. Na pierwszą tego dnia wartę udało się 6 członków MDP. Następnie około 5:55 do kościoła poszli: Łukasz Rzadkiewicz, Mateusz Jędrzejowski, Mateusz Andruszkiewicz i Marcin Wasilewski. W hełmach, pasach, wysokich butach i z halabardami w ręce pilnowali grobu. Po słowach pieśni "Wesoły nam dzień dziś nastał cała czwórka upadła na podłogę. Rozpoczęła się procesja ulicami naszej wsi. Procesję z krzyżem w dłoniach prowadził dh Jerzy Jakubowski. Poczet sztandarowy stanowili druhowie: Łukasz Krawcewicz, Konrad Kopkiewicz oraz Kamil Wąchała. Dh Mariusz Ciesielski w asyście niósł figurkę zmartwychwstałego Chrystusa. Prezes Waldemar z przewodniczącym komisji rewizyjnej - Janem prowadzili księdza. Po powrocie do kościoła odbyła się uroczysta msza na której MDP siedziało pod chórem a "mundurowi"  stali przy ławkach. Po powrocie z kościoła "młodzi" otrzymali czekoladę i wszyscy zjedli jajeczko.

Wielkanoc 2010     Filmik OSP Lotyń

Pożar w szkole
W dniu 31 marca na terenie szkoły podstawowej doszło do pożaru w pomieszczeniu gospodarczym. O godz. 9:12 zaczęła wyć syrena. Do remizy przybiegli: Hudy, Rzadki, Witek, Sołtys, Ogi. Po dojeździe na miejsce działań rota: Witek i Rzadki weszła do zadymionej części budynku w aparatach powietrznych. Po przeszukaniu pomieszczeń, w których nikogo nie było, wyszli na zewnątrz. Był to alarm przeciw-pożarowy dla uczniów i pracowników. Po zwinięciu sprzętu dyrektor Cezary Osojca wyjaśnił wszystkim w jakim celu zorganizowano alarm a po nim Hudy wyjaśnił zasady przeprowadzania ewakuacji. Okazało się bowiem iż jednej z klas dym odciął drogę ewakuacji. Następnie Marcin omówił zastosowanie gaśnic i kilku uczniów mogło ugasić pozorowany pożar. Na koniec Rzadki podał pianę średnią, by pokazać jak wygląda i jaka jest różnica między proszkiem gaśniczym.  

Pożar w szkole

OTWP - Borne Sulinowo
24 marca w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie przeprowadzone zostały eliminacje powiatowe OTWP. Druhowie z naszej jednostki: Marcin Wasilewski, Łukasz Krawcewicz i Kamil Wąchała, uczący się w szkołach średnich na terenie powiatu szczecineckiego reprezentowali swoje szkoły. Do części ustnej zakalikował się Marcin i Łukasz. Po odpowiedziach ustnych Marcin zajął drugie miejsce z ilością 9/9pkt. Będzie on 10 kwietnia reprezentował powiat szczecinecki i Zespół Szkół nr 3 w Szczecinku na eliminacjach wojewódzkich w Gryficach. 
 

Pomoc przy kaplicy
Dnia 24 marca poproszeni zostaliśmy o oczyszczenie rynien przy kaplicy. Druhowie: Mariusz Ciesielski, Radosław Tyl, Łukasz Krawcewicz i Paweł Jaskółka pojechali mercedesem na cmentarz i przy użyciu drabiny nasadkowej oraz własnych rąk opróżnili rynny z liści. Teraz woda będzie mogła spokojnie spływać. Działania trwały 30min.
 
Pomoc przy kaplicy

OTWP - eliminacje powiatowe
20 marca w Zespole Szkół w Świętej odbyły się powiatowe eliminacje do turnieju wiedzy pożarniczej. Gminę Okonek reprezentowali w tym roku:

Po dojechaniu na miejsce, uczestnicy podpisali się na listę, otrzymali słodki upominek i czekaliśmy na przybycie reszty uczestników. Około 10:00 dh Andrzej Kacprzak rozpoczął uroczyście tegoroczny turniej. Po tym uczestniczy przystąpili do części pisemnej która trwała 45min. Po zakończeniu była przerwa na obiad. Po posileniu się zostały ogłoszone wyniki okazało sie iż do części ustnej przeszli z naszej jednostki: Ela, Magda i Marcin. Jako pierwsza odpowiadała Magda która otrzymała 4/10pkt zajmując 4 miejsce, następnie była Ela która zagięła się na prostym pytaniu i otrzymała 9/10pkt dało jej to 2 miejsce. Po odpowiedziach grupy gimnazjalnej do której Krzysiek niestety się nie dostał przyszedł czas na grupę ponad gimnazjalną w której był Marcin. Witek przyzwyczaił nas juz do tego że lubi wygrywać i tak było również w tym roku otrzymał 10/10pkt i to on będzie reprezentował powiat na szczeblu województwa 17 kwietnia w Żarkowie. Po rozdaniu nagród  wróciliśmy do Lotynia.


OTWP - eliminacje powiatowe

Nasz naczelnik wyróżniony
Dnia 13 marca w Złotowie odbył się IX Finał Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego. W śród 41 osób zgłoszonych znalazł się nasz naczelnik Konrad Kopkiewicz. Został on nominowany do nagrody w kategorii Ochrona zdrowia, opieka i bezpieczeństwo publiczne. Znalazł się w pierwszej trójce.

Nasz naczelnik wyróżniony

Ćwiczenia OSP 4/2010r
W dniu dzisiejszym  (12 marca) na kolejnych ćwiczeniach pojechaliśmy pobawić się do miejscowości Glinki Mokre. Przed wyjazdem Hudy wyjaśnił bardzo proste założenie. Podać dwa prądy wody, zasilić auto wodą z rzeczki oraz oświetlić teren działań. Druhowie podzielili się na dwa auta. Pierwszy wyjazdowy GBA kierowca- Hudy, dowódca- Julo, Rota- Witek, Benek i Wampir. Drugie auto GLAM kierowca- Radek, Dowódca- Rzadki, Rota- Krawiec i Kabet. Po dojeździe do miejsca załoga pierwszego auta przystąpiła do rozwinięcia i podania pierwszego a następnie drugiego prądu wody. Załoga drugiego auta miała oświetlić teren i zasilić szybko auto wodą z rzeczki by nie zabrakło jej w samochodzie. Niestety nie u dało im się tego wykonać w miarę szybko. Po zakończeniu i zwinięciu druhowie zamienili sie na auta i kawałek dalej identyczne założenie tylko zasilanie auta z hydrantu. Tu wszystko wyszło w miarę szybko. Po zakończeniu i zwinięciu się zostały omówione błędy i wróciliśmy do wsi. Tu sprzęt został podmieniony i rozeszliśmy sie do domów.

Cwiczenia 4/2010

Ćwiczenia OSP 3/2010r
26 lutego odbyły się kolejne ćwiczenia OSP. Dziś druhowie przybyli liczniej niż dwa tygodnie temu zajęcia prowadził Julo a ćwiczyli: Roman, Żydek, Ogi, Witek, Radek, Wampir, Rzadki Ł, Krawiec, Burski, Bolek. Na samym początku trzeba było przepompować wodę ze studzienki u Rafała z której się przelewała woda i zalewała podwórze do drugiej tym zajęli się : Radek, Rzadki, Wampir. Burski i Bolek. Rozstawili szlamówkę oraz agregat i przystąpili do wypompowania. W tym czasie Roman przypominał kierowcom Żydkowi i Ogiemu obsługę pododdziałów magirusa oraz obsługę autopompy i innych sprzętów silnikowych. Witek z Krawcem przygotowali garaż do ćwiczeń praktycznych pożaru budynku. Po przepompowaniu wody u Rafała przystąpiliśmy do ćwiczeń w garażu. Założenie brzmiało: strefa całkowitego zadymienia (maski zaklejone), odszukać butlę. Po kolei każda rota musiała wejść do pomieszczenia i poruszać się do póki nie znajdą butli. Po tym gdy każdy wykonał ćwiczenie, sprzątnięty został garaż i sprzęt. Nie był to jeszcze koniec ćwiczeń. Druhowie przebrali się i został puszczony film przedstawiający działanie na miejscu wypadku i postępowania z tym związane. 

Cwiczenia 3/2010

Ćwiczenia OSP 2/2010r
Dnia dzisiejszego tz. 12-tego lutego zostały przeprowadzone drugie ćwiczenia w tym roku. O godzinie 18 zostały wysłane sms-y o treści wypadek by sprawdzić czy na alarm cichy druhowie zareagują tak samo jak na syrenę. Niestety było nas tylko 5: Hudy, Witek, Radek, Wampir, Krawiec. Na poprzedniej zbiórce 22 stycznia druhowie ćwiczyli  zakładanie aparatu i maski ODO. Dziś kontynuowaliśmy to lecz założenie był następujące: wejść do pomieszczenia z zaklejonym folia maskami co miało inscenizować duże zadymienie oraz musieli odnaleźć butlę. Jako pierwsi do ćwiczenia przystąpili Witek i Krawiec. Niestety nie udało im się odnaleźć przedmiotu. Jako drudzy do takiego samego założenia przystąpili Radek i Wampir im udało się odszukać butlę. W garażu Hudy inscenizował również spadające przedmioty oraz inne tego tupu zagrażani czekające na strażaków działających we wewnątrz budynku. Na tym zakończyliśmy dzisiejsze ćwiczenia i rozeszliśmy się do domów.

Cwiczenia 2/2010

Odśnieżanie dachu
Intensywnie padający śnieg powoduje, że zalega on na dachach mieszkań. Tak było w przypadku dachów budynków zespołu szkół w Lotyniu. Na prośbę dyrekcji szkół i za zgodą burmistrza 3 lutego po zajęciach szkolnych w składzie: Hudy, Julo, Roman, Witek, Radek, Mosiu, Pętko, Krawiec, Benek, Rzadki Ł odśnieżyliśmy dachy. Podzieliliśmy się na dwa zespoły. Jedni odśnieżali płaski dach sali gimnastycznej drudzy stromy  gimnazjum tu Witek i Rzadki Ł ubrali szelki i zostali zabezpieczeni liną przywiązana do komina. Po godzinie wszyscy weszliśmy na dach szkoły podstawowej tam na 9 łopat zrzuciliśmy śnieg na dół przez ok. 1,5 godziny. Odśnieżanie zakończyliśmy przed 18. Po zapakowaniu sprzętu wróciliśmy do remizy tam jeszcze rozłożyliśmy ciuchy i sprzęt do suszenia.   

Zebranie sprawozdawcze

Zebranie sprawozdawcze
Początek roku to okres zebrań sprawozdawczych w ochotniczych strażach pożarnych. Dnia 30 stycznia 2010r w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Lotyniu odbyło się i nasze walne zebranie sprawozdawcze za rok 2009. Wśród przybyłych gości byli min: Całe zebranie otworzył i przywitał zaproszonych gości prezes dh Waldemar Kopkiewicz, następnie jako przewodniczącego zabrania wybrano dh Włodzimierza Choroszewskiego. Protokolantem została dh Iwona Kopkiewicz, a do komisji uchwał i wniosków zarząd zaproponował: dh Łukasza Rzadkiewicza, dh Roberta Chwieduka i dh Renate Żydałowicz. Po tym następujący członkowie OSP Lotyń zostali odznaczeni medalami za wysługę lat:  Łukasz Rzadkiewicz 5 lat, Iwona Kopkiewicz 10 lat, Wojciech Lech 10 lat, Włodzimierz Choroszewski 20 lat, Zdzisław Gocałek 40 lat. Nasza jednostka otrzymała również puchar za zajęcie III miejsca w przeglądzie technicznym jednostek KSRG w 2009r które na ręce naczelnika złożył dowódca JRG Złotów – Sławomir Rogut. Po części uroczystej przystąpiono do porządku zebrania z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2009 w wersji multimedialnej przedstawił naczelnik dh Konrad Kopkiewicz. Sprawozdanie finansowe złożyła skarbnik dh Joanna Chwieduk, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił jej członek dh Artur Choroszewski. Następnie została ogłoszona 10min przerwa a po niej został przedstawiony plan działalności i budżetu oraz cele do osiągnięcia na rok 2010. Następnie głos został oddany dla zaproszonych gości którzy podkreślali oraz dziękowali druhom strażakom za bardzo dobra prace w ochronie przeciwpożarowej, jak i w akcjach bojowych oraz zapewniali o dalszej pomocy dla jednostki w zakresie poprawy wyposażenia w sprzęt specjalistyczny. Na koniec komisja rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi, co zostało przyjęte jednogłośnie przez walne zebranie. Na tym zebranie zostało zakończone.

Zarząd OSP Lotyń dziękuje również sponsorom oraz mieszkańca którzy w miarę możliwości wspierali finansowa naszą jednostkę w roku 2009.


Zebranie sprawozdawcze

Wyjazd na basen
Dnia 18 stycznia członkowie sekcji 12-16 wraz z członkami redakcji Szkolnego Donosiciela pojechali na basen do Szczecinka, wyjazd ten był sponsorowany przez firmę Tomar z Lotynia. Szkoła załatwiła transport a my basen. O godz. 17:20 spotkaliśmy się przed remizą i stamtąd wyruszyliśmy do Szczecinka. W wodzie byliśmy przez ok.1,5 godziny w tym czasie wszyscy bawili się doskonale ale to nie był jeszcze koniec wycieczki. Po przebraniu się i wysuszeniu wsiedliśmy do autobusy i podjechaliśmy do pizzerie Avantii tam po posileniu się wróciliśmy do Lotynia. Była to godzina 21.
 

Kulig
Po raz pierwszy w tym roku zorganizowany został kulig dla naszych druhów. Sms-owa informacja została wysłana około 12 do kilkunastu osób. Przybyli: Hudy, Julo, Roman, Krawiec, Benek z synem Dawidem, Kebet z bratem Mateuszem oraz Witek. Spotkaliśmy się o 14.30 przed remizą a należy dodać iż nie było to spotkanie jakoś mocno planowane. Nie było sąsiada Jerzyka więc jako pojazd ciągnący sanki wykorzystany został mercedes. Ponieważ tylko dwie osoby miały sanki, 3 sztuki pożyczone zostały ze szkoły.  Pojeździliśmy trochę po Lotyniu a Roman w tym czasie rozpalał ognisko. W trakcie małej przerwy brakło nam drewna i pojechaliśmy po nie do Jula. Po powrocie chcieliśmy napić się herbatki jednak nie zdążyliśmy tego zrobić gdyż zawyła syrena. . .
Kulig dla strażaków.

Ćwiczenia OSP 1/2010r
Dnia 18 stycznia po raz pierwszy w tym roku odbyły się ćwiczenia. Na dzisiaj Hudy zaplanował głównie ratownictwo medyczne. Po przebraniu się w Nomexy druhowie: Julo, Kebet, Wampir, Burski, Witek, Krawiec, Rzadki, Roman przystąpili do działań. Pierwsze założenie to potrącony rowerzysta (julo) przez kierowcę samochodu (wampir). Na miejsce przyjechał zastęp który w pierwszej chwili udzielił pomocy medycznej rowerzyście i przełożył poszkodowanego na deskę. Następnie zajął sie kierowcą który po opatrzeniu ran został ubrany w kamizelkę KED. Miejsce zostało oświetlone i zabezpieczone. To ćwiczenie wyszło bardzo dobrze. Następnym założeniem było zadymione mieszkanie z poszkodowanymi, tu użyta została świeca dymna by zadymić garaż. Po dojechaniu zastępu właściciel mieszkania (rzadki) znajdował się za zewnątrz a druga osoba (krawiec) w środku. Wampir i Kebet udzielili pomocy właścicielowi który miał złamaną rękę. Rota w aparatach: Julo i Witek weszli by przeszukać garaż tam znaleźli poszkodowanego którego wynieście na zewnątrz. Na tej akcji ćwiczenia zostały zakończone, sprzęt został wyczyszczony i rozeszliśmy się do domów.
 
Cwiczenia 1/2010