Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa średniego samochodu pożarniczego dla OSP Lotyń wraz z wyposażeniem.

Przetarg na samochód

Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu ogłasza przetarg na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 4×4. Szczegóły w linkach poniżej. Czas na składanie ofert do 15 lipca 2019 roku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ

Załączniki:

 

Odpowiedzi na pytania:

Zawiadomienie z otwarcia ofert:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej