Projekty

ROK 2016 

 

Tytuł projektu: Ćwiczenia, zabawa i nauka podczas wspólnych wakacji.

Źródło dofinansowania: Gmina Okonek.

Kwota dofinansowania: 14000 zł.

Wkład własny: 6876,13 zł

Okres realizacji: od 1.07.2016 do 31.07.2016.

Cel: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Krótki opis: Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez organizację noclegów, wyżywienia, gier, zabaw, zwiedzania różnych miejsc, zajęć rekreacyjno-ruchowych, podchodów, ćwiczeń strażackich.

okonek

 

Tytuł projektu: Wesołe zabawy

Źródło dofinansowania: dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Debrznie Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy.

Kwota dofinansowania: 2826 zł.

Wkład własny: ~1500 zł.

Okres realizacji: od 01.06.2016 do 07.10.2016.

Cel: zapewnienie rozrywki dla mieszkańców wraz z prezentacją sprzętu strażackiego i działań strażaków.

Krótki opis: projekt polegał na organizacji gier i zabaw związanych z szeroko pojętym pożarnictwem. Realizowany był w sołectwach dookoła Lotynia.

dl logo-arfp-rgb-jpg logo_pafw_rgb

 

 

 

 

Tytuł projektu: Wymiana młodzieży MDP gminy Stockelsdorf i MDP Lotyń.

Źródło dofinansowania: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Kwota dofinansowania: 3816,60 zł

Wkład własny: 1396 zł

Okres realizacji: od 27.05.2016 do 15.08.2016.

Cel: Wzmocnienie i utrzymanie istniejących od 2004 roku partnerstwa i przyjaźni pomiędzy strażakami, redukcja leków na spotkaniu obcojęzycznych młodych ludzi, wspólny rozwój procedur szkolenia służby w straży pożarnej, zawiązanie nowych przyjaźni, ćwiczenia ze sprzętem pożarniczym.

Krótki opis: Realizacja projektu polegała na organizacji spotkania przygotowawczego kadry oraz organizacji spotkania polsko-niemieckiego młodzieży w Stockelsdorf.

logo_zosp pnwm

 

 

ROK 2012

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

kom3

„Kompania reprezentacyjna – promocja i rozwój kulturalny mieszkańców Lotynia poprzez zakup jednolitego umundurowania i organizację szkolenia” to tytuł projektu na realizację którego Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu w dniu 7.02.2013 podpisała umowę o dofinansowanie w kwocie 14 480 zł. Projekt ten, napisany przez naczelnika miejscowej jednostki – Konrada Kopkiewicz, ma na celu rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez umożliwienie mieszkańcom udziału w utworzonej 24 osobowej kompanii reprezentacyjnej, która utworzona będzie w roku 2013. Środki finansowe przyznane są w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

kom2Wniosek napisany został w maju 2012 roku i złożony w fundacji Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie. Fundacja ta organizuje szkolenia i doradztwo w zakresie takich projektów. Dwa dni uczestniczyłem w Zakrzewie w szkoleniu na temat pisania wniosków, byłem w Debrznie na konsultacjach i się udało. Wniosek nasz znalazł się na 3 miejscu na liście przesłanej do Urzędu Marszałkowskiego. Trwał to trochę ale w grudniu ub. roku otrzymaliśmy pismo, w którym zawarte były nieprawidłowości we wniosku. Zostało to poprawione, dokumenty o które zostaliśmy poproszeni dosłane i czekaliśmy. W połowie stycznia już tylko 2 wyjaśnienia i zostaliśmy zaproszeni na podpisanie umowy. Do Gdańska ( Debrzno jest na terenie woj. Pomorskiego, a swoim zasięgiem obejmuje m.in. gminy z woj. Wielkopolskiego stąd też ta lokalizacja) pojechał Prezes i Skarbnik z naszej OSP. Ryszardzie II Waza a teraz wycinek z wniosku o dofinansowanie: Tak między nami to nie mogę napisać strażacy bo to jest faworyzowanie jednej z grup dlatego widnieje – mieszkańcy.kom4

Obecnie udział mieszkańców, w różnych uroczystościach kulturalnych lub kościelnych sprowadza się do udziału kilku osób, gdyż nie wszyscy chętni mieszkańcy mogą się zaprezentować gdyż nie mają jednakowego umundurowania.

Celem operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez umożliwienie mieszkańcom udział w utworzonej 24 osobowej kompanii reprezentacyjnej. Zakup jednakowych strojów spowoduje możliwość promowania podczas różnych uroczystości kulturalnych i sportowych (kościelnych, świeckich i strażackich). Jednakowe umundurowanie, wspólne spotkania spowodować mogą zachęcenie innych mieszkańców do wspólnego spędzania wolnego czasu poprzez aktywne działanie na rzecz kultury.

 kom1Ze względu na brak środków w gminie na zakup jednakowych strojów wyjściowych nie mamy co liczyć. Dlatego też chcąc zmienić na lepsze oblicze kulturalne naszej miejscowości i aktywny udział w różnych przedsięwzięciach a także mieć możliwość promowania się w innych miejscach , musimy podjąć działania zmierzające do zmiany tej sytuacji.

Nasz cel zrealizujemy poprzez:

 – ogłoszenie dla mieszkańców o prowadzonej akcji tworzenia kompanii reprezentacyjnej;

 – wyjaśnienie dla chętnych zasad projektu oraz zebranie wymiarów do zakupu garderoby;

– zakup odzieży – umundurowania dla gotowych mieszkańców;

 – zakup butów i pasów;

– zajęcia z musztry i zasad zachowania się w kościele oraz podczas uroczystości świeckich.

Aby prawidłowo opanować sztukę prawidłowego chodzenia i zachowania się (tzw musztra) zaplanowane zostały zajęcia z tego zakresu. Grupą docelową 24 osobową będą mieszkańcy gminy Okonek od 16 roku życia. Praca będzie świadczona przez osobę mającą doświadczenie w tym zakresie (emerytowany żołnierz) zatrudnioną w formie wolontariatu. Zakres prac obejmować będzie zajęcia z musztry, zwroty oraz zasady zachowania się w mundurze. Zasady rekrutacji obejmować będą informację na stronach internetowych wnioskodawcy, Urzędu Gminy, Ośrodka Kultury i lokalnej prasy. Dodatkowo pojawią się ogłoszenia duszpasterskie. Rekrutacja odbywać się będzie w miesiącu kwietniu. Jedynym istotnym kryterium dostępu jest chęć zaangażowania się w tworzoną kompanię a decydować będzie kolejność zgłoszeń. Szkolenia będą bezpłatne.

I tak na deser: Gdy w 2006 odbywał się w Szczecinku Wojewódzki Dzień Strażaka poproszono mnie o przygotowanie kompanii OSP na tą imprezę. Udało się ludzi zebrać, umundurowanie pożyczaliśmy skąd się tylko dało, o wysokich butach, pasach i rękawiczkach nikt nawet nie marzył bo nie było szans na to. Ale to mi się spodobało i zastanawiałem się skąd wziąć na to pieniądze. I myślę że pomału zmierzam do realizacji jednego z wielu celów poprawy życia i funkcjonowania w OSP Lotyń.

lotyn01 lotyn02 lotyn03 lotyn04